Array energia - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Polecamy

  • Wobec sytuacji, przed jaką stanęła Polska, a mianowicie dużego zanieczyszczenia wód, coraz większa ilość zrzucanych do nich ścieków musi…

  • Dawno temu, gdy większość ludzi prowadziła koczowniczy tryb życia, problem zanieczyszczenia wód nie istniał w ogóle, gdyż wody wykazują …

  • Różnego rodzaju organizacje, które mają na celu temat jakim jest szeroko rozumianą ochrona środowiska mogą się dzielić na kilka podstawo…

energia

Alternatywne źródła energii
Coraz większe zużywanie energii w skali i to zarówno lokalnej jak i światowej zmusza ludzi, dla których ochrona środowiska jest sprawą bardzo istotną do poszukiwania coraz to nowych źródeł energii. Dlatego konwencjonalne sposoby pozyskiwania energii wiążą się z nadmierną eksploatacją nieodnawialnych zasobów przyrody, emisją dużych ilości zanieczyszczeń oraz niezmienną i coraz bliższą wizją wyczerpania się potrzebnych surowców i to już w bieżącym stuleciu, co oczywiście ma wpływ na środowisko naturalne i na całą ekologię. W chwili, gdy rachunek finansowy doprowadzi do zakończenia wydobycia ropy naftowej, człowiek myślący ekologicznie musi mieć przygotowany plan ...

Budownictwo pasywne
Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych poprzedniego wieku nastąpił wielki powrót do ekologii i dbałości o ochronę środowiska naturalnego. Wraz z końcem zimnej wojny świat zwrócił swoją uwagę na zagrożenia, które wynikają z zanieczyszczenia i dewastacji środowiska, co powoduje nadmierne zatrucie środowiska. Coraz częściej zaczęto przyjmować ekorozwój, jako nadrzędną ideę, która wytycza nowe perspektywy do dążenia i działania państw na całej planecie. Idea ta oznacza na forum międzynarodowym równoległą realizację trzech grup celów, którymi są cele społeczne, ekonomiczne i ekologiczne. Wspólnota Europejska stwierdziła, że profesjonalna działalność, która jest związana z budownictwem jest ...

Czy ludzie się obudzą?
Na skutek wielu protestów ludności na terenie Anglii zrezygnowano z budowy 80% farm wiatrowych, a miały one zaspokajać 10% krajowego zapotrzebowania. Trudno jest przekonać inne kraje do zmiany postawy skoro kraje, które podejmują te próby same nie tolerują u siebie danych rozwiązań. Zamiast przyspieszać działania, mające na celu powstrzymanie zmiany klimatyczne ludzie je blokują. Politycy karmią nas frazesami, ale nic nie robią w tej sprawie. Rząd ugnie się wyłącznie przed masowymi protestami i tylko takie działanie przynosi skutek. Jedyny sposób, by walczyć o swoje racje i przekonania to bezpośrednie akcje, o czym ...

Czyste i ekologiczne
To od energii zależy nasz styl życia, a zła wiadomość dla nas to taka, że węgiel, ropa i gaz się kończą, ale dobrą wiadomością jest to, że można je zastąpić. Człowiek korzysta z sil natury w nowy sposób i tak na przykład jest z wiatrem. Świat potrzebuje energii i musimy wykorzystać wszystkie jej źródła. Podobnie ma się sytuacja z promieniami słonecznymi, które jest czyste i ekologiczne, zatem może być to nasza przyszłość. Szalejącymi przypływami można wytworzyć więcej energii, niż posiadają obecnie cale Stany Zjednoczone. Swoją moc posiadają także kryształy z dna oceanu. ...

Dzień Ochrony Środowiska
W dniu 5 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Środowiska, obchodzony jest on już w ponad 100 krajach, a początek miał miejsce w roku 1972. Dzień Środowiska został proklamowany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na Konferencji w Sztokholmie. Odbyła się ona w dniu 5 czerwca 1972 roku. Pomimo tego, że Polska obchodzi ten dzień już od 15 lat, nie zyskał jeszcze takiej renomy i sławy jak Dzień Ziemi. Chociaż proklamuje się na nim te same kwestie, czyli ekologię i ochronę środowiska. Celem akcji jest zwrócenie uwagi Polaków na korzyści płynące z ochrony środowiska w codziennym ...

