Array badanie - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Polecamy

  • Życie człowieka nie może istnieć bez przyrody. Niestety coraz więcej w przyrodzie jest zanieczyszczeń. Dlatego część zwierząt jak i rośl…

  • W terminie od 1 do 21 grudnia 2009 r. odbył się nabór wniosków o dofinansowanie dla Działania 4.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i…

  • Każda działalność człowieka wiąże się z oddziaływaniem na środowisko naturalne, ponieważ jesteśmy jego elementem, ludzie oddziałują na ś…

badanie

Ogniwa wodorowe w pojazdach
Wykorzystanie biopaliw, produkowanych z glonów wydaje się być ciekawym przedsięwzięciem: szacunki dowodzą, że gdyby cały transport zasilany był tego typu paliwem, emisję dwutlenku węgla zredukowałoby całkowicie! Warto zauważyć, iż coraz większa ilość mieszkańców miast cierpi na astmę, choroby układu oddechowego, wywołanych obecnością w powietrzu związków, które powstały w wyniku spalania paliw konwencjonalnych. Nawet biopaliwa przyczyniają się do powstawania kwaśnych Dejczów oraz smogu, gdyż podczas spalania powstają szkodliwe substancje, chociażby takie, jak podtlenek azotu, dlatego paliwo z glonów stoi na pozycji przegranej z innymi sposobami i nowatorskimi metodami. Klimatolodzy biją na alarm, że konieczne jest ograniczenie emisji spalin. Prace nad nowatorskimi metodami napędzania pojazdów nie kończą się wyłącznie na produkcji biopaliw, a podejmuje się inne rozwiązania w tej kwestii. Inżynierowi skonstruowali samochód, które nie spala paliwa, a to z bardzo prostej przyczyny: nowy pojazd nie posiada silnika, ale posiada specyficzną, tajemnicza elektrownię, pochodzącą prosto z kosmosu. Energią tą są ogniwa wodorowe, które będą w stanie w całości zastąpić silniki spalinowe. Poważne prace nad tego typu rozwiązaniem prowadzone są przez inżynierów General Motors, którzy twierdzą, iż można czerpać energię z czystych reakcji chemicznych. Prototyp zasilany jest prądem, wygenerowanym z wodoru: zamiast silnika spalinowego umieszczone są trzy zbiorniki z wodorem, silnik elektryczny oraz 400 ogniw paliwowych. Najważniejsza część układu to platynowa płytka, której zadaniem jest przyspieszenie reakcji chemicznej. W wyniku reakcji powstaje nieszkodliwa para wodna oraz prąd o mocy 93 ...

Pestycydy
Każdy rolnik dobrze zdaje sobie sprawę że pewne działania mogą przynieś szkodę w dziedzinie rolnictwa a z mniejszym zaufaniem czeka się na pozytywne rezultaty. Chodzi o zastosowanie pestycydów. Na początku jest założenie że tego rodzaju związki będą korzystnie wpływać na ilości plonów a zarazem zmniejszać zachorowalność gleby. Wytraca się szkodniki, chwasty czy inne robactwo a zbiory będą wolne od zanieczyszczeń. Ale to tylko ludzkie założenie które okazuje się bardzo wielkim błędem. Zazwyczaj występują trudności negatywne dla naszego życia. Odkryto na podstawie wnikliwych badań że chwasty i owady uodparniają się na kolejne związki i że środki te są trujące zarówno dla ptactwa jaki i zwierząt a nawet dla człowieka. Może i ty zatrułeś się pestycydami? Na całym globie spotkało to miliony osób. Dokąd zmierza takiego rodzaju gospodarka nastawiona na korzyści kosztem ludzkiego zdrowia czy też kosztem naszej planety. Nie jest rzeczą błahą przechodzić do porządku nad takimi działaniami. Co ciekawe Międzynarodowy Instytut Badań zauważył że stosowanie tego rodzaju związków wcale nie poprawia czy też nie wpływa na skuteczność. Nie zwiększa plonów wręcz przeciwnie stwarza zagrożenie. Jak duże szkody nastąpiły już do tej pory i jak się z nimi uporać? Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie musimy głębiej zastanowić się na przyczyną takiego postępowania czy czasem nie jest jakimś podziałem wewnętrznym gospodarki i czy ambicje i pobudki jakimi się kierują osoby decydujące się na zastosowane środków chemicznych mających na ...

Podział strony