Array metan - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Polecamy

  • Praktyczne rozwiązana w dziedzinie biopaliw są bardzo potrzebne i to w miarę szybko, inaczej konwencjonalnych paliw najzwyczajniej nam z…

  • W naszych domach nadal jest tylko jeden kosz. Nie ważne czy to z braku miejsca czy wygody. Z jednej strony to nie chce się segregować od…

  • Jest taka gmina w Polsce, która niezaprzeczalnie zasługuje na miano gminy ekologicznej, jest to wiejska Gmina Trzebiechów niedaleko Sule…

metan

Biogazownia
Chociaż wielkie aglomeracje miejskie nie wyglądają zachęcająco, ludzie i tak osiedlają się tam z uwagi na wyższe zarobki, za którymi idzie zmiana nawyków żywieniowych: jadłospis zamożnych obfituje w mięso i produkty mleczne i znowu trzeba stanąć przed problemem ilości upraw, bo do wykarmienia rosnącej liczby zwierząt potrzebne są większe ilości paszy. Na pól kilograma cielęciny przeznacza się 13 kg paszy, a zapotrzebowanie na mięso wolowe i nabiał uważa się za bombę zegarową, zwłaszcza, że żywy inwentarz zajmuje 1/3 terenów rolnych, a rolnicy przekształcają na pastwiska coraz większe obszary. Hodowla była wiąże się także z innym skutkiem ubocznym, mianowicie metanem. Krowy przyczyniają się do produkcji 1/3 metanu na świecie i mają większy wpływ na ocieplenie klimatu, niż samoloty, samochody, czy pociągi razem wzięte, zwłaszcza, że metan jest groźniejszym gazem cieplarnianym, niż dwutlenek węgla. Podjęto próby ograniczenia emisji metanu, produkowanego przez zwierzęta hodowlane, a do tego jeszcze zarobić. Zauważono, iż krowie odchody mogą stać się kopalnią złota: pozyskiwanie metanu jest ważne z dwóch powodów: jest to źródło energii8 odnawialnej, wypierające paliwa kopalne, a także pomaga w zwalczaniu globalnego ocieplenia. Postanowiono zbudować największą Biogazownia, przetwarzającą metan na biogaz. Metan z odchodów tysięcy krów może obsłużyć biogazownię, ale najpierw potrzebny jest surowiec. Do tego przedsięwzięcia niezbędne są ogromne ilości odchodów dziennie, które zalegają na polach, ale pożyteczne okazują się hodowle krów mlecznych, gdzie odchody zbiera się łatwiej i szybciej. Odchody przewożone ...

Fermentacja metanowa
Fermentacja metanowa, mało znana nazwa na rynku, co to właściwie jest i jakie ma znaczenie dla ochrony środowiska. Jest to jedne z najstarszych ewolucyjnie procesów biochemicznych. Fermentacja metanowa prawdopodobnie już na samym początku kształtowania się życia na Ziemi była obecna, jako element przepływu energii oraz obiegu materii w przyrodzie. Fermentacja metanowa jest procesem niezwykle złożonym, wieloetapowy a także zachodzącym tylko w warunkach beztlenowych i to z udziałem wielu grup bakterii wzajemnie oddziałujących na siebie. Proces ten polega na rozkładzie wielkocząsteczkowych związków, jakimi są na przykład węglowodany, białka oraz tłuszcze na związki proste takie, jak np. alkohole oraz kwasy organiczne, a te z kolei stanowią pożywkę dla bakterii, które produkują odpad metaboliczny, jakim jest - biogaz. Głównymi składnikami biogazu są: metan jest go około 60%, dwutlenek węgla którego z kolei jest około 40%, tlen którego jest zaledwie około 1,0%, oraz takie związki jak amoniak, siarkowodór oraz wodór wszystkie w śladowych ilościach. Z uwagi na dość znaczący udział metanu o wartościach opałowych 35,8 MJ/Nm3 - to właśnie biogaz jest wykorzystywany od wielu lat jako alternatywne źródło energii. Pozyskiwanie biogazu jest na ogół powiązane z utylizacją nadmiernie uciążliwych dla środowiska odpadów organicznych, które pochodzą z rolnictwa a także przemysłu rolno-spożywczego oraz co ważniejsze z oczyszczania ścieków komunalnych. Jest to, więc sposób na zmniejszenie zatrucia środowiska i dbałość o ekologię. Na całym świecie powstają całe masy instalacji do produkcji biogazu. Integralna ...

Podział strony