Array choroba - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Polecamy

  • Każde nowe rozwiązanie proekologiczne poddawane jest dokładnym badaniom oraz kontroli w Centrum Rozwiązań Alternatywnych i to tam zapada…

  • W Polsce istnieje wiele form ochrony przyrody, między innymi parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, ochrona gatunkowa, …

  • Planeta Ziemia jest jedynym miejscem w którym wszystko jest zespolone i harmonijnie dobrane. Zarówno założenia jaki i klimat odpowiadają…

choroba

Wspólne dobro
Środowisko naturalne człowieka jest dobrem o które trzeba dbać. Każdy człowiek korzystający powinien zdawać sobie sprawę że zanieczyszczenie środowiska rozrasta się i cały czas oddziałuje negatywnie na człowieka. Osłabia system odpornościowy człowieka zarówno młodego jak i starego. W miarę naszego rozwoju system z jakim współdziałamy jest nadwyrężany przez związki i substancje unoszące się w strefie klimatycznej. Wdychanie ich powoduje zatrucie niekiedy całego organizmu. Jest szczególnie niebezpieczne dla matek karmiących piersią i noworodków. I system odpornościowy nie jest aż tak przystosowany do tak groźnych związków. Poza tym bardzo dużą ilość chemikalia dodaje się do żywności i do wody pitnej one też negatywnie a czasem nieodwracalnie przyczyniają się do wzrostu zanieczyszczenia środowiska i trucia naszego już ponadto wyeksploatowanego organizmu. Rezultaty zanieczyszczenia są też widoczne zachorowalności ludzi na różnego rodzaju infekcje. Choroby takie jak astma, niewydolność serca, rak piersi i krtani, lub nawet nieoczekiwane i negatywne zachowania dzieci są rezultatem działań obrony przyrody przed destruktywnymi związkami. Nie jesteśmy wstanie ustrzec się przed konsekwencjami zanieczyszczenia możemy jedynie w minimalny sposób usuwać skutki tego stanu rzeczy. Warto jednak mieć taki zrównoważony pogląd na środowisko i problemy jakie wiążą się z tym zagadnieniem. Jest prawdą to ze nie jesteśmy wstanie usunąć wszystkich problemów ale bierne czekanie i obserwowanie nie jest wskazane, nie leczymy w ten sposób niczego i nie dajemy tym poparcia żadnemu działaniu na korzyść człowieczego starania się o czystość. Światowy dzień ...

Zdrowie człowieka
Na stan zdrowia człowieka mają wpływ zmieniające się warunki środowiskowe. W dzisiejszych czasach bardzo ważna dla człowieka jest egzystencja zgodna z higieną układu nerwowego, gdyż zaburzenia tego układu powodują, że zagęszczają się wszelkie choroby w organizmie ludzkim. Chorobą jest natomiast to, że występuje reakcja organizmu ludzkiego na działanie czynników chorobotwórczych. Bardzo ważne jest, więc dbanie o ochronę środowiska i przeciwdziałanie zatruciu środowiska przez edukację ekologiczną. Higiena psychiczna jest również niesłychanie ważna jest to działanie, które zmierza do ochrony zdrowia psychicznego, jak również nauka, która zajmuje się badaniem czynników, powodujących zakłócenia zdrowia psychicznego i zajmująca się popularyzacją zaleceń przeciwdziałających powstawaniu nerwic i innych zaburzeń psychiczno-nerwowych. Psychika człowieka jest narażona na nieustanne działanie bardzo wielu bodźców, przekraczających jego zdolności adaptacyjne. Powoduje to zaburzenia równowagi psychicznej, doprowadzających w rezultacie do wzmożonych stanów napięcia emocjonalnego oraz doprowadzających do narastania konfliktów wewnętrznych. Więc bardzo ważne nie tylko dla naszego zdrowia fizycznego, ale również psychicznego jest dbanie o planetę i działania proekologiczne. Zanieczyszczenie środowiska naturalnego stwarza ponadto duże niebezpieczeństwo dla zdolności odpornościowej człowieka. Gdy z kolei to działanie zostanie zaburzone w wyniku na przykład zanieczyszczonego środowiska doprowadza z kolei do uszkodzenia mechanizmów obrony, przez co zwiększa się wtedy skłonność do zachorowań. Czynniki, które powodują zmniejszenie odporności organizmu, znajdują się nie tylko w powietrzu, którym oddychamy, ale również można je znaleźć w pokarmach i pożywieniu, które spożywamy, właściwie w całym środowisku, w którym przyszło ...

Podział strony