Array Argumenty - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Polecamy

  • Wszystkie organizmy na Ziemi, żyjące obok siebie mieszkają w bardzo wielu różniących się między sobą miejscach. Te wszystkie miejsca zwa…

  • Środowisko naturalne człowieka jest dobrem o które trzeba dbać. Każdy człowiek korzystający powinien zdawać sobie sprawę że zanieczyszcz…

  • Tak naprawdę w ostatnich czasach, można zresztą powiedzieć nawet, że na szczęście, różnego rodzaju działania, które mają na celu zagadni…

Argumenty

Środowisko Tak naprawdę to kwestia jaką jest ochrona środowiska naturalnego stałą się dość często wykorzystywanym argumentem w walce przeciwko szeroko rozumianej globalizacji. Chodzi tutaj po prostu o walkę głównie rdzennych ludów, które protestują przeciwko niszczącym i także niejednokrotnie wręcz katastrofalnym skutkom ogólnie rozumianej globalizacji, która naprawdę bardzo może ingerować w ludzkie życie, nawet jeżeli sobie tego po prostu nie życzymy. Na dzień dzisiejszy nauka, która odnosi się do chronienia środowiska naturalnego została podzielona na dwa główne nurty. Pierwszym z nich jest główny stosunek do ochrony środowiska, który jest „antropocentryczny”, czy też mówiąc inaczej hierarchiczny. Drugim nurtem, który jest jednak zdecydowanie bardziej radykalny jest nurt „ekocentryczny”, zwany także egalitarnym. Oczywiście oba te ruchy dotyczące zagadnienia jakim jest ochrona środowiska mają te same cele, które są zresztą dość jasne i przejrzyste, choć różnią się od siebie nie tylko samą filozofią, ale także stosowanymi środkami mającymi za zadanie chronić przyrodę, dzięki czemu nasza planeta może dochodzić do jako takie „równowagi”. To właśnie dlatego też ekologia często postrzegana jest jako „wołanie histeryków”, gdyż niestety dość często skrajni poglądowo ekologowie uciekają się do bardzo wielu radykalnych posunięć aby chronić wybrane części środowiska naturalnego. Oczywiście sam termin jakim jest ochrona środowiska w dzisiejszych czasach jest powiązany ze stosunkowo wieloma tematami, z czego niektóre z nich są nawet wyregulowane prawnie, co jednak nie zawsze oznacza, że są przestrzegane. Ogólnie jednak ochrona środowiska ściśle łączy się także z takimi pojęciami jak na przykład edukacja ekologiczna, która niestety na dzień dzisiejszy jest jeszcze zbyt mało rozpowszechniona, a także z takimi terminami jak ekozarządzanie, minimalizacja zanieczyszczeń środowiska, co ma na celu znaczne zmniejszenie niepokojąco szybko rozwijającego się czynnika jakim jest zatrucie środowiska, a także jest to również powiązane pojęcie z wydajnością w odpowiednim gospodarowaniu zasobami środowiskowymi, oraz na samym końcu odpowiedzialność środowiskowa, a także ekoetyka, która jest jednak naprawdę zbyt mało rozpropagowana. Niestety waśnie świadomość społeczna dotycząca terminu jakim jest ekologia jest nie tylko rażąco niska i niewystarczająca, ale także samo podejście społeczne do tegoż właśnie tematu jest bardzo często wręcz naganne. Ludzie po prostu nie dbają o swoją własną planetę, przez co staje się ona coraz to bardziej zanieczyszczona. Skutki takich zachowań są częściowo widoczne nawet już i w dzisiejszych czasach, jednak jeżeli nic się w tej kwestii nie zmieni, to niestety skutki dla przyszłych pokoleń mogą się okazać niemalże wręcz katastrofalne, choć my oczywiście dzisiaj o tym raczej nie myślimy. Warto jest pamiętać o tym, że natura jest niesamowicie silną siłą, dlatego też ona sobie najprawdopodobniej poradzi, co jednak może się wiązać z katastrofą dla szeroko rozumianej w tym przypadku ludzkości.

Tagi: ekologia,ochrona,środowisko | Podział strony