Array dom - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Polecamy

  • Każdy rolnik dobrze zdaje sobie sprawę że pewne działania mogą przynieś szkodę w dziedzinie rolnictwa a z mniejszym zaufaniem czeka się …

  • Na terenie parku narodowego ochroną objęta jest cała przyroda oraz walory krajobrazowe. Park narodowy tworzy się, po to by zachować różn…

  • Jedna z metod wykorzystania śmieci może być nieco dziwna, ale jeśli przyjrzeć się jej bliżej, może okazać się, że nowe rozwiązanie może …

dom

Co zrobić, by nasz dom był ekologiczny
W ostatnich latach następuje coraz większe zainteresowanie ochroną środowiska, dbałością o naszą planetę. Wiąże się to z rosnącą świadomością, która spowodowana jest edukacją ekologiczną społeczeństwa XXI wieku. Świadomość ekologiczna wzrasta tym bardziej, im więcej społeczeństwo zdaje sobie sprawę z nieodwracalności procesów degradacji i zatrucia środowiska. Jednym z pozytywnych przejawów dotyczących ochrony środowiska jest zainteresowanie ekologicznymi technologiami budowy oraz ekologiczną eksploatacją domów. Dom, to miejsce, gdzie spędzamy dużo naszego wolnego czasu, więc powinno nam zależeć by był wybudowany z myślą o ochronie środowiska i zmniejszeniu zatrucia środowiska naturalnego. Modne stało się hasło ,, zrównoważonego budownictwa', a jego zwolennicy konstruują domy, kierując się troską o przyszłość następnych pokoleń i ochronę środowiska naturalnego. Dzięki nowoczesnym technologiom dom ekologiczny prawie w żaden sposób nie obciąża przyrody. Niemal jest tak ekologiczny jak tradycyjne mieszkanie, w którym żyją Eskimosi. Dom niskoenergetyczny to obiekt, cechujący się niższymi niż w przypadku tradycyjnego budownictwa zapotrzebowaniami na ciepło, kształtują się one na poziomie od 30 do 60 kWh/m2/rok. Dom niskoenergetyczny zwany też domem pasywnym to nowa idea we współczesnym budownictwie w podejściu do oszczędzania energii. Dom taki widziany z zewnątrz niczym się nie różni od domu budowanego tradycyjnie. Dopiero jak dokładniej spojrzeć, wówczas można wyróżnić jego charakterystyczne elementy. Takimi elementami są : kolektory słoneczne, tworzenie pokrycia na dachu z roślinności, ścian bardzo dobrze izolowanych, odpowiednie rozmieszczanie okien, przydomowe oczyszczalnie ścieków, użycie materiałów naturalnych, i tym podobne. Zastosowanie kolektorów słonecznych umożliwia to, że ograniczone zostaje zużycie nieodnawialnych zasobów energii w myśl tego, że wykorzystana zostaje energia słoneczna do ocieplania zarówno wody jak i powierza. Natomiast odpowiednio uszczelnione i ocieplone ściany zewnętrzne sprawiają, że nie uchodzi przez nie ciepło, umożliwiają ograniczenie negatywnej emisji ciepła do atmosfery. Okna umieszcza sie w taki sposób, by została zminimalizowana konieczność doświetlania elektrycznego. Ważne jest również umieszczenie budynku względem stron świata, oraz ich odpowiednie oszklenie i należyte rozmieszczenie pomieszczeń w zależności od tego, jaką wymagają temperaturę dla ich funkcji spełnia szczególne zadanie. Pomieszczenia, w których wymagana jest temperatura wyższa powinny być usytuowane przy stronie zachodniej i południowej. Niestety minusem tego projektu jest to, że technologia budowy domów pasywnych jest bardzo kosztowna, przez co niestety mało powszechna. Nie sprzyja to niestety ochronie środowiska i podejściu di sprawy w sposób ekologiczny. Na taką technologię stać niestety nie tylko tych konsumentów świadomych katastrofalnych procesów zachodzących w przyrodzie, niestety jak wszystko również i podejście ekologiczne do dbałości o naszą planetę zależy to od zasobności portfela. ...

Podział strony