Array - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Polecamy

  • Na wsparcie tego przemysłu przeznacza się w latach 2007-2013 ponad 91 milionów euro. Pieniądze te są dostępne w ramach Działania 10.3 Ro…

  • Ważne jest, by wiedzieć, że procentowa zawartość głównych składników powietrza nie ulega zmianie na wysokości od poziomu morza aż do wys…

  • Zanim na dobre zajmiemy się problemem opakowań, z których część powoduje zatrucie środowiska musimy wiedzieć, że opakowanie to materiał …

Środowisko W ostatnich latach następuje coraz większe zainteresowanie ochroną środowiska, dbałością o naszą planetę. Wiąże się to z rosnącą świadomością, która spowodowana jest edukacją ekologiczną społeczeństwa XXI wieku. Świadomość ekologiczna wzrasta tym bardziej, im więcej społeczeństwo zdaje sobie sprawę z nieodwracalności procesów degradacji i zatrucia środowiska. Jednym z pozytywnych przejawów dotyczących ochrony środowiska jest zainteresowanie ekologicznymi technologiami budowy oraz ekologiczną eksploatacją domów. Dom, to miejsce, gdzie spędzamy dużo naszego wolnego czasu, więc powinno nam zależeć by był wybudowany z myślą o ochronie środowiska i zmniejszeniu zatrucia środowiska naturalnego. Modne stało się hasło ,, zrównoważonego budownictwa’’, a jego zwolennicy konstruują domy, kierując się troską o przyszłość następnych pokoleń i ochronę środowiska naturalnego. Dzięki nowoczesnym technologiom dom ekologiczny prawie w żaden sposób nie obciąża przyrody. Niemal jest tak ekologiczny jak tradycyjne mieszkanie, w którym żyją Eskimosi. Dom niskoenergetyczny to obiekt, cechujący się niższymi niż w przypadku tradycyjnego budownictwa zapotrzebowaniami na ciepło, kształtują się one na poziomie od 30 do 60 kWh/m2/rok. Dom niskoenergetyczny zwany też domem pasywnym to nowa idea we współczesnym budownictwie w podejściu do oszczędzania energii. Dom taki widziany z zewnątrz niczym się nie różni od domu budowanego tradycyjnie. Dopiero jak dokładniej spojrzeć, wówczas można wyróżnić jego charakterystyczne elementy. Takimi elementami są : kolektory słoneczne, tworzenie pokrycia na dachu z roślinności, ścian bardzo dobrze izolowanych, odpowiednie rozmieszczanie okien, przydomowe oczyszczalnie ścieków, użycie materiałów naturalnych, i tym podobne. Zastosowanie kolektorów słonecznych umożliwia to, że ograniczone zostaje zużycie nieodnawialnych zasobów energii w myśl tego, że wykorzystana zostaje energia słoneczna do ocieplania zarówno wody jak i powierza. Natomiast odpowiednio uszczelnione i ocieplone ściany zewnętrzne sprawiają, że nie uchodzi przez nie ciepło, umożliwiają ograniczenie negatywnej emisji ciepła do atmosfery. Okna umieszcza sie w taki sposób, by została zminimalizowana konieczność doświetlania elektrycznego. Ważne jest również umieszczenie budynku względem stron świata, oraz ich odpowiednie oszklenie i należyte rozmieszczenie pomieszczeń w zależności od tego, jaką wymagają temperaturę dla ich funkcji spełnia szczególne zadanie. Pomieszczenia, w których wymagana jest temperatura wyższa powinny być usytuowane przy stronie zachodniej i południowej. Niestety minusem tego projektu jest to, że technologia budowy domów pasywnych jest bardzo kosztowna, przez co niestety mało powszechna. Nie sprzyja to niestety ochronie środowiska i podejściu di sprawy w sposób ekologiczny. Na taką technologię stać niestety nie tylko tych konsumentów świadomych katastrofalnych procesów zachodzących w przyrodzie, niestety jak wszystko również i podejście ekologiczne do dbałości o naszą planetę zależy to od zasobności portfela.

Tagi: proces,ekologia,dom | Podział strony