Array produkcja - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Polecamy

  • Na terenie parku narodowego ochroną objęta jest cała przyroda oraz walory krajobrazowe. Park narodowy tworzy się, po to by zachować różn…

  • Jedna z metod wykorzystania śmieci może być nieco dziwna, ale jeśli przyjrzeć się jej bliżej, może okazać się, że nowe rozwiązanie może …

  • Wobec sytuacji, przed jaką stanęła Polska, a mianowicie dużego zanieczyszczenia wód, coraz większa ilość zrzucanych do nich ścieków musi…

produkcja

Biogazownia
Chociaż wielkie aglomeracje miejskie nie wyglądają zachęcająco, ludzie i tak osiedlają się tam z uwagi na wyższe zarobki, za którymi idzie zmiana nawyków żywieniowych: jadłospis zamożnych obfituje w mięso i produkty mleczne i znowu trzeba stanąć przed problemem ilości upraw, bo do wykarmienia rosnącej liczby zwierząt potrzebne są większe ilości paszy. Na pól kilograma cielęciny przeznacza się 13 kg paszy, a zapotrzebowanie na mięso wolowe i nabiał uważa się za bombę zegarową, zwłaszcza, że żywy inwentarz zajmuje 1/3 terenów rolnych, a rolnicy przekształcają na pastwiska coraz większe obszary. Hodowla była wiąże się ...

Brykiety ze słomy, siana i traw energetycznych
Technologia biomasser została opracowana na potrzeby przetwarzania roślin, w tym traw i słomy, a także siana przy pomocy brykieciarki ślimakowej. Zasadniczymi cechami tej technologii są brykietowanie biomasy osiągającej wilgotność nawet do trzydziestu pięciu procent, nie stosowanie dodatkowych lepiszczy, minimalizacja zużycia energii elektrycznej oraz znikomej mocy w zainstalowanych w urządzeniach oraz eliminacja pyłów w procesie produkcji. Maszyny nie mogą przy tym zawierać w swojej budowie żadnych urządzeń elektronicznych, ani procesorów, hydrauliki siłowej czy też pneumatyki, co w efekcie wpływa na eliminowanie poprzez swoją prostotę korzystania z serwisu technicznego producenta i jest oczywiście rozwiązaniem ...

Ciepło ze ścieków - Środowisko oraz ochrona środowiska czyli co robić aby ziemia nie umarła
Kto wie, czy w przyszłości nie zaczniemy utylizować śmieci w sposób, którego wcześniej nigdy nie praktykowano. Możliwe, iż zaczniemy szukać najbardziej wartościowych odpadów pośród najmniej prawdopodobnych produktów. Aby miasta nie zaburzały równowagi środowiska konieczne będzie przetwarzanie odpadów, które do tej pory stanowiły niezwykle uciążliwy problem. Pod każdym z miast płyną strumienie cennego paliwa, olbrzymie źródło nigdy niekończącej się energii, a co ciekawe, nie jest to żadne nowo odkryte paliwo kopalne, czy najnowsze osiągnięcie technologiczne, ale to zwykle ścieki. Produkujemy ogromne ich ilości, a do oczyszczalni trafiają tryliony litrów. Ich temperatura wynosi średnio ...

Glony a biopaliwa
Praktyczne rozwiązana w dziedzinie biopaliw są bardzo potrzebne i to w miarę szybko, inaczej konwencjonalnych paliw najzwyczajniej nam zabraknie. Prace nad takimi rozwiązaniami prowadzi się od wielu lat z różnym efektem, a na pewno nie takim, by już nadawały się do uruchomienia masowej produkcji. Okazuje się, iż glony to maleńkie stworzenia, którym potrzebna jest niewielka powierzchnia do uprawy roślin energetycznych, jednak nie wszystkie gatunki glonów nadają się do tego typu produkcji; trzeba znaleźć te, które będą w tym najlepsze. Badacze nieustannie przeczesują nieznany do tej pory świat w poszukiwaniu alg pełnych substancji ...

Inwestycje
Inwestycje Poza znaną inwestycją w budowę instalacji biomasowej w Wałczu firma zajmuje się budową jeszcze innych inwestycji z uwagi na ochronę środowiska naturalnego i dbałości o naszą planetę. Warto podkreślić, że zdolności produkcyjne wspomnianej instalacji w Wałczu to 20.000 ton węgla drzewnego rocznie a także moc elektryczna elektrociepłowni na poziomie ok. 7,4 MWe. Pełne zdolności produkcyjne instalacja osiągnęła już w 2009 roku. Instalacja ta zajmuje się produkcją energii elektrycznej oraz produkcją węgla drzewnego z wykorzystaniem drewna sosnowego, odpadów drzewnych i słomy. Jest to największa instalacji z zakresu źródeł odnawialnych w sektorze biomasowym. ...

Odpady w środowisku
Odpady w środowisku to naprawdę duży problem, jest ich coraz więcej, to ludzie je produkują i to ludzie nie wiedzą w jaki sposób sobie z tym poradzić, są co prawda jakieś działania podejmowane przez człowieka, aby zredukować je chociaż w jakiejś części. Są różne rodzaje odpadów w środowisku, te które poddają się rozkładowi biologicznemu i te, które nie rozkładają się. Odpady rozkładające się można właściwie zagospodarować, na przykład produktami oczyszczalni ścieków, może to mieć duże znacznie ekonomiczne. Są kraje, w których silnie zagęszczony osad z oczyszczalni ścieków stosuje się jako opał. Bywa ...

Wsparcie przemysłu produkującego urządzenia odnawialnych Źródeł energii
Na wsparcie tego przemysłu przeznacza się w latach 2007-2013 ponad 91 milionów euro. Pieniądze te są dostępne w ramach Działania 10.3 Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii, który jest jednym z działań Priorytetu X Bezpieczeństwo energetyczne, w tym zajmuje się również dywersyfikacją źródeł energii finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego zadaniem jest zwiększanie troski społeczeństw o ochronę środowiska. Jego zadaniem jest również dofinansowanie projektów budowy zakładów, które zajmują się produkcją urządzeń do wytwarzania odnawialnych źródeł energii. Unijne dotacje w ramach tego działania mogą uzyskać wszyscy ci przedsiębiorcy, którzy chcą budować nowoczesne ...

Podział strony