Array śmieci - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Polecamy

  • Dawno temu, gdy większość ludzi prowadziła koczowniczy tryb życia, problem zanieczyszczenia wód nie istniał w ogóle, gdyż wody wykazują …

  • Problemem dużych aglomeracji miejskich jest problem żywności oraz wody. Mega miasta są niczym olbrzymie studnie bez dna, które nie sposó…

śmieci

Procesy utylizacji niczym z kosmosu
Każde nowe rozwiązanie proekologiczne poddawane jest dokładnym badaniom oraz kontroli w Centrum Rozwiązań Alternatywnych i to tam zapadają decyzję o tym, czy nowe technologie nadają się do rozpowszechnienia na całym świecie. Dziś wiele miast decyduje się na spalanie swoich śmieci; z uwagi na małą przestrzeń i niską cenę stało się ono jedną z najpopularniejszych metod pozbywania się odpadów. Jednak wiadomo, iż podczas spalania odpadów organicznych powstaje dwutlenek węgla, ale w podobny sposób pozbywamy się tworzyw sztucznych i innych związków, uwalniając tym samym do atmosfery jeszcze inne, toksyczne substancje. Niektóre ze spalarni emitują trujące dioksyny, mogące wywoływać nowotwory, a także innego rodzaju schorzenia, zatem konieczne jest opracowanie nowej metody spalania bardzo szybko. Takim sposobem może być niszczenie śmieci w temperaturze wyższe niż tej, jaka występuje na powierzchni słońca, bez udziału procesu spalania. Dodatkowo istnieje możliwość czerpania z tego energii. Pomysł polega na wywołaniu zjawiska wyparowania śmieci i pozyskaniu energii. Główne założenie to utylizacja materiałów i odzysk energii. Proces gazyfikacji plazmy naśladuje warunki, jakie panują na powierzchni słońca: w piecu lądują najbardziej szkodliwe odpady, a w skutek skrajnie wysokiej temperatury dochodzi do rozpadu toksycznych związków i powstania prostych pierwiastków chemicznych. Ostatecznym efektem tego procesu jest żużel oraz wysokokaloryczny gaz. Technologię tę można przystosować do wykorzystania przy odpadach z gospodarstw domowych, a powstający na skutek procesu gaz wykorzystać do produkcji energii elektrycznej. Po oddzieleniu szkła i tworzyw sztucznych do dalszej ...

Redukcja śmieci
Od najmłodszych lat jesteśmy uczeni dbania o czystość planety, w której żyjemy. Jest to bardzo ważne, ponieważ od stanu jej czystości zależy zdrowie nasze i innych ludzi, także tych, którzy będą zamieszkiwać Ziemię długo po naszej śmierci. Nie możemy więc powiedzieć, że nas środowisko naturalne nie obchodzi i że my możemy je dowolnie zaśmiecać oraz zanieczyszczać. Nie możemy również zwalać winy i obowiązków na innych, twierdząc, iż my nie możemy nic zrobić dla środowiska, a nie mamy także wpływu na działalność wielkich zakładów przemysłowych oraz na emitowane przez nich spaliny i toksyczne odpady. Jak więc my możemy pomóc w ochronie czystości naszego środowiska? Jednym z bardzo skutecznych rozwiązań jest zmniejszenie ilości wyrzucanych śmieci. Niektóre kraje, aby zachęcić do tego swoich obywateli, wprowadzają specjalne opłaty, na przykład firmy sprzątające mogą wywozić śmieci zapakowane tylko w specjalne worki na śmieci, w cenie których wliczona jest opłata środowiskowa - jeżeli śmiecie nie będą w jednym z takich worków, to nie zostaną one wywiezione. Ze względu na cenę tych worków ludzie dwa razy zastanawiają się, czy daną rzecz wrzucić do kosza na śmieci, czy też nie. Czasami jest tak, że pewne rzeczy nie są już nam potrzebne, ale na pewno przydałyby się innym ludziom. Wtedy możemy im to dać. Tak jest na przykład w przypadku ubrań. Jeżeli mamy rosnące dziecko, które wyrosło już z pewnych ubrań, a wiemy, że za ścianą ...

Podział strony