Array przemysł - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Polecamy

  • Dawno temu, gdy większość ludzi prowadziła koczowniczy tryb życia, problem zanieczyszczenia wód nie istniał w ogóle, gdyż wody wykazują …

  • Środowisko – jest to przedmiot jakiego się uczymy w podstawówce. Niestety większość z nas z wiekiem zapomina że powinno się dbać o nasza…

  • Ważną informacją jest fakt, iż możliwe jest ubieganie się o premię termo modernizacyjną, która przyznawana jest przez Bank Gospodarstwa …

przemysł

Skutki zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego
Działalność człowieka sprawia, że środowisko jest coraz bardziej zanieczyszczone. Każdego dnia do wód, gleby oraz powietrza przedostaje się ogromna liczba szkodliwych substancji. Główne źródła informacji to przemysł, wysoko rozwinięte miasta, transport, rolnictwo. Działalność człowieka zagraża całej ziemi: hydrosferze, litosferze, roślinom, zwierzętom oraz glebie. Zanieczyszczenia przemysłowe biorą duży udział w degradacji naturalnego środowiska. Przemysł hutniczy, energetyczny, chemiczny oraz górniczy wiąże się z emitowaniem dużych ilości gazów i pyłów, ścieków i odpadów poprodukcyjnych. Zanieczyszczenia powietrza powodują dwutlenek siarki, tlenek azotu. Emisja tych gazów powoduje powstawanie kwaśnych deszczy. Dwutlenek węgla oraz metan powoduje zanieczyszczanie atmosfery gazami cieplarnianymi. Kwaśne deszcze powstają na skutek spalania węgla brunatnego, który w powietrzu rozprzestrzenia dwutlenek siarki oraz tlenki azotu. Związki te reagują z wodą w chmurach, wytwarzając w ten sposób żrące roztwory kwasowe. W ten sposób powstają kwaśne deszcze oraz mgły, które przyczyniają się do degradacji roślinności. Skutki zanieczyszczenia środowiska powodują nie tylko szkodliwość dla środowiska naturalnego, ale i dla człowieka. Trucie przyrody przez człowieka nie pozostaje bez echa, ponieważ przyroda zwraca to co szkodliwe człowiekowi. Pod wpływem opadów deszczu nie zabezpieczone powodują znaczne zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gleby. To ma wpływ na zniekształcenie naturalnego środowiska, a przemysł ma bezpośredni wpływ na człowieka, poprzez uciążliwy hałas, oraz szkodliwe promieniowanie elektromagnetyczne. Świadomość ludzi na temat szkodliwość ich działania i możliwe skutki zanieczyszczenia środowiska są coraz znaczniejsze, dlatego w ostatnich latach są próby zminimalizowania emisji zanieczyszczeń przemysłowych. ...

Zatrucie środowiska
Organizacje ekologiczne na całym świecie alarmują: stan środowiska naturalnego ziemi pogarsza się praktycznie już z roku na rok. Zatrucie środowiska jest tak duże że praktycznie zagraża życiu człowieka współczesnego, a jeszcze w większym stopniu stawia pod znakiem zapytania normalną egzystencję na naszej planecie kolejnych pokoleń. Co wpływa tak destrukcyjnie na stan środowiska? Przyczyn jego zatrucia jest niestety bardzo wiele. Przede wszystkim na zaburzenie naturalnego stanu planety wpływa przemysł. Wielkie, bogate państwa nie patrząc na alarmujące sygnały od ekologów ogromnym stopniu eksploatują zasoby naturalne Ziemi, jak również ze swoich kominów zakładowych wielkich przemysłów wydalają do środowiska ogromną masę CO2. Przemysł zanieczyszcza powietrze. Zanieczyszcza także rzeki, gdyż bardzo często różne odpady przemysłowe są po prostu wyrzucane na ich brzegi, gdyż właściciele dużych przedsiębiorstw chcą zaoszczędzić na wydatkach, a wywóz śmieci w obecnych czasach nie należy do usług tanich. Gorsza jeszcze sytuacja ma miejsce wtedy gdy np. przedsiębiorstwa chemiczne, czy kosmetyczne, nie zdając lub nie chcąc sobie zdać sprawy z zagrożenia czynią rzekę miejscem składowania niepotrzebnych substancji. Taka sytuacje w cywilizowanym, współczesnym świecie wydaję się nie powinny mieć miejsca, ale niestety mają i to dosyć często. Często także są przyczynami późniejszych chorób, zatruć, np. w sytuacji gdy taka woda przedostanie się do ujścia wody pitnej. Najbardziej rozwinięte państwa na forum opinii publicznej, obiecują naturalnie zmniejszenie emisji CO2 do środowiska, oraz większe sankcję dla rodzimych firm za źle składowane śmieci, ale ...

Podział strony