Array odpady - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Polecamy

  • Niezwykle niebezpieczne dla życia rozbłyski gamma zostały zaobserwowane w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. Początkowo sądzono…

  • Obecnie na zakrojoną skale trwają działania mające na celu zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się zanieczyszczenia środowiska. Sprawą …

  • Zagadnienia związane z pozyskiwaniem energii są już mocno długowiekowe. Jednakże dopiero nastanie wieku dwudziestego to właściwy rozkwit…

odpady

Dyrektywy Unii Europejskiej odnośnie ochrony środowiska
W ramach szóstego Ramowego Programu Unii Europejskiej z zakresu ochrony środowiska, który obejmuje teraźniejszy okres, jedna z siedmiu realizowanych strategii dotyczy składowania odpadów. Strategia tematyczna w sprawie recyklingu odpadów i zapobieganiu tym samym zatruciu środowiska zakłada minimalizowanie ilości odpadów, a także zagospodarowania powstałych poprzez kompostowanie, odzysk energetyczny, a także stosowania ich, jako surowce wtórne, a w ostatniej kolejności kierowane na składowisko. Istotnym celem tej strategii jest zmniejszenie negatywnego wpływu odpadów na środowisko i zły wpływ na naszą planetę. Odpady stają się problemem nie tylko lokalnym, ale również międzynarodowym, dlatego wymagają nie tylko lokalnych, ale również międzynarodowych regulacji. Ogólne zasady dotyczące skutecznego systemu gospodarowania odpadami są określone w europejskiej dyrektywie ramowej, która dotyczy odpadów i uzupełniającej ...

Ekologiczna gmina
Jest taka gmina w Polsce, która niezaprzeczalnie zasługuje na miano gminy ekologicznej, jest to wiejska Gmina Trzebiechów niedaleko Sulechowa. Niewątpliwie przyciąga turystów nie tylko malowniczymi krajobrazami i pięknymi zabytkami, których jest tu wcale nie mało. Tu z doskonałym skutkiem realizuje się projekty unijne związane nie tylko z ochroną środowiska, ale również z odnawialnymi źródłami energii. Wszystkim radnym oraz wójtowi zależy na oszczędności funduszy poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz ciepła, widać tu wyraźne podejście ekologiczne, oraz wykorzystanie ogólnie dostępnego surowca. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze inwestuje sie w bardziej użyteczne cele, często w zmniejszenie zatrucia środowiska. W gminie zrealizowano trzy inwestycje proekologiczne, z których dwie są już w całości zrealizowane, natomiast trzecia inwestycja jest dopracowywana. ...

Gospodarka odpadami wczoraj i dziś
O odpadach komunalnych pisano i mówiono, już od prawie 150 lat, ponieważ od tego czasu datuje sie pierwsze próby segregacji odpadów komunalnych. Obecnie w Polsce wytwarza się 350 kg odpadów na jedną osobę rocznie, a im bogatsze państwo, tym ich więcej, i tak na przykład w USA wytwarza się nawet 800 kg na osobę rocznie. Jak widać wszyscy zarówno Polacy, jak i mieszkańcy ameryki stoimy przed wielkim problemem zagospodarowania odpadów. Naukowcy z całego świata, a nawet przeciętni jego obywatele wiedzą, że planetę, na której żyjemy można zniszczyć i to nie tylko atomem, ale można doprowadzić do zatrucia środowiska i degradacji naszej planety także nieprzemyślaną działalnością gospodarczą człowieka. Jakie są, więc technologie gospodarki odpadami w najbogatszych ...

Odpady w środowisku
Odpady w środowisku to naprawdę duży problem, jest ich coraz więcej, to ludzie je produkują i to ludzie nie wiedzą w jaki sposób sobie z tym poradzić, są co prawda jakieś działania podejmowane przez człowieka, aby zredukować je chociaż w jakiejś części. Są różne rodzaje odpadów w środowisku, te które poddają się rozkładowi biologicznemu i te, które nie rozkładają się. Odpady rozkładające się można właściwie zagospodarować, na przykład produktami oczyszczalni ścieków, może to mieć duże znacznie ekonomiczne. Są kraje, w których silnie zagęszczony osad z oczyszczalni ścieków stosuje się jako opał. Bywa nawet też tak, że używany jest jako nawóz w uprawie roślin przemysłowych i ozdobnych. Odpady, które się nie rozkładają to między innymi opakowania ...

Podział strony