Array ludzie - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Polecamy

  • Firma ta inwestuje w odnawialne źródła energii, a ich wiarygodność potwierdza niezaprzeczalny fakt, że jest spółką notowaną na Giełdzie …

  • Jeżeli transport będzie się rozwijał w takim samym tempie, jak obecnie, samochody, ciężarówki oraz samoloty zatrują ostatecznie cały świ…

  • Aby wiedzieć co przyniesie przyszłość w temacie środowiska naturalnego naszej planety trzeba się się zastanowić jaką mamy przeszłość w t…

ludzie

Zatrucie środowiska
My, ludzie żyjący na naszej planecie- ziemi, niestety nie jesteśmy jej wdzięczni za to, że daje nam miejsce do życia, pożywienie, wodę, piękne widoki. Dlaczego taki mój wniosek? Po prostu ludzie za bardzo się rozgościli na swojej planecie. Mówią o pięknych krajobrazach, a potem je niszczą budując kolejne elektrownie, tworząc nowe wysypiska śmieci, wycinając lasy i budując budynki mieszkaniowe- aby móc, gdzie mieszkać. Tak działamy bezpośrednio i świadomie na nasza planetę. Niestety niszczymy środowisko tez w inny sposób. Samo to, że jeździmy samochodami sprawia, że przyczyniamy się do takiej rzeczy, jaką jest efekt cieplarniany. Spaliny z naszych samochodów zawierają dwutlenek węgla i tlenki siarki. Te związki przyczyniają się do niszczenia naszej przyrody. Tworzą smog, przez nie powstają kwaśne deszcze. Najgorsze jest to, że sami nie zdajemy sobie sprawy, jaka krzywdę sobie robimy zanieczyszczając środowisko. To nam jest gorąco przez to, że co roku mamy coraz większe temperatury powietrza. To my wdychamy pyły i gazy ze smogu, które wywołują u nas choroby układu nerwowego, problemy z górnymi drogami oddechowymi. Bawiąc się w genetyczne zabawy z otrzymywaniem żywności czy lepszych gatunków zwierząt, doprowadzamy do tragedii- tworzymy mutacje genetyczne, które nas przerażają. Wiadomo, że dzięki takim wynalazkom mamy żywność- więcej i mniej chorobliwej. Niestety traci ona swoje wartości odżywcze. W dodatku używanie sztucznych nawozów, które powodują u wielu osób uczulenia. To jest oznaką, że nasze organizmy nie chcą tolerować sztuczności, ...

Zmniejszanie zanieczyszczenia
Ze względu na to, że pestycydy były w drugiej połowie dwudziestego wieku stosowane naprawdę w bardzo szerokim zakresie, z czego należy nawet zaznaczyć, że bardzo wielu ludzi używało ich wręcz bez żadnego opamiętania, zatrucie środowiska naturalnego nawet w rejonach czysto rolniczych stale się niestety powiększało. Oczywiście zupełnie inną kwestią jest już nawet to, że pestycydy naprawdę bardzo niekorzystnie działały na ludzkie organizmy, gdyż mgły być one przyczyną naprawdę wielu chorób, takich jak nowotwory czy też inne bardzo ciężkie choroby. Dlatego też w bardzo wielu miejscach na całym świecie znacznie ograniczono możliwość używania pestycydów, lub też nawet w wielu miejscach całkowicie zakazano ich stosowania, co wzbudzało i nawet do dnia dzisiejszego wzbudza bardzo wiele kontrowersji i różnego rodzaju protestów. Dzięki książce, napisanej przez Rachel Carson o nazwie "Milcząca wiosna" znacznie wzrosło zainteresowanie szeroko rozumianym tematem jakim jest oczywiście ochrona środowiska i ekologia, a także i dzięki tejże właśnie książce naprawdę w bardzo znaczny sposób wzrosła świadomość społeczeństwa dotycząca tego, jak ludzkie zachowanie i stosowanie różnego rodzaju środków chemicznych może wpływać na środowisko naturalne. Oczywiście rezultatem tego było jednoczesne zwiększenie zainteresowania na temat problemu jakim jest ochrona środowiska czy też raczej właśnie konieczność ochrony środowiska, czego znacznym objawem było zdecydowanie nasilające się zatrucie środowiska. Chodzi tuta o znaczne pogorszenie się jakości powietrza a także i wody, co wiązało się także z obecnością różnego rodzaju trujących substancji chemicznych w akwenach ...

Podział strony