Array środowisko - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Polecamy

  • Organizacje ekologiczne na całym świecie alarmują: stan środowiska naturalnego ziemi pogarsza się praktycznie już z roku na rok. Zatruci…

  • Podstawowym aktem prawnym, który reguluje zasady trans-granicznego przemieszczania odpadów jest rozporządzenie wydane przez Radę Europej…

  • Od najmłodszych lat jesteśmy uczeni dbania o czystość planety, w której żyjemy. Jest to bardzo ważne, ponieważ od stanu jej czystości za…

środowisko

Alternatywne źródła energii
Coraz większe zużywanie energii w skali i to zarówno lokalnej jak i światowej zmusza ludzi, dla których ochrona środowiska jest sprawą bardzo istotną do poszukiwania coraz to nowych źródeł energii. Dlatego konwencjonalne sposoby pozyskiwania energii wiążą się z nadmierną eksploatacją nieodnawialnych zasobów przyrody, emisją dużych ilości zanieczyszczeń oraz niezmienną i coraz bliższą wizją wyczerpania się potrzebnych surowców i to już w bieżącym stuleciu, co oczywiście ma wpływ na środowisko naturalne i na całą ekologię. W chwili, gdy rachunek finansowy doprowadzi do zakończenia wydobycia ropy naftowej, człowiek myślący ekologicznie musi mieć przygotowany plan ...

Argumenty
Tak naprawdę to kwestia jaką jest ochrona środowiska naturalnego stałą się dość często wykorzystywanym argumentem w walce przeciwko szeroko rozumianej globalizacji. Chodzi tutaj po prostu o walkę głównie rdzennych ludów, które protestują przeciwko niszczącym i także niejednokrotnie wręcz katastrofalnym skutkom ogólnie rozumianej globalizacji, która naprawdę bardzo może ingerować w ludzkie życie, nawet jeżeli sobie tego po prostu nie życzymy. Na dzień dzisiejszy nauka, która odnosi się do chronienia środowiska naturalnego została podzielona na dwa główne nurty. Pierwszym z nich jest główny stosunek do ochrony środowiska, który jest "antropocentryczny", czy też mówiąc inaczej ...

Ochrona środowiska w aspekcie historycznym
Ochrona środowiska jest to stały element rozwoju cywilizacji na naszej planecie. W dawnych epokach była to ochrona rozumiana w nieco innym zakresie niż ochrona środowiska rozumiana dzisiaj. Oznaczało to wówczas bardziej to, by chronić pewne elementy środowiska ze względów religijnych lub estetycznych, ale również racjonalne gospodarowanie nimi, a zwłaszcza tymi zasobami przyrody bardziej ograniczonymi. Wszystkie te powody znakomicie służyły do tego, by zachowały się najcenniejsze elementy środowiska, a także by przeciwdziałać zatruciu środowiska naturalnego. Już w drugim tysiącleciu przed naszą erą w Chinach prawo chroniło lasy by nie stosować nadmiernego wyrębu oraz ...

Ciemno i jasno zieloni
Tak naprawdę to wszystkich działaczy, którzy podejmują różnego rodzaj działania na rzecz jaką jest oczywiście ochrona środowiska dzieli się na dwie podstawowe grupy, a mianowicie są to Ciemnozieloni oraz Jasnozieloni. Są to dwie główne grupy działaczy związanych z tematem jakim jest oczywiście ekologia, niemniej jednak różnią się oni w pewnych kwestiach dość znacznie jeżeli chodzi o ich poglądy, dlatego też nie zawsze cieszą się oni popularnością. Jeżeli chodzi o grup jaką są Jasnozieloni, to są oni bardziej popularną i do tego również zdecydowanie bardziej zauważalną grupą mającą na celu ochronę środowiska. W ...

Co powoduje zatrucie wody
Bardzo niebezpieczne dla naszego życia i zdrowia, wpływające na duże zatrucie środowiska, w tym głównie wód są węglowodory aromatyczne rolne. Są one spłukiwane z pól, są to głównie nawozy sztuczne i środki ochrony roślin a także ścieki z intensywnej hodowli zwierząt. Kolejno dużą szkodliwością dla całej planety wykazują się metale ciężkie. Dostają się one do wód wraz ze ściekami przemysłowymi, z odpadami, przyjmują przy tym zdolność kumulowania się w osadach dennych, są ponadto niezwykle toksyczne dla organizmów również dla człowieka. Metale ciężkie mogą powodować trwałe i nieodwracalne uszkodzenia różnych narządów w tym ...

Co to znaczy
Ogólnie rzecz ujmując to termin jakim jest ochrona środowiska jest terminem naprawdę bardzo rozległym, dlatego też może się on odnosić do naprawdę wielu rzeczy. Ogólnie jednak rzecz ujmując, to ochrona środowiska jest to całokształt różnego rodzaju działań, a także w pewnych przypadkach jest to zaniechanie niektórych działań, które mają na celu oczywiście właściwe możliwości wykorzystywania oraz jednocześnie odnawiania możliwych zasobów i oczywiście składników należących do środowiska naturalnego. chodzi tutaj nie tylko o wszelkiego rodzaju organizmy żywe, co jest uznawane bardziej w kontekście ochrony przyrody a nie jako takiej ochrony środowiska, ale także ...

