Array ciepło - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Polecamy

  • Sprawy publiczne dotyczące naszych przyszłych warunków nie powinny przechodzić kolo nas ale muszą nas żywo interesować. Prawie każdy czł…

  • Jednemu z pomysłowych naukowców udało się znaleźć pomysł, w którym przedstawia, w jaki sposób można wyżywić duże miasta, wykluczając jed…

  • Bardzo niebezpieczne dla naszego życia i zdrowia, wpływające na duże zatrucie środowiska, w tym głównie wód są węglowodory aromatyczne r…

ciepło

Ciepło ze ścieków - Środowisko oraz ochrona środowiska czyli co robić aby ziemia nie umarła
Kto wie, czy w przyszłości nie zaczniemy utylizować śmieci w sposób, którego wcześniej nigdy nie praktykowano. Możliwe, iż zaczniemy szukać najbardziej wartościowych odpadów pośród najmniej prawdopodobnych produktów. Aby miasta nie zaburzały równowagi środowiska konieczne będzie przetwarzanie odpadów, które do tej pory stanowiły niezwykle uciążliwy problem. Pod każdym z miast płyną strumienie cennego paliwa, olbrzymie źródło nigdy niekończącej się energii, a co ciekawe, nie jest to żadne nowo odkryte paliwo kopalne, czy najnowsze osiągnięcie technologiczne, ale to zwykle ścieki. Produkujemy ogromne ich ilości, a do oczyszczalni trafiają tryliony litrów. Ich temperatura wynosi średnio 10 stopni Celsjusza, a ciepła tego nikt nie wykorzystuje. Okazuje się, iż przy użyciu odpowiednich technologii będzie to cenne źródło energii. Odzyskanie ciepła ze ścieków budzi wiele niepokojów, związanych z opłacalnością przedsięwzięcia oraz wydolnością całego systemu. Ścieki zostają przepompowane specjalnymi pompami przez rury ze stali nierdzewnej, skąd trafiają do wymiennika ciepła. Ciekle chłodziwo absorbuje ciepło ze ścieków, które zamienia ciecz ...

Energia geotermalna
Odnawialnymi źródłami energii, które są ogólnie dostępne są energia słoneczna w postaci promieniowania słonecznego a także energia wydobywana z wnętrza skorupy ziemskiej zwana energią geotermalną. Energia geotermalna występuje w postaci ciepła, powstającego w głębi naszej planety przy rozpadzie pierwiastków promieniotwórczych. Część z tego ciepła geotermalnego pochodzi z ciepła resztkowego wydobywanego z samego jądra ziemi. Energia geotermalna dzieli sie na geotermię wysokiej i niskiej entalpii. Geotermia o wysokiej entalpii umożliwia bezpośrednie wykorzystanie ciepła Ziemi. Natomiast geotermia o niskiej entalpii odzyskiwana jest przy pomocy geotermalnych pomp ciepła. Ciepło ośrodka skalnego jest dla pomp ciepła dolnym źródłem ciepła. Innymi dolnymi źródłami ciepła są to powietrze a także ciepło odpadowe, które powstaje w procesach technologicznych. Pompa ciepła jest to urządzenie, które czerpie z otoczenia całą rozproszoną energię i za pomocą całej energii napędowej, która jest dostarczana do sprężarki podnosi się energia na wyższy poziom termodynamiczny, wszystko to odbywa się w zamkniętym procesie obiegowym. Ważne jest, by ...

Jak wybudować dom energooszczędny
Prawie każdy z nas marzy o pięknym domku z ogródkiem, ale możemy skorzystać z opcji dodatkowego rozwiązania, które jest godne rozważenia, jest to zaprojektowanie w naszym domu ogrodu zimowego. Ogród zimowy musi być umiejscowiony w budynku, w którym na południowej ścianie znajdują się przeszklenia, gdyż wyłapują wówczas dużo ciepła, które może być wykorzystane do ogrzania reszty budynku. Inną istotną kwestią, jeżeli chodzi o ogrody zimowe, jeszcze na etapie projektowania, jest taki dobór materiałów zarówno konstrukcyjnych jak i ociepleniowych, by nasz dom nie powodował nadmiernego zatrucia środowiska. Zapobiec stratom ciepła możemy poprzez stosowanie nieco droższych, ale z kolei lepszych materiałów, bardziej energooszczędnych i bardziej ekologicznych. Biorąc pod uwagę, fakt, że ściany kosztują średnio 10-30% kosztu budowy budynku, dobrym pomysłem okazuje się wprowadzenie droższych materiałów do budowy ścian. Na tym etapie budowy niezwykle ważna jest także, by dobrać fachowego wykonawcę. Może się, bowiem okazać, że w przypadku, gdy nie trafimy na profesjonalistę, nie odczujemy ...

Podział strony