Ekologia i gospodarstwo domowe
Gospodarstwo domowe bardzo często postrzegane jest jako nic nie znaczące w skali globalnej. Co więcej postrzegane jest jako mało znaczące nawet w skali lokalnej. Jest to mocno błędne pojęcie, ponieważ złożenie setek gospodarstw domowych pozwala na otrzymanie ogromnej liczby osób. Idąc dalej tym tropem otrzymujemy ogromną ilość zużytej wody, odprowadzenia ścieków, wyprodukowanych opadów i tak dalej. Z powyższego jasno wynika, iż polityka prowadzenia nawet jednego gospodarstwa domowego ma istotny wpływ na ujęcie całościowe czy to regionu czy w skalach bardziej globalnych. W takim ujęciu warto spojrzeć na pewną kwestię, która w zakresie ...

Jakie są szanse rozwoju energii odnawialnej na Pomorzu
To, jak ważna jest energia odnawialna wie już każdy z nas, jak duże ma znaczenie dla ochrony środowiska na naszej planecie, oraz dla zmniejszenia zatrucia na Ziemi. Jednak jak sprawa energii odnawialnej i jej wykorzystania w życiu codziennym ma się w Województwie Pomorskim. Należy zwrócić uwagę, czy są tam na tyle korzystne warunki geograficzne by sprzyjać rozwojowi odnawialnych źródeł energii na tym terenie. Niewątpliwie korzystne nasłonecznienie jest to jeden z walorów województwa, można go wykorzystać do produkcji energii cieplnej oraz energii elektrycznej. Średnia roczna suma nasłonecznienia dla całego województwa wynosi około 1600 ...

Energia geotermalna
Odnawialnymi źródłami energii, które są ogólnie dostępne są energia słoneczna w postaci promieniowania słonecznego a także energia wydobywana z wnętrza skorupy ziemskiej zwana energią geotermalną. Energia geotermalna występuje w postaci ciepła, powstającego w głębi naszej planety przy rozpadzie pierwiastków promieniotwórczych. Część z tego ciepła geotermalnego pochodzi z ciepła resztkowego wydobywanego z samego jądra ziemi. Energia geotermalna dzieli sie na geotermię wysokiej i niskiej entalpii. Geotermia o wysokiej entalpii umożliwia bezpośrednie wykorzystanie ciepła Ziemi. Natomiast geotermia o niskiej entalpii odzyskiwana jest przy pomocy geotermalnych pomp ciepła. Ciepło ośrodka skalnego jest dla pomp ciepła ...

Energia z reakcji termojądrowej
Mając pełną świadomość, że źródła dotychczasowej energii są już na wyczerpaniu i starczą na zaledwie kilkadziesiąt lat, nie możemy siedzieć z założonymi rękami. Aby zapobiec zmianom klimatu w przyszłości musimy zacząć konkretnie działać już dziś. Dzięki turbinom, napędzanym silą wiatru Holandia może stać się samowystarczalna pod względem zapotrzebowania na energię, ale jest wiele regionów znacznie mniej wietrznych, które także potrzebują czystą energię. Część naukowców stawia na słońce, jednak nie chodzi im o okiełznanie jego energii, a o sztuczne jej wytworzenie. Warto wiedzieć, że słońce ma średnicę sto razy większą, niż Ziemia, będące ...

Glony a biopaliwa
Praktyczne rozwiązana w dziedzinie biopaliw są bardzo potrzebne i to w miarę szybko, inaczej konwencjonalnych paliw najzwyczajniej nam zabraknie. Prace nad takimi rozwiązaniami prowadzi się od wielu lat z różnym efektem, a na pewno nie takim, by już nadawały się do uruchomienia masowej produkcji. Okazuje się, iż glony to maleńkie stworzenia, którym potrzebna jest niewielka powierzchnia do uprawy roślin energetycznych, jednak nie wszystkie gatunki glonów nadają się do tego typu produkcji; trzeba znaleźć te, które będą w tym najlepsze. Badacze nieustannie przeczesują nieznany do tej pory świat w poszukiwaniu alg pełnych substancji ...

Gospodarka odpadami wczoraj i dziś
O odpadach komunalnych pisano i mówiono, już od prawie 150 lat, ponieważ od tego czasu datuje sie pierwsze próby segregacji odpadów komunalnych. Obecnie w Polsce wytwarza się 350 kg odpadów na jedną osobę rocznie, a im bogatsze państwo, tym ich więcej, i tak na przykład w USA wytwarza się nawet 800 kg na osobę rocznie. Jak widać wszyscy zarówno Polacy, jak i mieszkańcy ameryki stoimy przed wielkim problemem zagospodarowania odpadów. Naukowcy z całego świata, a nawet przeciętni jego obywatele wiedzą, że planetę, na której żyjemy można zniszczyć i to nie tylko atomem, ...