Organizacja pozarządowa Czas na Las
Każda działalność człowieka wiąże się z oddziaływaniem na środowisko naturalne, ponieważ jesteśmy jego elementem, ludzie oddziałują na środowisko poprzez inwestowanie w jego ochronę, ale również poprzez zatruwanie środowiska, co gorsze. Obecnie żyjemy w świecie, w którym liczy sie czas i wygoda, w związku z tym korzystamy coraz częściej z rozmaitych, szybszych urządzeń i środków transportu, potrzebujemy coraz więcej energii i nie patrzymy na zatrucie środowiska. Obecnie, w dobie globalizacji, jedną z głównych aktywności człowieka jest przemieszczanie sie, czyli transport i to zarówno do pracy, na zakupy, na wakacje, a także podróże służbowe ...

Człowiek a środowisko
Człowiek nie może żyć bez środowiska naturalnego. Jest mu niezbędne do życia, zatem powinno być tak, że dla człowieka środowisko naturalne powinno być prawie że świętością, kiedyś tak rzeczywiście było. Kiedyś poszczególne elementy natury były kultem. Dziś w świecie współczesnym tak niestety nie jest, środowisko nie jest traktowane z należytym szacunkiem. Ludzie są częścią przyrody, świat tworzą ludzi, i natura, która niestety jest w coraz gorszym stanie. To świat przyrody daje miejsce odpoczynku, relaksu, sportu, pięknych widoków, ale też miejsce pracy, mieszkania, daje schronienie zwierzętom. Człowiek niszcząc stopniowo naturalne środowisko, niszczy ludzkość. ...

Czy ścieki są szkodliwe dla zdrowia człowieka
Zanim wyjaśnimy, jaki wpływ mają ścieki na zatrucie środowiska na naszej planecie należy najpierw wyjaśnić, co to są ścieki, jest to, więc mieszanina zarówno zużytej wody jak i różnego rodzaju substancji płynnych, ale nie tylko, mogą to być też substancje stałe, gazowe, radioaktywne oraz ciepło usuwane z terenów miast i zakładów przemysłowych. Ścieki ogólnie rzecz biorąc zawierają przede wszystkim wodę, a jej ilość dochodzi nawet do 99,9%. Wynika z tego, że same zanieczyszczenia zawierają w istocie niewielki procent substancji szkodliwych dla zdrowia i życia organizmów. W zależności od tego skąd pochodzą ścieki, ...

Czy smog jest groźny dla zdrowia człowieka
Już dawno zwolennicy ekologii i ochrony środowiska orzekli, że należy walczyć ze smogiem. Powstawanie smogu jest większe w obszarach położonych w obniżeniach, rozróżnia się smog fotochemiczny i smog kwaśny. Smog fotochemiczny, zwany inaczej utleniającym, jest tworzony w czasie silnego nasłonecznienia w wyniku przemian, które występują w dużym stężeniu tlenków azotu, oraz węglowodorów i innych składników spalin. Ze związków tych następnie powstają rodniki, które z kolei ulegają przemianom chemicznym i następnie tworzą toksyczne związki. Składnikami tego typu smogu są również ozon, tlenki węgla, tlenki azotu, aldehyd, oraz węglowodory aromatyczne. Drugi rodzaj smogu, smog ...

Dwunasta Konferencja Klimatyczna
XII Konferencja Klimatyczna odbyła się na indonezyjskiej wyspie Bali rozpoczęła się pod nazwą Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej i Konferencji Członków Protokołu z Kioto. Uczestnicy tej konferencji mają przyjąć mandat balijski, zawarto w nim zakres, treść i kalendarz negocjacji, które będą doprowadzać do porozumienia przy powstrzymaniu zmian klimatu. Chodzi o zasady, jakie będą obowiązywały na nasze planecie po 2012 r., kiedy to przestanie obowiązywać Protokół. Przez dwa tygodnie przedstawiciele ponad 180 państw, czyli około dziesięć tysięcy osób, będzie pracować nad rozwiązaniami, które pozwolą na przyjęcie nowego dokumentu, w którym zawarto ważne kwestie dotyczące ...

Dzień Ochrony Środowiska
W dniu 5 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Środowiska, obchodzony jest on już w ponad 100 krajach, a początek miał miejsce w roku 1972. Dzień Środowiska został proklamowany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na Konferencji w Sztokholmie. Odbyła się ona w dniu 5 czerwca 1972 roku. Pomimo tego, że Polska obchodzi ten dzień już od 15 lat, nie zyskał jeszcze takiej renomy i sławy jak Dzień Ziemi. Chociaż proklamuje się na nim te same kwestie, czyli ekologię i ochronę środowiska. Celem akcji jest zwrócenie uwagi Polaków na korzyści płynące z ochrony środowiska w codziennym ...

