Array gatunek - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Polecamy

  • Na stan zdrowia człowieka mają wpływ zmieniające się warunki środowiskowe. W dzisiejszych czasach bardzo ważna dla człowieka jest egzyst…

  • W Szwecji otwarto przez następczynię tronu księżniczkę Victoria Bernadotte World Bioenergy, czyli Światowe Forum poświęcone odnawialnym …

  • Każdy rolnik dobrze zdaje sobie sprawę że pewne działania mogą przynieś szkodę w dziedzinie rolnictwa a z mniejszym zaufaniem czeka się …

gatunek

Parki narodowe
Różnicą w stosunku do tego, jakie istnieją w Polsce formy ochrony przyrody do form w całej Unii Europejskiej jest sposób, w jaki ustala się reżim ochronny. Nie ma jednak jednego, który byłby odgórnie ustalony planu, który byłby planem ochrony dla tych obszarów. Wręcz przeciwnie każdy z tych obszarów jest traktowany bardzo indywidualnie z dbałością o ekologię ogólnie przyjętą. Dlatego też część z obszarów chronionych ma reżim podobny do tego, jaki obowiązuje w rezerwatach i parkach narodowych, a część ma reżim ustalany dla parków krajobrazowych. Obszary należące do Natury 2000 dzielą się na dwa rodzaje. Pierwszy z tych rodzajów stanowią specjalne obszary ochrony siedlisk, które chronią rzadkie i zagrożone wyginięciem siedliska przyrodnicze oraz siedliska określonych gatunków roślin i zwierząt. Zgodnie z dyrektywą "siedliskową" wśród objętych ochroną terenów są siedliska morskie i przybrzeżne, nadmorskie i śródlądowe solniska i wydm, lasy i bory, gatunki zwierząt za wyjątkiem ptaków, oraz gatunki roślin, wody słodkie i torfowiska, murawy, łąki, wrzosowiska, zarośla oraz ściany, piargi, rumowiska skalne i jaskinie. Specjalnie przygotowane dla programu Natura 2000 poradniki ochrony przyrody podają szczegółowo dane, które dotyczą przedmiotu ochrony. Można w tych poradnikach znaleźć informacje dotyczące charakterystyki siedliska, cech diagnostycznych, czy też informują nas o poszczególnych gatunkach występujących na tych obszarach. Dzięki tym poradnikom właśnie dużo łatwiejsze jest rozpoznanie terenów chronionych, a także takich, które chronione być powinny. Drugim typem obszarów należących do Natury 2000 są obszary ...

Ratowanie planety
Obecnie na zakrojoną skale trwają działania mające na celu zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się zanieczyszczenia środowiska. Sprawą zajmującą również jest coraz częstsze wzmianki o wyginięciach gatunków zarówno roślin jak i zwierząt. Działania takie zbiegają się do uznania fauny czy flory jako gatunków zagrożonych wyginięciem. Nie jest rzeczą pewną czy takie działanie jest dokończa zasadniczy czy też jest pewnego rodzaj alternatywą do zamknięcia tematu naszego już ze wszech miar zanieczyszczona środowiska. Żeby ocalić jaki jakiś gatunek nie wystarczy obłożyć go pieczęcią " pod ochroną " a w innym zakątku ziemi wybijać go doszczętnie potrzebna jest też pewna determinacja by usunąć przejawy różnego zagrożenia. Ochrona życia zwierzęcego jak i dbałość o roślinność ziemi jest swego rodzaju powinnością człowieka i znakiem rozpoznawczym. Co prawda ekologia ma dzisiaj trudny orzech do zgryzienia, niektórzy jej członkowie są do głębi przekonani że żadne działania w tej dziedzinie nie będą odnosić jakiegoś sensownego skutku ale w gro tych osób wchodzą też niepoprawni optymiści twierdząc że jeszcze nic nie straconego by uratować naszą cywilizacje od samozagłady. Może to i są ostre słowa ale ogrom problemu zanieczyszczenia środowiska przez czynniki zewnętrze są takie ogromne że takie słowa cisną się same na usta. Gospodarka i rozwinięty przemysł z jednej strony są jakimś ramieniem do działania na rzecz naszego ekosystemu ale atmosfera jak jest dookoła i ta fizyczna w której jesteśmy i ta metafizyczna jest trująca i nastawiona na ...

Podział strony