Array firma - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Polecamy

  • Życie człowieka nie może istnieć bez przyrody. Niestety coraz więcej w przyrodzie jest zanieczyszczeń. Dlatego część zwierząt jak i rośl…

  • Słysząc termin ,,ochrona środowiska” praktycznie każdy z nas automatycznie widzi przed oczyma całe tabuny krzyczących, machających trans…

  • Nauka i osoby które poświęcają jej swoje życie nie jest wstanie zapewnić człowiekowi godziwych warunków życia. Badania nad rozwojem nasz…

firma

Firma BioBag International
Firma BioBag International jest to firma, która w świecie biotworzyw od samego początku jest na wysokim poziomie. Firma ta ma całe lata doświadczeń w produkcji folii dostosowanych do indywidualnych produktów ludzi dbających o ochronę środowiska. Głównym motywem badań firmy i rozwoju jest potrzeba klientów oraz wizja w pełni odnawialnego środowiska oraz podejście ekologiczne. Firma ta realizuje wszystkie te idee poprzez całkowite poświecenie się badaniom i rozwojowi oraz poprzez sprzedaż i produkcję wyrobów biodegradowalnych, z myślą o okręgach komunalnych, rolnictwie, przemyśle, a także sprzedaży hurtowej i detalicznej. Firma BioBag International jest największym producentem wyrobów biodegradowalnych i kompostowanych nie tylko w Polsce, ale na świecie, przez co przyczynia się do ochrony środowiska na naszej planecie. Znanym produktem tej firmy są produkty, BioBag, które wytwarza się z Mater-Bi, jest to surowiec zgodny z zasadami ekorozwoju, łączący wymogi środowiskowe z wymogami branży przemysłowej i rolniczej. Jest to, więc prawdziwa odpowiedź na zapotrzebowanie w branży produktów gotowych ...

Firma
Firma ta inwestuje w odnawialne źródła energii, a ich wiarygodność potwierdza niezaprzeczalny fakt, że jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zajmują się finansowaniem i współfinansowaniem projektów inwestycyjnych na rynku odnawialnych źródeł energii poprzez wyszukiwanie, oraz ocenę, przygotowanie i realizację inwestycji, które mają na celu produkcje zielonej energii elektrycznej oraz cieplnej w niezwykle zróżnicowanych sektorach, do których należą zarówno energetyka wodna jak i energia z biomasy, oraz technologie biogazowe, energia z odpadów w technologii zgazowywania a także energetyka wiatrowa. Cechują się, więc dbałością o ochronę środowiska, a także zmniejszaniem zatrucia środowiska. Dla swoich klientów świadczą usługi zarówno udziałowca jak i współuczestnika w bardzo nowatorskich przedsięwzięciach technologicznych w całym ogólnie pojętym sektorze odnawialnych źródeł energii, usługi ekspertyz przygotowujących oraz weryfikujących studia wykonalności oraz biznesplany, usługi zarówno generalnego wykonawcy instalacji biogazowych, jak i specjalisty merytorycznego w zakresie prowadzenia badań laboratoryjnych a także wykwalifikowanego doradcy w zakresie innowacyjnych rozwiązań oraz szeroko pojętej ekologii. ...

Inwestycje
Inwestycje Poza znaną inwestycją w budowę instalacji biomasowej w Wałczu firma zajmuje się budową jeszcze innych inwestycji z uwagi na ochronę środowiska naturalnego i dbałości o naszą planetę. Warto podkreślić, że zdolności produkcyjne wspomnianej instalacji w Wałczu to 20.000 ton węgla drzewnego rocznie a także moc elektryczna elektrociepłowni na poziomie ok. 7,4 MWe. Pełne zdolności produkcyjne instalacja osiągnęła już w 2009 roku. Instalacja ta zajmuje się produkcją energii elektrycznej oraz produkcją węgla drzewnego z wykorzystaniem drewna sosnowego, odpadów drzewnych i słomy. Jest to największa instalacji z zakresu źródeł odnawialnych w sektorze biomasowym. Inną ciekawą instalacją zapewniającą zmniejszenie zatrucia środowiska jest biogazownia w Skrzatuszu. BBI ZENERIS NFI opracowała swoją technologię biogazową w celu wytwarzania odnawialnej energii elektrycznej z biogazu, który powstaje w wyniku kontrolowanej fermentacji metanowej, a sprawiły to ogólnoświatowe trendy zajmujące się pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych oraz ciągle rosnące zapotrzebowanie rynku na usługi z zakresu optymalizacji procesów produkcji biogazu. Na bazie ...

Podział strony