Array firma - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Polecamy

  • Jedna z metod wykorzystania śmieci może być nieco dziwna, ale jeśli przyjrzeć się jej bliżej, może okazać się, że nowe rozwiązanie może …

  • Ogólnie rzecz ujmując to termin jakim jest ochrona środowiska jest terminem naprawdę bardzo rozległym, dlatego też może się on odnosić d…

firma

Firma BioBag International
Firma BioBag International jest to firma, która w świecie biotworzyw od samego początku jest na wysokim poziomie. Firma ta ma całe lata doświadczeń w produkcji folii dostosowanych do indywidualnych produktów ludzi dbających o ochronę środowiska. Głównym motywem badań firmy i rozwoju jest potrzeba klientów oraz wizja w pełni odnawialnego środowiska oraz podejście ekologiczne. Firma ta realizuje wszystkie te idee poprzez całkowite poświecenie się badaniom i rozwojowi oraz poprzez sprzedaż i produkcję wyrobów biodegradowalnych, z myślą o okręgach komunalnych, rolnictwie, przemyśle, a także sprzedaży hurtowej i detalicznej. Firma BioBag International jest największym producentem wyrobów biodegradowalnych i kompostowanych nie tylko w Polsce, ale na świecie, przez co przyczynia się do ochrony środowiska na naszej planecie. Znanym produktem tej firmy są produkty, BioBag, które wytwarza się z Mater-Bi, jest to surowiec zgodny z zasadami ekorozwoju, łączący wymogi środowiskowe z wymogami branży przemysłowej i rolniczej. Jest to, więc prawdziwa odpowiedź na zapotrzebowanie w branży produktów gotowych ...

Firma
Firma ta inwestuje w odnawialne źródła energii, a ich wiarygodność potwierdza niezaprzeczalny fakt, że jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zajmują się finansowaniem i współfinansowaniem projektów inwestycyjnych na rynku odnawialnych źródeł energii poprzez wyszukiwanie, oraz ocenę, przygotowanie i realizację inwestycji, które mają na celu produkcje zielonej energii elektrycznej oraz cieplnej w niezwykle zróżnicowanych sektorach, do których należą zarówno energetyka wodna jak i energia z biomasy, oraz technologie biogazowe, energia z odpadów w technologii zgazowywania a także energetyka wiatrowa. Cechują się, więc dbałością o ochronę środowiska, a także zmniejszaniem zatrucia środowiska. Dla swoich klientów świadczą usługi zarówno udziałowca jak i współuczestnika w bardzo nowatorskich przedsięwzięciach technologicznych w całym ogólnie pojętym sektorze odnawialnych źródeł energii, usługi ekspertyz przygotowujących oraz weryfikujących studia wykonalności oraz biznesplany, usługi zarówno generalnego wykonawcy instalacji biogazowych, jak i specjalisty merytorycznego w zakresie prowadzenia badań laboratoryjnych a także wykwalifikowanego doradcy w zakresie innowacyjnych rozwiązań oraz szeroko pojętej ekologii. ...

Inwestycje
Inwestycje Poza znaną inwestycją w budowę instalacji biomasowej w Wałczu firma zajmuje się budową jeszcze innych inwestycji z uwagi na ochronę środowiska naturalnego i dbałości o naszą planetę. Warto podkreślić, że zdolności produkcyjne wspomnianej instalacji w Wałczu to 20.000 ton węgla drzewnego rocznie a także moc elektryczna elektrociepłowni na poziomie ok. 7,4 MWe. Pełne zdolności produkcyjne instalacja osiągnęła już w 2009 roku. Instalacja ta zajmuje się produkcją energii elektrycznej oraz produkcją węgla drzewnego z wykorzystaniem drewna sosnowego, odpadów drzewnych i słomy. Jest to największa instalacji z zakresu źródeł odnawialnych w sektorze biomasowym. Inną ciekawą instalacją zapewniającą zmniejszenie zatrucia środowiska jest biogazownia w Skrzatuszu. BBI ZENERIS NFI opracowała swoją technologię biogazową w celu wytwarzania odnawialnej energii elektrycznej z biogazu, który powstaje w wyniku kontrolowanej fermentacji metanowej, a sprawiły to ogólnoświatowe trendy zajmujące się pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych oraz ciągle rosnące zapotrzebowanie rynku na usługi z zakresu optymalizacji procesów produkcji biogazu. Na bazie ...

Podział strony