Array objawy - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Polecamy

  • Nauka i osoby które poświęcają jej swoje życie nie jest wstanie zapewnić człowiekowi godziwych warunków życia. Badania nad rozwojem nasz…

  • Coraz więcej osób jest zmartwionych emisją spalin do atmosfery, spowodowaną spalaniem paliw kopalnych i pragną oni przynajmniej ogranicz…

objawy

Źródła zanieczyszczeń powietrza
Źródła zanieczyszczeń powietrza to przede wszystkim procesy utleniania, którymi są bezpośrednie spalanie paliw, palenie tytoniu, lub oddychanie, oraz materiały budowlane lub wykończeniowe. Jeżeli chodzi o tą drugą kategorię wywołującą silne zatrucie środowiska, najbardziej szkodliwe związki chemiczne to: aldehyd mrówkowy, fenole, tolueny, ksyleny i styreny, znajdują się one przeważnie w lepikach, klejach, lakierach i materiałach impregnacyjnych. Natomiast najbardziej toksyczny z wszystkich wymienionych formaldehyd jest emitowany z wełny mineralnej a także z płyt paździerzowych, do produkcji, których są stosowane kleje i lakiery, które zawierają ten składnik. Człowiek sam w sobie również jest także źródłem zanieczyszczeń wpływających negatywnie na naszą planetę poza dwutlenkiem węgla w powietrzu wydychanym, wydziela ponad sto pięćdziesiąt różnych substancji lotnych. Zatrucie środowiska powodują także zwierzęta domowe. Są one dodatkowym źródłem czynników alergicznych, mowa tutaj o sierści i złuszczonym naskórku oraz włosach a także gazach trawiennych siarkowodorze, amoniaku, metanie. Na złą, jakość powietrza duży wpływ ma również za niski poziom wilgotności, czyli poniżej 50%. Często, zwłaszcza dzieje się to zimą wilgotność ulega znacznemu zmniejszeniu na skutek działania centralnego ogrzewania. Podrażnia to delikatną śluzówkę dróg oddechowych i powoduje wysychanie śluzówki i zwiększoną wrażliwość na drobnoustroje a także alergeny szkodliwe. Te wszystkie czynniki nie są objęte ani ochroną środowiska ani działaniami ekologicznymi, gdyż nie zatruwają środowiska w sposób znaczny. Podobnie rzecz się ma z kurzem domowym, który w osiemdziesięciu procentach składa się z martwych komórek ze złuszczającego się stale naskórka człowieka i zwierząt domowych jest zarazem pokarmem dla roztoczy. Roztocza są mikroskopijnymi pajęczakami, które gnieżdżą się w dywanach, zasłonach i głównie łóżkach oraz unoszą się w powietrzu. Uważa się, że proteiny wydalane przez roztocza są jednym z najpoważniejszych źródeł czynników alergizujących. Przykładowo sześcioletnia poduszka może zawierać roztocza w jednej dziesiątej swojej wagi, będące przyczyną porannego kaszlu u osoby, która ją używa. Do powodów zanieczyszczenia powietrza zaliczamy, więc hermetycznie uszczelnione budynki, tworzywa sztuczne wyposażenia, słabą wentylację, wydzieliny biologiczne człowieka oraz zwierząt z nim mieszkających. Powstały w wyniku tych czynników zespół chorobowy nazwano "zespołem chorego budynku". Objawy tego zespołu to alergia, astma, podrażnienia zarówno oczu, nosa, jak i gardła, oraz towarzyszące temu zapalenie zatok i oskrzeli, trudności w oddychaniu, dodatkowo dochodzą objawy chronicznego zmęczenia, bóle głowy, oraz zaburzenia snu i inne zaburzenia systemu nerwowego takie jak depresje czy stany lękowe. W środowisku, w którym żyje człowiek zanieczyszczenia powietrza powodują korozję metali oraz zniszczenie materiałów budowlanych. Wtórnie powodują skażenia wody i gleby. Działają również niekorzystnie na rośliny, zaburzając procesy fotosyntezy i oddychania. ...

Podział strony