Array odpad - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Polecamy

  • O odpadach komunalnych pisano i mówiono, już od prawie 150 lat, ponieważ od tego czasu datuje sie pierwsze próby segregacji odpadów komu…

  • Ziemia jest trzecia planetą Układu Słonecznego. Domem dla prawie 7 miliardów ludzi (obecnie szacuję się iż na ziemi żyje 6 miliardów 800…

  • Człowiek sam zajmuje się regulacją wielkości populacji poprzez odstrzał lub też przez przenoszenie zwierząt w inne odlegle miejsca. Zary…

odpad

Kontrola z Inspekcji Ochrony Środowiska
Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz racjonalne użytkowanie zasobów przyrody należy do jednych z elementów kontroli z Inspekcji Ochrony Środowiska. Elementem takiej kontroli jest również kontrola eksploatacji instalacji i urządzeń wpływających na ochronę środowiska przed zanieczyszczeniem, oraz wpływających na zmniejszenie zatrucia środowiska. Kontrolą objęte jest też przestrzeganie decyzji ustalających warunki użytkowania środowiska, oraz wydawanie decyzji odnośnie wstrzymania oddania do użytku obiektu budowlanego, lub zespołu obiektów, które nie spełniają wymagań ochrony środowiska i nie są zgodne z ekologią. Kontrolowany jest też udział w przekazywaniu do użytków obiektów lub instalacji, które realizowane są, ...

Opakowania ekologiczne
Zanim na dobre zajmiemy się problemem opakowań, z których część powoduje zatrucie środowiska musimy wiedzieć, że opakowanie to materiał konstrukcyjny, który ma za zadanie zabezpieczenie towaru zarówno w trakcie transportu jak i przechowywania, a także umożliwienie użytkowania danego produktu. W aspekcie towaroznawczym opakowania mają przypisaną funkcję techniczną, zapewniającą dystrybucję i konsumpcję towaru oraz chroniącą produkty przed działaniem czynników zewnętrznych, oraz posiadają funkcję ekonomiczną, która ujmuje koszty produkcji opakowań oraz posiadają funkcję marketingową, mającą związek z estetyką projektowania formy i kształtu, jak również jest odpowiedzialna za kształtowanie decyzji klientów o zakupie danych produktów. ...

Procesy utylizacji niczym z kosmosu
Każde nowe rozwiązanie proekologiczne poddawane jest dokładnym badaniom oraz kontroli w Centrum Rozwiązań Alternatywnych i to tam zapadają decyzję o tym, czy nowe technologie nadają się do rozpowszechnienia na całym świecie. Dziś wiele miast decyduje się na spalanie swoich śmieci; z uwagi na małą przestrzeń i niską cenę stało się ono jedną z najpopularniejszych metod pozbywania się odpadów. Jednak wiadomo, iż podczas spalania odpadów organicznych powstaje dwutlenek węgla, ale w podobny sposób pozbywamy się tworzyw sztucznych i innych związków, uwalniając tym samym do atmosfery jeszcze inne, toksyczne substancje. Niektóre ze spalarni emitują ...

Segregacja odpadow
W naszych domach nadal jest tylko jeden kosz. Nie ważne czy to z braku miejsca czy wygody. Z jednej strony to nie chce się segregować odpadów lecz z drugiej strony to bardzo pomaga w jego przetwarzaniu. Życie w czystym społeczeństwie jest znacznie przyjemniejsze. Coraz więcej jest śmieci na chodnika i coraz więcej szkła wala się, przez to stwarzając niebezpieczeństwo związane se skaleczeniem czy z przebiciem opony w samochodzie czy w rowerze. W innych państwach można zauważyć że jest dużo czyściej niż w naszej ukochanej Polsce. Myślę że nasza polityka skupia się na ...

Segregowanie odpadów
Ludzie w rozmaity sposób próbują chronić nasze środowisko naturalne przed nowoczesnymi zagrożeniami. Postępy w produkcji i rozszalała gospodarka nastawiawszy na branie i czerpanie zysków często przytłacza ludzi a o nie zapominają jakie są ich prawdziwe priorytety w życiu. Środowisko w jakim przyszło nam funkcjonować jeszcze nie do końca jest zatrute, chociaż najnowsze badania dowodzą że jesteśmy na skraju, tak jak byśmy dryfowali nad przepaścią. Pocieszające jest chyba to że coraz głośniej się mówi o tego rodzaju problemie. Ochrona środowiska powinna być przedmiotem w szkole i w systemie nauczania młodzieży ale również mogły ...

Segregowanie śmieci
Coraz bardziej modne i co najważniejsze zgodne z trendami ekologii jest segregowanie śmieci. Inaczej zwane recyklingiem stało się jedną z kompleksowych metod ochrony środowiska. Cel recyklingu to ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów, a co za tym idzie zmniejszenie zatrucia środowiska. Powstało nawet uregulowanie prawne dotyczące segregacji śmieci jest to ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku, opisująca recykling, jako odzysk polegający na powtórnym przetwarzaniu materiałów zawartych w odpadach w wyniku procesu produkcyjnego, a jego celem jest uzyskanie substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, ...

Wielkomiejskie śmietniska
Można stwierdzić, iż żyjemy w erze olbrzymiego konsumpcjonizmu, podczas którego wytwarzamy tony śmieci oraz odpadów toksycznych, które niestety nie służą ani nam, ani naszej jedynej życiodajnej planecie. Naukowcy starają się wymyśleć takie technologie, które sprawią, iż nie zostaniemy zasypani dziesiątkami ton śmieci i odpadów. Musimy szybko starać się o rozwiązania, które będą w pełni sprawne i przyjazne człowiekowi, a jeśli nam się to nie uda, możemy czuć się poważnie zagrożeni, jako gatunek dominujący na planecie. Poszukuje się wiele metod, które odmienią naszą przyszłość i będą mogły ocalić nasze ogromne aglomeracje miejskie od ...

Wymiar zanieczyszczenia
Zanieczyszczenie środowiska ma równy wymiar i różne znaczenie. Jest jednak rzeczą bardzo widoczną że coraz to bardziej wpływa na życie lub jego utratę. Czy jest to tylko niewinna zabawa klimatyczna nie niosąca za sobą zmian na gorsze i skutków zanoszących człowieczeństwo na skraj drogi. Zanieczyszczenie w sferze naszego powietrza oraz zanieczyszczenie wód gruntowych ,rzecznych przyczynia się tez do zmian jakie mogą po sobie następować w błyskawicznym tępię. W ostatnim czasie coraz głośniej mówi się o zanieczyszczeniu hałasem przez dźwięki emitowane od pojazdów poruszających się po drogach również przemysł nie przestrzega wykazanego decybelowego ...

Zmiany w przemieszczaniu odpadów.
Podstawowym aktem prawnym, który reguluje zasady trans-granicznego przemieszczania odpadów jest rozporządzenie wydane przez Radę Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej nr 259/93. Rozporządzenie to ma bezpośrednie zastosowanie do wszystkich państw członkowskich UE. Weszło również w życie rozporządzenie nr 1013/2006 wydane przez Parlament Europejski i Radę z dnia14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów. Zmiany, które zostały wprowadzone nowym rozporządzeniem, mające istotne znaczenie dla przedsiębiorcy, który zajmuje się przemieszczaniem odpadów, mające również istotne znaczenie dla ochrony środowiska na naszej planecie to skrócenie list odpadów, znikają aż trzy listy odpadów. Inną istotną zmianą jest to, że ...

Podział strony