Array smog - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Polecamy

  • Nowatorskie konstrukcje samolotów pasażerskich, wykorzystujące doświadczenia z okresu zimnej wojny, zmniejszają emisję substancji trując…

  • Każdy z nas żyje własnym rytmem i nie myślimy o innych ludziach ani rzeczach. Nasza ziemia jest w pewnym sensie organizmem żywym na któr…

smog

Smog
Cichy wróg który podstępnie atakuje nasz układ oddechowy, nasze serce i zagraża naszemu życiu jest cały czas na wolności. Wszystko uchodzi mu płazem. Chociaż zauważalny i dominujący zachowuje się jakby był objęty ochrona, lub specjalnymi względami. O kogo chodzi? To smog!! Gęsta warstwa zanieczyszczeń unoszących się nad miastami i wielkimi metropoliami. Przyczyną takiego stanu rzeczy są miliardy samochodów które emitują do atmosfery gazy i cząsteczki zanieczyszczeń atakujące nasze układy odpornościowe. Do tego stanu swoje części dokładają fabryki i ogromne piece. Wszystko to jest nad głowami ludności. Meksyk jako stolica i jako największe miasto świata pod tym względem zajmuje wysokie miejsce. Smog unoszący się na ludnością czasami piętrzy się na wysokość ośmiu kilometrów i wtedy umożliwia względne oddychanie ale niekiedy przy niskim ciśnieniu kumuluje się i przechodzi z ośmiu do trzech wtedy oddychanie staje się prawdziwym koszmarem. I chociaż skutki są tragiczne ponieważ po dwóch godzinach wdychania smogu spalin samochodowych dochodzi do zawału serca to jednak na nikim takie skutki nie robią bynajmniej jakiegoś wrażenia ludzie przywykli to takiego stanu rzeczy. Może nawet nie zastanawiają się jak to jest jakie to uczucie oddychać świeżym powietrzem. Nawyk do przyjmowania rzeczywistości taką jaka jest powoduje niedostrzeganie problemu który z każdą chwila się nawarstwia. Ten problem zanieczyszczenia naszego naturalnego środowiska nie rozwiąże się na przestrzeni dwóch czy pięciu lat. Mówimy o setkach lat. Naturalne środowisko jest mrzonką z punktu widzenia człowieka który ma w istocie prawo zmienić swoje nastawienie i działanie ale widocznie nie chce się wysilać lub niezależny mu na pomyślności innych osób. Smog nie jest problemem tylko lokalnie zamieszkałych ponad stan miast ale jest problemem globalnym ponieważ ma na niego wpływ nie tylko ludność zamieszkująca jakieś terytorium ale również czynniki zewnętrzne. Migracje ludności powodowane znacznymi zmianami zdrowotnymi wprowadzają chaos i destabilizacje programów gospodarczych i biznesowych. Poza tym utrata zdrowia i życia z powodów zanieczyszczenia klimatu to temat z pierwszych stron gazet, to porażka wymierzona działaniom rządów które cały czas nieudolnie próbują się w jakiś sposób uporać z tym zagadnieniem żeby nie powiedzieć odrzucić. Aby w jakiejś mierze ustrzec się wdychania smogu najlepiej jest przebywać w pomieszczeniach do tego dostosowanych lub klimatyzowanych. Cząstki zanieczyszczeń są niewielkie albo bardzo małe i chociaż przedostają się do urządzeń klimatyzujących to są wychwytywane. Zimniejsza to ewentualność zatrucia czy uszkodzenia układu jaki przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Walka z takim zagrożeniem jest swego rodzaju wyzwaniem klimatycznym. Smog jest efektem nielojalności człowieka do naturalnych przedsięwzięć mających na celu ochronę tego co jest nam bardzo potrzebne mianowicie powietrze. Pragnienie czystego oddychanie jest warte wszystkiego co ma na celu usunąć ten problem. ...

Podział strony