Menu

Polecamy

  • Bardzo ciekawym aspektem dotyczącym zagadnienia jakim jest oczywiście ochrona środowiska, który jest bardzo widoczny szczególnie w zacho…

  • W najbardziej energooszczędnym i zarazem najbardziej ekologicznym domu zastosowano inteligentną regulację klimatyzacji, co umożliwiło st…

  • Niepewna sytuacja na rynku, a szczególnie na rynku paliw, co się z tym wiąże rosnące ceny za energię oraz zmiany w społeczeństwie na myś…

Ochrona środowiska w aspekcie historycznym

Środowisko Ochrona środowiska jest to stały element rozwoju cywilizacji na naszej planecie. W dawnych epokach była to ochrona rozumiana w nieco innym zakresie niż ochrona środowiska rozumiana dzisiaj. Oznaczało to wówczas bardziej to, by chronić pewne elementy środowiska ze względów religijnych lub estetycznych, ale również racjonalne gospodarowanie nimi, a zwłaszcza tymi zasobami przyrody bardziej ograniczonymi. Wszystkie te powody znakomicie służyły do tego, by zachowały się najcenniejsze elementy środowiska, a także by przeciwdziałać zatruciu środowiska naturalnego. Już w drugim tysiącleciu przed naszą erą w Chinach prawo chroniło lasy by nie stosować nadmiernego wyrębu oraz ustalało zasady pielęgnacji lasów. Święte drzewa i gaje znane były w Grecji, Indiach, oraz krajach, w których żyli Fenicjanie, Celtowie, Słowianie. W wielu krajach chronione były także wybrane gatunki zwierząt, chroniono również niektóre góry oraz skały. Również w Polsce długa jest historia starań o to by chronić najcenniejsze walory środowiska. Już za czasów Bolesława Chrobrego wprowadzono akt prawny chroniący bobry. Natomiast w XV i XVI w., wprowadzono regulacje prawne, które służyły do ograniczenia wylesiania kraju, dbały o ochronę niektórych zwierząt, takich jak jelenie, łosie, dziki, tarpany i tury. Szczególne znaczenie miała próba ocalenia tura, który występował na terenie Polski, miał też w Polsce swoje ostatnie ostoje. Niestety próba ta, skończyła się niepowodzeniem, a ostatni na świecie tur padł w1627 roku w Puszczy Jaktorowskiej. W XIX w. pod wpływem starań polskich znawców przyrody Tatr, zatwierdzono przez Sejm Krajowy we Lwowie ustawę dotyczącą zakazu łapania, wytępienia i sprzedawania zwierząt alpejskich, właściwych Tatrom, czyli świstaka i dzikich kóz. W dzisiejszych czasach ważna stała się wzajemna współpraca międzynarodowa w dziedzinie ochrony środowiska i przeciwdziałaniu zatruciu środowiska i w tym celu powołano specjalne organizacje. Ich celem jest to, by skoordynować wysiłki zmierzające do tego, by skutecznie przeciwdziałać istniejącym i rosnącym zagrożeniom dla środowiska. Chodzi tu o gromadzenie odpowiednich funduszy, oraz wymianę doświadczeń a także podejście ekologiczne nie tylko zwykłych ludzi, ale również ekip rządzących. Najważniejsze z tych organizacji to WHO, skrót od Światowej Organizacji Zdrowia, FAO, czyli skrót od Światowej Agencji do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa, ILO, skrót od Międzynarodowej Organizacji Pracy, wreszcie UNICEF, jako skrót od Międzynarodowego Funduszu Pomocy Dzieciom, wszystkie te organizacje są zrzeszone w ONZ. Od czasów, gdy datuje się początki Ziemi przyroda utrzymywała planetę w stanie równowagi, która była bardzo złożona. Każda żywa istota, w tym rośliny, zwierzęta, skały czy nawet krople rosy, wszystko to miało swoje miejsce i przeznaczenie. Świat przyrody rozkwitał jeszcze na długo przed tym, zanim pierwszy człowiek pojawił się na planecie Ziemi. Ludzie pierwotni wierzyli, że człowiek to cząstka życia, które toczy się na Ziemi. Ówcześni ludzie wiedzieli o czymś ważnym, a mianowicie o tym, że, ziemia i przyroda może istnieć bez człowieka, lecz człowiek nie przetrwa bez przyrody. Musimy wiedzieć, że środowisko to dobro ogólnoludzkie. Żyjemy w tym środowisku i powinniśmy je chronić, po to by zachować zdrowie.

Tagi: zanieczyszczenie,deszcz,atmosfera | Podział strony