Array recykling - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Polecamy

  • Ogólnie rzecz ujmując, to temat jakim jest szeroko rozumiana ochrona środowiska w dwudziestym wieku przeżywał swego rodzaju rozkwit. W l…

  • Źródła zanieczyszczeń powietrza to przede wszystkim procesy utleniania, którymi są bezpośrednie spalanie paliw, palenie tytoniu, lub odd…

  • W Polowie XXI stulecia, według naukowców ludzie w miastach będą zużywać pięciokrotnie więcej energii ze źródeł kopalnych, niż ma to miej…

recykling

Segregowanie śmieci
Coraz bardziej modne i co najważniejsze zgodne z trendami ekologii jest segregowanie śmieci. Inaczej zwane recyklingiem stało się jedną z kompleksowych metod ochrony środowiska. Cel recyklingu to ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów, a co za tym idzie zmniejszenie zatrucia środowiska. Powstało nawet uregulowanie prawne dotyczące segregacji śmieci jest to ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku, opisująca recykling, jako odzysk polegający na powtórnym przetwarzaniu materiałów zawartych w odpadach w wyniku procesu produkcyjnego, a jego celem jest uzyskanie substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, co powoduje zmniejszoną ilość zbędnych śmieci na naszej planecie. Zasadą działania recyklingu jest to, że maksymalizuje się ponowne wykorzystanie tych samych materiałów, z uwzględnieniem minimalizacji nakładów na ich przetworzenie, chroni to w rezultacie surowce naturalne służące do ich wytworzenia oraz surowce, które służą do ich późniejszego przetworzenia. Recykling odbywa się w dwóch obszarach, jako produkowanie dóbr oraz późniejsze powstawanie z nich odpadów. Recykling jest to wymuszanie odpowiednich postaw producentów dóbr, które w rezultacie sprzyjają produkcji materiałów, które podlegają odzyskaniu oraz tworzenie odpowiednich zachowań u odbiorców tych dóbr, czyli dbanie o zachowania ekologiczne. Ale to również szereg innych elementów, które muszą zaistnieć, by recykling mógł się odbyć ważna jest, zatem odpowiednia polityka ustawodawcza państwa, która będzie sprzyjać recyklingowi, istotne znaczenie ma również rozwój technologii przetwarzania odpadów, chodzi tu głównie o wykorzystanie jak największej ich części, konieczne ...

Zatrucie środowiska
My, ludzie żyjący na naszej planecie- ziemi, niestety nie jesteśmy jej wdzięczni za to, że daje nam miejsce do życia, pożywienie, wodę, piękne widoki. Dlaczego taki mój wniosek? Po prostu ludzie za bardzo się rozgościli na swojej planecie. Mówią o pięknych krajobrazach, a potem je niszczą budując kolejne elektrownie, tworząc nowe wysypiska śmieci, wycinając lasy i budując budynki mieszkaniowe- aby móc, gdzie mieszkać. Tak działamy bezpośrednio i świadomie na nasza planetę. Niestety niszczymy środowisko tez w inny sposób. Samo to, że jeździmy samochodami sprawia, że przyczyniamy się do takiej rzeczy, jaką jest efekt cieplarniany. Spaliny z naszych samochodów zawierają dwutlenek węgla i tlenki siarki. Te związki przyczyniają się do niszczenia naszej przyrody. Tworzą smog, przez nie powstają kwaśne deszcze. Najgorsze jest to, że sami nie zdajemy sobie sprawy, jaka krzywdę sobie robimy zanieczyszczając środowisko. To nam jest gorąco przez to, że co roku mamy coraz większe temperatury powietrza. To my wdychamy pyły i gazy ze smogu, które wywołują u nas choroby układu nerwowego, problemy z górnymi drogami oddechowymi. Bawiąc się w genetyczne zabawy z otrzymywaniem żywności czy lepszych gatunków zwierząt, doprowadzamy do tragedii- tworzymy mutacje genetyczne, które nas przerażają. Wiadomo, że dzięki takim wynalazkom mamy żywność- więcej i mniej chorobliwej. Niestety traci ona swoje wartości odżywcze. W dodatku używanie sztucznych nawozów, które powodują u wielu osób uczulenia. To jest oznaką, że nasze organizmy nie chcą tolerować sztuczności, ...

Podział strony