Array powietrze - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Polecamy

  • Inspekcja Ochrony Środowiska ma prawo ustalać sposób gromadzenia i przetwarzania danych oraz zakres i sposób przekazywania informacji o …

  • XII Konferencja Klimatyczna odbyła się na indonezyjskiej wyspie Bali rozpoczęła się pod nazwą Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej i…

  • Mając pełną świadomość, że źródła dotychczasowej energii są już na wyczerpaniu i starczą na zaledwie kilkadziesiąt lat, nie możemy siedz…

powietrze

Zagrożenia i ochrona lasów
Las to nie tylko skupisko wielu drzew iglastych i liściastych. To także dom wielu stworzeń małych i dużych - ssaków, płazów, owadów, czy ptaków. Las zapewnia im zarówno pożywienie, jak również schronienie. Lasy odgrywają znaczącą rolę w naszym świecie, gromadzą nadmiar wody, dzięki czemu chronią przed powodziami, produkują życiodajny tlen - jedna sosna potrafi wyprodukować tlen potrzebny do życia aż trzech osób, dostarczają ludziom drewno niezbędne przede wszystkim do celów budowlanych, ponadto z drewna wyrabia się również papier, jednak ze względu na zbyt duże zapotrzebowanie ostatnimi laty coraz częściej wykorzystuje się makulaturę. Lasy dostarczają także owoców ( głównie jagody, jeżyny i maliny) oraz grzybów. Lasy są również bardzo atrakcyjnym miejscem na relaks i odpoczynek - dostarczają świeżego powietrza, ciszy i spokoju, działają bardzo pozytywnie na nasze organizmy. W każdym prawie lesie istnieje wiele ścieżek, po których spacerują setki osób. Skoro więc lasy dają ludziom tyle dobrego i chronią nas przed wieloma zagrożeniami, ...

Czy powietrze jest zanieczyszczone
Ważne jest, by wiedzieć, że procentowa zawartość głównych składników powietrza nie ulega zmianie na wysokości od poziomu morza aż do wysokości osiemdziesięciu kilometrów nad powierzchnią Ziemi. W tym wypadku są wyjątki, są to mianowicie para wodna i aerozole atmosferyczne, które występują głównie w warstwach powietrza znajdujących się bliżej powierzchni Ziemi. Połowa natomiast zawartej w atmosferze pary wodnej występuje poniżej wysokości półtora kilometra. Natomiast powyżej wysokości 80 km powietrze staje się bardziej rozrzedzone, a jego skład zmienia się w wyniku różnych procesów, jakie zachodzą pod wpływem krótkofalowego promieniowania słonecznego a także promieniowania kosmicznego. Takie procesy to dysocjacja cząsteczek, jonizacja cząsteczek i atomów oraz reakcja fotochemiczna. Powietrze wywiera ciśnienie na powierzchnię Ziemi, ale nie tylko ciśnienie jest wywierane również na przedmioty w nim się znajdujące, nazywa się to ciśnieniem atmosferycznym. Stanowi ono ośrodek, do przebiegania najważniejszych procesów życiowych organizmów, którymi są procesy utleniania i spalania. Jest też surowcem głównie dla przemysłu azotowego, a także ...

Źródła zanieczyszczeń powietrza
Źródła zanieczyszczeń powietrza to przede wszystkim procesy utleniania, którymi są bezpośrednie spalanie paliw, palenie tytoniu, lub oddychanie, oraz materiały budowlane lub wykończeniowe. Jeżeli chodzi o tą drugą kategorię wywołującą silne zatrucie środowiska, najbardziej szkodliwe związki chemiczne to: aldehyd mrówkowy, fenole, tolueny, ksyleny i styreny, znajdują się one przeważnie w lepikach, klejach, lakierach i materiałach impregnacyjnych. Natomiast najbardziej toksyczny z wszystkich wymienionych formaldehyd jest emitowany z wełny mineralnej a także z płyt paździerzowych, do produkcji, których są stosowane kleje i lakiery, które zawierają ten składnik. Człowiek sam w sobie również jest także źródłem zanieczyszczeń wpływających negatywnie na naszą planetę poza dwutlenkiem węgla w powietrzu wydychanym, wydziela ponad sto pięćdziesiąt różnych substancji lotnych. Zatrucie środowiska powodują także zwierzęta domowe. Są one dodatkowym źródłem czynników alergicznych, mowa tutaj o sierści i złuszczonym naskórku oraz włosach a także gazach trawiennych siarkowodorze, amoniaku, metanie. Na złą, jakość powietrza duży wpływ ma również za niski poziom wilgotności, czyli ...

Podział strony