Array inwestycja - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Polecamy

  • Żyjemy na planecie Ziemia, trzeciej od Słońca w Układzie Słonecznym. Jak dotąd wiemy, że tylko na niej rozwinęło się życie. Mamy otaczaj…

  • Jednemu z pomysłowych naukowców udało się znaleźć pomysł, w którym przedstawia, w jaki sposób można wyżywić duże miasta, wykluczając jed…

  • Dzięki temu, że szanowano różnego rodzaju konserwatorskie priorytety w dziedzinie jaką jest oczywiście ochrona środowiska, a także jedno…

inwestycja

Ekologiczna gmina
Jest taka gmina w Polsce, która niezaprzeczalnie zasługuje na miano gminy ekologicznej, jest to wiejska Gmina Trzebiechów niedaleko Sulechowa. Niewątpliwie przyciąga turystów nie tylko malowniczymi krajobrazami i pięknymi zabytkami, których jest tu wcale nie mało. Tu z doskonałym skutkiem realizuje się projekty unijne związane nie tylko z ochroną środowiska, ale również z odnawialnymi źródłami energii. Wszystkim radnym oraz wójtowi zależy na oszczędności funduszy poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz ciepła, widać tu wyraźne podejście ekologiczne, oraz wykorzystanie ogólnie dostępnego surowca. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze inwestuje sie w bardziej użyteczne cele, często w zmniejszenie zatrucia środowiska. W gminie zrealizowano trzy inwestycje proekologiczne, z których dwie są już w całości zrealizowane, natomiast trzecia inwestycja jest dopracowywana. Przedsięwzięcia ekologiczne czynią gminę Trzebiechów przodującą wśród gmin powiatu zielonogórskiego w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska i dbałości o ekologię. Przykładem pierwszej takiej Eko-inwestycji, która realizuje cele strategii planowania energetycznego jest modernizacja gminnej kotłowni oraz całego systemu grzewczego. Kotłownia do tej pory opalana była węglem, po modernizacji kocioł węglowy zmieniono na kocioł opalany słomą. Kotłownia zaopatruje w ciepło budynek urzędu gminy, oraz zabytkowy kompleks pałacowy, w którym zlokalizowana jest Gimnazjum, Szkoła Podstawowa oraz hale sportowe. W efekcie, czego wybudowano kotłownie o mocy 1000 kW, która ogrzewa aż trzy obiekty. Długość całego ciepłociągu wynosi trzysta pięćdziesiąt metrów. Kotłownia dysponuje ponadto magazynem paliwa a także mechanicznym systemem podawania paliwa. Po modernizacji kotłowni, rocznie emituje się zanieczyszczenia w stopniu dużo mniejszym, średnio o 91%, a koszty eksploatacyjne zmniejszyły sie o ok. 70%, co gwarantuje niezaprzeczalną opłacalność inwestycji pod względem ekonomicznym. Przykładem drugiej Eko-inwestycji na terenie gminy jest zrealizowana instalacja solarna w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie. Miesięczne zapotrzebowanie na ciepłą wodę, dla stu pensjonariuszy oraz załogi obiektu wynosi średnio 520 m3 i było realizowane z czterech podgrzewaczy olejowych, co stanowiło koszt miesięcznego podgrzewania wody około 13 tysięcy złotych. Modernizacja podgrzewania wody polegała na zamontowaniu 60 kolektorów słonecznych i następnie wykorzystaniu energii słonecznej. Obliczono, że koszty podgrzewania wody w skali roku zmniejsza sie o 91 tys., złotych, a cała inwestycja zwróci się już po niecałych pięciu latach. Przykładem trzeciej Eko-inwestycji realizowanej na terenie gminy jest selektywna zbiórka odpadów. Jest to bardzo prosty, a także niesłychanie innowacyjny sposób odbioru i segregacji odpadów komunalnych. Istotą tego systemu jest podzielenie odpadów przez mieszkańców na trzy grupy: surowce wtórne i niebezpieczne, odpady organiczne i odpady higieniczne. Mieszkańcy mają za zadanie wynieść maksymalnie trzy woreczki lub nawet mniej w zależności od swoich potrzeb. ...

Podział strony