Naglące potrzeby ludzkości
W Polowie XXI stulecia, według naukowców ludzie w miastach będą zużywać pięciokrotnie więcej energii ze źródeł kopalnych, niż ma to miejsce obecnie, a musimy pamiętać, że źródła te są już na wyczerpaniu, zwiększy się także zapotrzebowanie na wodę oraz inne bogactwa naturalne, by zaspokoić pragnienie i inne potrzeby. Jest wiele nowatorskich pomysłów, dzięki którym można w dużym stopniu zmniejszyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery, ale trzeba wybrać ten najlepszy, który będzie mógł być powszechnie stosowany na całym świecie. Poważnym problemem jest transport, a co za tym idzie uzależnienie od ropy naftowej, której ...

Najcenniejszy dar natury
Niedostatek wody staje się od pewnego czasu przyczyną konfliktów na całym świecie: na Bliskim Wschodzie i niektórych obszarach zachodniej części Stanów Zjednoczonych trwają spory o dostęp do wody. W świecie, w którym liczba jego mieszkańców stale rośnie, rośnie zapotrzebowanie na wodę, a podobne konflikty będą się nasilać. Według opinii ekspertów, w Polowie XXI wieku na terenach przygranicznych może dojść spotęgowania sporów o życiodajny płyn. Główną przyczyną braku wody są ogromne miasta, których zapotrzebowanie nieustannie rośnie. Stale rozwijające się miasta muszą sięgać po nią coraz dalej, co oznacza jeszcze większe zużycie energii i ...

Nasza planeta - Mój dom
Projekt nasza planeta-Mój dom nawiązuje do jednej z głównych zasad zrównoważonego rozwoju, która jest zasadą środowisko integralne i brzmi myśl globalnie, działaj lokalnie. Projekt ten służy do tego, by nawiązać współpracę środowisk akademickich oraz organizacji pozarządowych i przedsiębiorców, z Polski i zagranicy, w poszukiwaniu wspólnych rozwiązań i metod zwrócenia uwagi społeczeństwa na to by zrównoważyć rozwój, w kontekście zmian klimatycznych. Celem projektu jest również to, by pokazać i zachęcić społeczeństwo do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska nie tylko w życiu codziennym, między innymi poprzez oszczędzanie energii w każdym domu oraz by ...

Odnawialne źródła energii
Odnawialne źródła energii, zwane często "zieloną energią", były znane człowiekowi już w starożytności, stosowano wówczas m.in. siłę wiatru, energię wody, oraz używano biomasę. We wstępie należy zaznaczyć, że zachwiana została równowaga pomiędzy racjonalnym wykorzystywaniem zasobów, jakie nam daje przyroda a nagłym zapotrzebowaniem na energię Elektryczną, oraz na surowce energetyczne. Ważne jest również, aby znać czynniki powodujące ocieplenie klimatu oraz wiedzieć jak duży jest obecnie wzrost ilości emisji gazów cieplarnianych, a w szczególności CO2 w atmosferze. Do czasu Konferencji klimatycznej w Kioto, która odbyła się w 1997 roku, odnawialne źródła energii w Polsce ...

Jak wybudować dom energooszczędny
Prawie każdy z nas marzy o pięknym domku z ogródkiem, ale możemy skorzystać z opcji dodatkowego rozwiązania, które jest godne rozważenia, jest to zaprojektowanie w naszym domu ogrodu zimowego. Ogród zimowy musi być umiejscowiony w budynku, w którym na południowej ścianie znajdują się przeszklenia, gdyż wyłapują wówczas dużo ciepła, które może być wykorzystane do ogrzania reszty budynku. Inną istotną kwestią, jeżeli chodzi o ogrody zimowe, jeszcze na etapie projektowania, jest taki dobór materiałów zarówno konstrukcyjnych jak i ociepleniowych, by nasz dom nie powodował nadmiernego zatrucia środowiska. Zapobiec stratom ciepła możemy poprzez stosowanie ...

