Array Polska - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Polecamy

  • Brak świeżej wody był przyczyną niejednego jak do tej pory konfliktu, ale w przyszłości sytuacja może się pogorszyć. Kolejnym problemem …

  • Jak co pół roku do końca stycznia 2010 r., jeżeli jesteś podmiotem korzystającym gospodarczo ze środowiska, jesteś zobowiązany do tego, …

  • Życie człowieka nie może istnieć bez przyrody. Niestety coraz więcej w przyrodzie jest zanieczyszczeń. Dlatego część zwierząt jak i rośl…

Polska

Brykiety ze słomy, siana i traw energetycznych
Technologia biomasser została opracowana na potrzeby przetwarzania roślin, w tym traw i słomy, a także siana przy pomocy brykieciarki ślimakowej. Zasadniczymi cechami tej technologii są brykietowanie biomasy osiągającej wilgotność nawet do trzydziestu pięciu procent, nie stosowanie dodatkowych lepiszczy, minimalizacja zużycia energii elektrycznej oraz znikomej mocy w zainstalowanych w urządzeniach oraz eliminacja pyłów w procesie produkcji. Maszyny nie mogą przy tym zawierać w swojej budowie żadnych urządzeń elektronicznych, ani procesorów, hydrauliki siłowej czy też pneumatyki, co w efekcie wpływa na eliminowanie poprzez swoją prostotę korzystania z serwisu technicznego producenta i jest oczywiście rozwiązaniem ...

Dyrektywy Unii Europejskiej odnośnie ochrony środowiska
W ramach szóstego Ramowego Programu Unii Europejskiej z zakresu ochrony środowiska, który obejmuje teraźniejszy okres, jedna z siedmiu realizowanych strategii dotyczy składowania odpadów. Strategia tematyczna w sprawie recyklingu odpadów i zapobieganiu tym samym zatruciu środowiska zakłada minimalizowanie ilości odpadów, a także zagospodarowania powstałych poprzez kompostowanie, odzysk energetyczny, a także stosowania ich, jako surowce wtórne, a w ostatniej kolejności kierowane na składowisko. Istotnym celem tej strategii jest zmniejszenie negatywnego wpływu odpadów na środowisko i zły wpływ na naszą planetę. Odpady stają się problemem nie tylko lokalnym, ale również międzynarodowym, dlatego wymagają nie tylko ...

Jakie są szanse rozwoju energii odnawialnej na Pomorzu
To, jak ważna jest energia odnawialna wie już każdy z nas, jak duże ma znaczenie dla ochrony środowiska na naszej planecie, oraz dla zmniejszenia zatrucia na Ziemi. Jednak jak sprawa energii odnawialnej i jej wykorzystania w życiu codziennym ma się w Województwie Pomorskim. Należy zwrócić uwagę, czy są tam na tyle korzystne warunki geograficzne by sprzyjać rozwojowi odnawialnych źródeł energii na tym terenie. Niewątpliwie korzystne nasłonecznienie jest to jeden z walorów województwa, można go wykorzystać do produkcji energii cieplnej oraz energii elektrycznej. Średnia roczna suma nasłonecznienia dla całego województwa wynosi około 1600 ...

Ochrona przyrody w Polsce
Ochrona przyrody na terenie Polski ma bardzo długie tradycje. W wieku X zaczęto ochraniać nadmiernie zniszczone lasy oraz przede wszystkim zajęto się ochroną starych i okazałych egzemplarzy dębów i cisów. Za czasów Zygmunta Starego zajęto się natomiast ochroną także zwierząt, między innymi sokoła, łabędzia i bobra. W okresie rozbiorów Stanisław Staszic wskazywał na unikatowość charakteru przyrody Tatr oraz apelował o to, by objęto je ochroną, nie ze względów użytkowych, ale właśnie na ich dużą wartość przyrodniczą. Pierwsze obszary chronione zostały natomiast ustanowione pod koniec XIX wieku, natomiast w połowie XX wieku utworzono ...

Ochrona środowiska
Ochrona środowiska ostatnimi czasy bardzo się rozwija. Zwraca się na nią coraz większą uwagę. Odgrywa ważną rolę w edukacji szkolnej dzieci już w najmłodszych latach, są specjalistyczne kierunki na wyższych studiach, które zajmują się edukowaniem studentów na temat ochrony środowiska. Ochrona środowiska jako nauka ma charakter nauki stosowanej. Ochrona środowiska jako osobna dyscyplina naukowa ma wyraźnie określony zakres badań, własne założenia metodologiczne, które określają stosunek do innych nauk i do praktyki. Jeszcze nie wszyscy działacze ochrony przyrody i naukowcy pojmują ochronę środowiska jako osobną dyscyplinę naukową, jednak przekonanie o tym, że ta ...

Termin ekologia
Z reguły termin ekologia jest dla większości ludzi pojęciem bardzo abstrakcyjnym. Nie kojarzy się on z żadnym konstruktywnym działaniem czy szanowaną dziedziną nauki, a raczej przywołuje na myśl grupy rozkrzyczanych ludzi w kolorowych ubraniach, którzy blokują drogi, przywiązują się do drzew czy na ich konarach rozkładają obozowiska, twierdząc iż robią to wszystko dla dobra Naszej Matki - Ziemi. Ludzi z reguły nie popierają ekologów, bo tacy rozkrzyczani, bo utrudniają życie normalnym ludziom, którzy przez trzy czy cztery godziny nie mogą przejechać przez jedyną drogę wiodącą do ich pracy. Często też pytają :,,skąd ...

Podział strony