Array projekt - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Polecamy

  • Kto wie, czy w przyszłości nie zaczniemy utylizować śmieci w sposób, którego wcześniej nigdy nie praktykowano. Możliwe, iż zaczniemy szu…

  • Namawianie ludności dużych miast, aby przesiedli się ze swoich prywatnych samochodów do ekologicznych pojazdów, zasilanych biogazem może…

  • Idea dotycząca w ogóle zagadnienia jakim jest oczywiście ochrona środowiska sięga mniej więcej drugiej połowy dziewiętnastego wieku i na…

projekt

Jak zawalczyć o dotacje na wsparcie systemu zarządzania środowiskowego
W terminie od 1 do 21 grudnia 2009 r. odbył się nabór wniosków o dofinansowanie dla Działania 4.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, jest to działanie o Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego, w ramach Priorytetu IV Programu, czyli Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do restrykcyjnych wymogów ochrony środowiska i przeciwdziałaniu zatruciu środowiska. W ramach tych dotacji każdy będzie mógł pokryć koszty wdrażania systemów zarządzania środowiskowego, które są objęte certyfikacją oraz są również certyfikowane eko-znakami. Organizatorem wyżej wymienionego konkursu jest NFOŚiGW, które jest Instytucją Wdrażającą dla IV priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Celem Działania 4.1 jest to, by rozpowszechnić systemy zarządzania środowiskowego, które objęte są certyfikacją oraz wdrożyć certyfikowane eko-znaków, i wzbudzić podejście ekologiczne. Wsparcie udzielane będzie na następujące działania, które muszą być działaniami nie-inwestycyjnymi, a jest to wprowadzenie systemów zarządzania środowiskowego ISO 14001, wprowadzenie systemu EMAS, oraz wprowadzenie certyfikowanych eko-znaków, które przyznawane będą w oparciu o ekologiczne kryteria atestacji przy dbałości o naszą planetę. Pożądany projekt musi wpisywać się w ogólny cel działania oraz dostosować do osi priorytetowej, której zadanie polega na ograniczeniu negatywnego wpływu istniejącej działalności przemysłowej na środowisko oraz dostosowaniu wielu przedsiębiorstw do wymogów prawa unijnego. Pojedynczy projekt może być dofinansowany maksymalnie do 50% wartości wydatków kwalifikowanych, maksymalnie do 400 000 zł. na projekt. W przypadku wniosków, które złożone zostaną przez małe i średnie przedsiębiorstwa z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, śląskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego i zachodniopomorskiego ...

Wsparcie przemysłu produkującego urządzenia odnawialnych Źródeł energii
Na wsparcie tego przemysłu przeznacza się w latach 2007-2013 ponad 91 milionów euro. Pieniądze te są dostępne w ramach Działania 10.3 Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii, który jest jednym z działań Priorytetu X Bezpieczeństwo energetyczne, w tym zajmuje się również dywersyfikacją źródeł energii finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego zadaniem jest zwiększanie troski społeczeństw o ochronę środowiska. Jego zadaniem jest również dofinansowanie projektów budowy zakładów, które zajmują się produkcją urządzeń do wytwarzania odnawialnych źródeł energii. Unijne dotacje w ramach tego działania mogą uzyskać wszyscy ci przedsiębiorcy, którzy chcą budować nowoczesne linie technologiczne, a także ci, którzy wytwarzają urządzenia do produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych wskazujących rozwiązania ekologiczne oraz producentów biopaliw i biokomponentów, które w mniejszym stopniu wpływają na zatrucie środowiska. Inwestorzy będą mogli również zająć się finansowaniem budowy zakładów produkujących urządzenia, służące do wytwarzania energii elektrycznej z wiatru, wody, lub też biogazu i biomasy lub energii cieplnej, z jednoczesnym wykorzystywaniu energii słonecznej, geotermalnej lub biomasy, mającej zbawienny wpływ na naszą planetę. Ostatnią kategorią zakładów, które mogą uzyskać unijne wsparcie, są, takie przedsiębiorstwa, które wytwarzają urządzenia do produkcji biopaliw i biokomponentów. Aby móc ubiegać się o dotacje w ramach Działania 10.3 trzeba stworzyć projekt o wartości przekraczającej 20 mln zł. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi jednak 30 proc. Wydatków uznanych za kwalifikowane, jednak nie może być to więcej niż 30 mln zł. Wybór projektów ...

Podział strony