Problematyka transportu
Problemem dużych aglomeracji miejskich jest problem żywności oraz wody. Mega miasta są niczym olbrzymie studnie bez dna, które nie sposób wypełnić, ale i w tej kwestii tworzy się nowe technologie, mające zaradzić temu problemowi, zwłaszcza, że ilość mieszkańców miast ciągle rośnie i nie przewiduje się tendencji spadkowych. I w tej dziedzinie potrzeba nam wielkich rewolucyjnych metod. Miasta zużywają o wiele więcej energii, niż wsie, co oznacza wzrost emisji dwutlenku węgla do atmosfery, a co za tym idzie, nasilanie się globalnego ocieplenia. Przewidywania naukowców nie są zbyt optymistyczne dla miast: w Polowie XXI ...

Przekleństwo ropy
Kilka tysięcy lat temu jedynym dostępnym źródlę energii była jedynie energia słoneczna. Obecnie w ciągu roku zużywamy równowartość energii, jakiej słońce dostarczałoby nam przez sto lat, a ropa stała się nieodłącznym składnikiem naszego życia. Znajdziemy ją w płytach CD, plastikowych reklamówkach, lekach, komputerach, ubraniach, kosmetykach, telefonach, a także pośrednio w jedzeniu: każda spożyta przez nas kaloria to 80 kalorii ropy, przetworzonych na opakowanie, chłodzenie, transport żywności oraz nawożenie upraw. Rozsądek nakazywałby rozejrzeć się za innymi źródłami energii, tymczasem my nadal spalamy miliony dziesiątków baryłek dziennie, nie przejmując się, ze za 40 lat ...

Siła wody i wiatru
Ludzie potrzebują teraz energii, skoncentrowanej na jak najmniejszej powierzchni, by zastąpić kończące się kopalne źródła energii. Takie wymagania spełnia hydrat gazowy, jednak sama wiedza, jak go wykorzystać oraz znalezienie złóż, to nie wszystko. Ludzie musza jeszcze nauczyć się, jak go wydobywać, by nie niszczyć podwodnego życia, ale nie jest to koniec problemów: hydrat emituje gazy cieplarniane, kiedy się go spala, więc trzeba sobie z tym poradzić, zanim stanie się on źródłem prądu. Już teraz można korzystać z odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza, że elektryczność jest kluczowa dla ludzi, żyjących współcześnie. Awaria prądu może ...

Śmiertelne promienie
Niezwykle niebezpieczne dla życia rozbłyski gamma zostały zaobserwowane w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. Początkowo sądzono, że zjawiska te mają miejsce w naszej galaktyce z uwagi na swą jaskrawość i doskonalą widoczność. Czas trwania rozbłysków gamma jest niezwykle krótki, bo zaledwie kilka sekund, ale energia, jaką w ciągu tego czasu emitują jest niewyobrażalnie ogromna. W latach dziewięćdziesiątych satelity używały nowszych przekaźników optycznych oraz promieniowania X, które ostatecznie umożliwiło wychwycenie poświaty, jaka powstała zaraz po rozbłysku gamma. Na podstawie tych obserwacji naukowcy doszli do wniosku, że rozbłyski gamma są pochodzenia kosmologicznego, z odległej galaktyki ...

Termomodernizacja
Niepewna sytuacja na rynku, a szczególnie na rynku paliw, co się z tym wiąże rosnące ceny za energię oraz zmiany w społeczeństwie na myślenie ekologiczne sprawiają, iż coraz częściej stosuje się źródła odnawialne i coraz częściej prowadzi się starania do takiego gospodarowania energią, by w jak największym stopniu ją oszczędzać. Jedną z najistotniejszych gałęzi przemysłu, dla której późniejsze zmniejszenie zużycia energii ma ogromne znaczenie jest niezaprzeczalnie budownictwo. Zmniejszenie kosztów energetycznych budynku pomoże nam we właściwym dbaniu o ochronę środowiska oraz zmniejszaniu zatrucia środowiska. Na etapie projektu i budowania domu najłatwiej jest zmniejszyć ...

Wsparcie przemysłu produkującego urządzenia odnawialnych Źródeł energii
Na wsparcie tego przemysłu przeznacza się w latach 2007-2013 ponad 91 milionów euro. Pieniądze te są dostępne w ramach Działania 10.3 Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii, który jest jednym z działań Priorytetu X Bezpieczeństwo energetyczne, w tym zajmuje się również dywersyfikacją źródeł energii finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego zadaniem jest zwiększanie troski społeczeństw o ochronę środowiska. Jego zadaniem jest również dofinansowanie projektów budowy zakładów, które zajmują się produkcją urządzeń do wytwarzania odnawialnych źródeł energii. Unijne dotacje w ramach tego działania mogą uzyskać wszyscy ci przedsiębiorcy, którzy chcą budować nowoczesne ...

Podział strony