Array flora - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Polecamy

  • Jednemu z pomysłowych naukowców udało się znaleźć pomysł, w którym przedstawia, w jaki sposób można wyżywić duże miasta, wykluczając jed…

  • Nawet na otwartych przestrzeniach oddychanie świeżym powietrzem może stanowić poważny problem. Wskutek zanieczyszczenia nasze środowisko…

  • Chyba każdy z nas wie że mieszkamy na planecie nazwanej ziemią. Nasz planeta jest bardzo piękna i jedyną w swoim rodzaju planeta. Wiemy …

flora

Środowisko
Każdy z nas żyje własnym rytmem i nie myślimy o innych ludziach ani rzeczach. Nasza ziemia jest w pewnym sensie organizmem żywym na którym my żerujemy. Psujemy ten organizm żywy i jesteśmy pewni tego że dobrze robimy. Nie myślimy w ogóle o naszej planecie choć wiemy że powstają dziury ozonowe i powoli zbliża się do globalnego ocieplenia. Ekolodzy ostrzegają lecz ich jak zwykle nikt nie słucha. My ludzie nie mamy zbyt wiele do powiedzenia niestety... Naszym państwem rządzą rządy. Nie ważne w jakim państwie się znajdujemy nasza władza ogranicza się tylko do wrzucenia talonu na którego polityka, prezydenta, senatora głosujemy. Jak widać władze mamy nie wielka lecz jest kilka sposobów na to aby pomoc naszej planecie. Wyrzucenie papierka w parku dużej krzywdy nie robi bo zazwyczaj są ludzie którzy go podniosą i czyszczą park. Lecz lasów nikt nie czyści i śmiecenie w nich nie jest zbyt dobre. Sporo ludzi wywozi odpady do lasów a to nie jest zbyt dobre. Nie doceniamy tego że to właśnie lasy dają nam tlen i dzięki nim możemy oddychać. Wyrzucanie odpadów do lasów zanieczyszcza glebę i najzwyczajniej w świecie powoduje jej zatrucie. Rośliny mają potem problem z rozwijaniem się i często wyrastają chore. Potem młode drzewka zamierają. Ja nie raz w lesie widziałem wyrzucone puszki po konserwach czy też kartony po sokach. To jest las. Jeżeli każdy z ans nie zadba o ...

Wpływ zanieczyszczeń na roślinność i zwierzęta
Człowiek sam zajmuje się regulacją wielkości populacji poprzez odstrzał lub też przez przenoszenie zwierząt w inne odlegle miejsca. Zarybianie rzek, jezior a także sztucznych zbiorników jest kolejnym przykładem przeobrażania środowiska przez samego człowieka. Często na skutek wycinania lasów, lub też osuszania bagien i torfowisk to same zwierzęta przenoszą się w inne miejsca, które są dla nich korzystniejsze. Niekiedy też ludzie celowo zajmowali się tępieniem określonych gatunków zwierząt, na przykład drapieżnych zwierząt takich jak wilki, lisy, a z kolei inne zwierzęta oswajali i udomawiali takie jak psy i koty. W XX wieku nasilił się również proces zmniejszania liczby gatunków zwierząt i roślin na naszej planecie Ziemi. Ocenia się ponadto, że w ostatnim stuleciu znikło bezpowrotnie ponad sto pięćdziesiąt gatunków zwierząt. Zwierzęta giną na skutek niszczenia gleby, powietrza i wody doprowadzających do dużego zatrucia środowiska. Wraz z nadmierną eksploatacją lasów równikowych oraz z coraz większym zatruciem środowiska zanika wiele gatunków roślin i zwierząt na skutek zniszczeń, jakie występują w ich naturalnych siedliskach. Strata tych zwierząt i roślin znacznie zubaża przyrodę Ziemi, ponieważ wzbogacają one atmosferę naszej planety w tlen, a ograniczenie ich obszarów wpływa ujemnie na zawartość tlenu w powietrzu. Przeobrażenia w środowisku naturalnym wywołane oddziaływaniem człowieka doprowadzają do niszczenia i ilościowego ograniczenia niektórych gatunków roślin i zwierząt oraz doprowadzają do ich nadmiernego rozmnażania. Ziemia na naszej planecie wykorzystywana jest pod uprawy natomiast w morzach i rzekach odławiane są ...

Podział strony