Array śmieć - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Polecamy

  • Podstawowym aktem prawnym, który reguluje zasady trans-granicznego przemieszczania odpadów jest rozporządzenie wydane przez Radę Europej…

  • Jednemu z pomysłowych naukowców udało się znaleźć pomysł, w którym przedstawia, w jaki sposób można wyżywić duże miasta, wykluczając jed…

  • Wystarczy spojrzeć na szyby w naszych oknach. Kiedy występują opady deszczu lub śniegu a potem wskutek ocieplenia następuje odparowanie …

śmieć

Wyspa na śmietnisku
Jedna z metod wykorzystania śmieci może być nieco dziwna, ale jeśli przyjrzeć się jej bliżej, może okazać się, że nowe rozwiązanie może znaleźć wielu zwolenników. Metoda ta ma na celu zatapianie śmieci w morzu, ale nie takim normalnym zatapianiu. Nie chodzi tu o toksyczną bombę zegarową, ale o oczyszczenie planety na tysiące długich lat. Okazuje się, iż Singapur jest niezwykle czystym miastem, jednak do niedawna kryło jeszcze w sobie mroczną tajemnicę. Tak samo, jak w przypadku wszystkich dużych miast, odpady trafiały na ogromne wysypiska, a było ich tak dużo, że wkrótce zaczęło brakować miejsca na ich składowanie. Władze w końcu uświadomiły sobie, iż trzeba stawić czoła temu wyzwaniu, albo wszyscy mieszkańcy będą zagrożeni katastrofą. W Neapolu stan wysypisk osiągnął punkt krytyczny do tego stopnia, że władze zdecydowały się na zamknięcie. Śmieci zawalają ulice miasta, a mieszkańcy zaczęli w końcu się buntować. To samo może spotkać wszystkie inne miasta, mające problemy z przepełnionymi wysypiskami, a szacunki ekspertów nie są zbyt optymistyczne: problem może dotyczyć większości miejskich metropolii. To Singapur jako pierwszy wdrożył nowe metody gospodarki odpadami: powołano zespól naukowców, pracujący nad rozwiązaniem problemu śmieci w mieście. Rozpoczęto poszukiwania rozwiązań w morzu, ale nie w tradycyjny sposób, zatem potrzebne było nietypowe rozwiązanie: postanowiono zmniejszyć objętość śmieci i usypać z nich sztuczną wyspę, a z podobnej metody mogłyby skorzystać inne miasta, mające podobny problem. Rozwiązanie to jest kosztowne: szacuje się, ...

Zatrucie środowiska
Organizacje ekologiczne na całym świecie alarmują: stan środowiska naturalnego ziemi pogarsza się praktycznie już z roku na rok. Zatrucie środowiska jest tak duże że praktycznie zagraża życiu człowieka współczesnego, a jeszcze w większym stopniu stawia pod znakiem zapytania normalną egzystencję na naszej planecie kolejnych pokoleń. Co wpływa tak destrukcyjnie na stan środowiska? Przyczyn jego zatrucia jest niestety bardzo wiele. Przede wszystkim na zaburzenie naturalnego stanu planety wpływa przemysł. Wielkie, bogate państwa nie patrząc na alarmujące sygnały od ekologów ogromnym stopniu eksploatują zasoby naturalne Ziemi, jak również ze swoich kominów zakładowych wielkich przemysłów wydalają do środowiska ogromną masę CO2. Przemysł zanieczyszcza powietrze. Zanieczyszcza także rzeki, gdyż bardzo często różne odpady przemysłowe są po prostu wyrzucane na ich brzegi, gdyż właściciele dużych przedsiębiorstw chcą zaoszczędzić na wydatkach, a wywóz śmieci w obecnych czasach nie należy do usług tanich. Gorsza jeszcze sytuacja ma miejsce wtedy gdy np. przedsiębiorstwa chemiczne, czy kosmetyczne, nie zdając lub nie chcąc sobie zdać sprawy z zagrożenia czynią rzekę miejscem składowania niepotrzebnych substancji. Taka sytuacje w cywilizowanym, współczesnym świecie wydaję się nie powinny mieć miejsca, ale niestety mają i to dosyć często. Często także są przyczynami późniejszych chorób, zatruć, np. w sytuacji gdy taka woda przedostanie się do ujścia wody pitnej. Najbardziej rozwinięte państwa na forum opinii publicznej, obiecują naturalnie zmniejszenie emisji CO2 do środowiska, oraz większe sankcję dla rodzimych firm za źle składowane śmieci, ale ...

Podział strony