Array proces - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Polecamy

  • Mając pełną świadomość, że źródła dotychczasowej energii są już na wyczerpaniu i starczą na zaledwie kilkadziesiąt lat, nie możemy siedz…

  • Dzięki temu, że szanowano różnego rodzaju konserwatorskie priorytety w dziedzinie jaką jest oczywiście ochrona środowiska, a także jedno…

  • Od czasów naszych prehistorycznych przodków upłynęło 1800 lat, nim liczba ludności osiągnęła miliard, by osiągnąć 2 miliardy, wystarczył…

proces

Co zrobić, by nasz dom był ekologiczny
W ostatnich latach następuje coraz większe zainteresowanie ochroną środowiska, dbałością o naszą planetę. Wiąże się to z rosnącą świadomością, która spowodowana jest edukacją ekologiczną społeczeństwa XXI wieku. Świadomość ekologiczna wzrasta tym bardziej, im więcej społeczeństwo zdaje sobie sprawę z nieodwracalności procesów degradacji i zatrucia środowiska. Jednym z pozytywnych przejawów dotyczących ochrony środowiska jest zainteresowanie ekologicznymi technologiami budowy oraz ekologiczną eksploatacją domów. Dom, to miejsce, gdzie spędzamy dużo naszego wolnego czasu, więc powinno nam zależeć by był wybudowany z myślą o ochronie środowiska i zmniejszeniu zatrucia środowiska naturalnego. Modne stało się hasło ,, ...

Czarne złoto z odpadów
Kłopot ze śmieciami polega także na tym, że na wysypiska trafiają także substancje organiczne w postaci resztek pożywienia, które podczas rozkładu wytwarzają metan, przedostający się do atmosfery, uważany za bardzo niebezpieczny gaz cieplarniany, 23 razy silniejszy, niż dwutlenek węgla. Gdyby naukowcy wiedzieli, w jaki sposób można się go pozbyć z wysypisk, efekt byłby porównywalny z wyłączeniem z ruchu 350 tysięcy pojazdów. Czarne złoto z odpadów - dawny sposób może zmniejszyć ilość śmieci, ograniczyć emisję dwutlenku węgla, jednocześnie ożywiając zniszczoną planetę. Naukowcom z Australii udało się znaleźć sposób, by wykorzystać organiczne odpady do ...

Zanieczyszczenia dwutlenkiem węgla
Poza niesłychanie groźnym dla środowiska i powodującym nadmierne zatrucie środowiska dwutlenkiem węgla równie groźny dla życia jest dwutlenek siarki. Dwutlenek siarki działa on zabójczo szczególnie na rośliny, a gdy połączy się z wodą zawartą w powietrzu doprowadza do tworzenia kwaśnych deszczy. Te z kolei nadmiernie niszczą roślinność, zakwaszają glebę, oraz wpływają na powstanie korozji metali oraz na wietrzenie budowli i skał. Tysiące hektarów lasów w Sudetach, a szczególnie na terenie lasów Izerskich i w Karkonoszach na skutek złego działania na nie dwutlenku siarki oraz właśnie kwaśnych deszczy ulega zniszczeniu doprowadzając do dużego ...

Fermentacja metanowa
Fermentacja metanowa, mało znana nazwa na rynku, co to właściwie jest i jakie ma znaczenie dla ochrony środowiska. Jest to jedne z najstarszych ewolucyjnie procesów biochemicznych. Fermentacja metanowa prawdopodobnie już na samym początku kształtowania się życia na Ziemi była obecna, jako element przepływu energii oraz obiegu materii w przyrodzie. Fermentacja metanowa jest procesem niezwykle złożonym, wieloetapowy a także zachodzącym tylko w warunkach beztlenowych i to z udziałem wielu grup bakterii wzajemnie oddziałujących na siebie. Proces ten polega na rozkładzie wielkocząsteczkowych związków, jakimi są na przykład węglowodany, białka oraz tłuszcze na związki proste ...

Jak ważna jest woda w życiu człowieka
Dawno temu, gdy większość ludzi prowadziła koczowniczy tryb życia, problem zanieczyszczenia wód nie istniał w ogóle, gdyż wody wykazują znaczną zdolność do samooczyszczania. Jednak wraz z tym, jak zwiększyło się zaludnienie, rozwój przemysłu i równocześnie zrzut zanieczyszczeń bezpośrednio do wód powierzchniowych sytuacja ulegała znacząco zmianie. Ilość wprowadzanych ścieków uległa gwałtownemu zwiększeniu, tak, że naturalne procesy oczyszczania nie spełniały swojej roli, a zatrucie środowiska na naszej planecie zaczęło przyjmować coraz to większe znaczenie. Jakość wód powierzchownych i gruntowych znacząco pogorszyła się, doprowadzając tym samym nawet w niektórych krajach do epidemii cholery i tyfusu. ...

Procesy utylizacji niczym z kosmosu
Każde nowe rozwiązanie proekologiczne poddawane jest dokładnym badaniom oraz kontroli w Centrum Rozwiązań Alternatywnych i to tam zapadają decyzję o tym, czy nowe technologie nadają się do rozpowszechnienia na całym świecie. Dziś wiele miast decyduje się na spalanie swoich śmieci; z uwagi na małą przestrzeń i niską cenę stało się ono jedną z najpopularniejszych metod pozbywania się odpadów. Jednak wiadomo, iż podczas spalania odpadów organicznych powstaje dwutlenek węgla, ale w podobny sposób pozbywamy się tworzyw sztucznych i innych związków, uwalniając tym samym do atmosfery jeszcze inne, toksyczne substancje. Niektóre ze spalarni emitują ...

Czy powietrze jest zanieczyszczone
Ważne jest, by wiedzieć, że procentowa zawartość głównych składników powietrza nie ulega zmianie na wysokości od poziomu morza aż do wysokości osiemdziesięciu kilometrów nad powierzchnią Ziemi. W tym wypadku są wyjątki, są to mianowicie para wodna i aerozole atmosferyczne, które występują głównie w warstwach powietrza znajdujących się bliżej powierzchni Ziemi. Połowa natomiast zawartej w atmosferze pary wodnej występuje poniżej wysokości półtora kilometra. Natomiast powyżej wysokości 80 km powietrze staje się bardziej rozrzedzone, a jego skład zmienia się w wyniku różnych procesów, jakie zachodzą pod wpływem krótkofalowego promieniowania słonecznego a także promieniowania kosmicznego. ...

Podział strony