Ekologia i gospodarstwo domowe
Gospodarstwo domowe bardzo często postrzegane jest jako nic nie znaczące w skali globalnej. Co więcej postrzegane jest jako mało znaczące nawet w skali lokalnej. Jest to mocno błędne pojęcie, ponieważ złożenie setek gospodarstw domowych pozwala na otrzymanie ogromnej liczby osób. Idąc dalej tym tropem otrzymujemy ogromną ilość zużytej wody, odprowadzenia ścieków, wyprodukowanych opadów i tak dalej. Z powyższego jasno wynika, iż polityka prowadzenia nawet jednego gospodarstwa domowego ma istotny wpływ na ujęcie całościowe czy to regionu czy w skalach bardziej globalnych. W takim ujęciu warto spojrzeć na pewną kwestię, która w zakresie ...

Jakie są szanse rozwoju energii odnawialnej na Pomorzu
To, jak ważna jest energia odnawialna wie już każdy z nas, jak duże ma znaczenie dla ochrony środowiska na naszej planecie, oraz dla zmniejszenia zatrucia na Ziemi. Jednak jak sprawa energii odnawialnej i jej wykorzystania w życiu codziennym ma się w Województwie Pomorskim. Należy zwrócić uwagę, czy są tam na tyle korzystne warunki geograficzne by sprzyjać rozwojowi odnawialnych źródeł energii na tym terenie. Niewątpliwie korzystne nasłonecznienie jest to jeden z walorów województwa, można go wykorzystać do produkcji energii cieplnej oraz energii elektrycznej. Średnia roczna suma nasłonecznienia dla całego województwa wynosi około 1600 ...

Energon - dom pasywny
W najbardziej energooszczędnym i zarazem najbardziej ekologicznym domu zastosowano inteligentną regulację klimatyzacji, co umożliwiło stałe utrzymanie komfortowej temperatury. Zamontowano w nim system rur z tworzywa sztucznego, które działają jak wielko-powierzchniowa klimatyzacja. W razie potrzeby dodatkowe zimno dostarcza się przez czterdzieści sond wpuszczonych w ziemię naokoło budynku, które sięgają nawet do 100 metrów w głąb. Ziemia z kolei odbiera nadwyżki ciepła z budynku zachowując je przy tym tak, aby gdy to potrzebne oddać je znowu do wstępnego ogrzania powietrza. Jest to zarazem efektywny magazyn energii funkcjonujący w obu kierunkach, jak i sposób na ...

Forum poświęcone odnawialnym źródłom energii
W Szwecji otwarto przez następczynię tronu księżniczkę Victoria Bernadotte World Bioenergy, czyli Światowe Forum poświęcone odnawialnym źródłom energii. W Forum uczestniczył również polski wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak. W swym wystąpieniu na Forum, minister gospodarki Pawlak zapowiedział, że premierzy Polski i Szwecji obejmą patronatem ogólnoświatową współpracę w dziedzinie biopaliwa. Wicepremier spotkał się też ze szwedzką wicepremier, która jest również ministrem przemysłu i energetyki panią Maud Olofsson. Szwecja ma duże osiągnięcia, jeżeli chodzi o tworzenie i wykorzystywanie paliw odnawialnych. Polska natomiast utrzymuje w tej dziedzinie dość bliską współpracę ze Szwecją. Dwa lata temu ...

Jak chronić środowisko
Tak naprawdę to sposobów na to, żeby móc chronić środowisko naturalne jest naprawdę bardzo wiele i tak naprawdę rzeczywiście każdy człowiek ma na ochronę środowiska wpływ, a przynajmniej może mieć, choć niestety bardzo wielu ludzi z tejże właśnie możliwości po prostu nie korzysta, co jest naprawdę sporym błędem, gdyż przez to zatrucie środowiska naturalnego naprawdę znacznie się powiększa, na czym cierpi tak naprawdę jednak nie tylko nasza planeta, ale także i my sami. Według definicji jednak sposobów na ochronę środowiska jest dokładnie cztery, z czego należy oczywiście pamiętać o tym, że ochrona ...

Jak ważna jest woda w życiu człowieka
Dawno temu, gdy większość ludzi prowadziła koczowniczy tryb życia, problem zanieczyszczenia wód nie istniał w ogóle, gdyż wody wykazują znaczną zdolność do samooczyszczania. Jednak wraz z tym, jak zwiększyło się zaludnienie, rozwój przemysłu i równocześnie zrzut zanieczyszczeń bezpośrednio do wód powierzchniowych sytuacja ulegała znacząco zmianie. Ilość wprowadzanych ścieków uległa gwałtownemu zwiększeniu, tak, że naturalne procesy oczyszczania nie spełniały swojej roli, a zatrucie środowiska na naszej planecie zaczęło przyjmować coraz to większe znaczenie. Jakość wód powierzchownych i gruntowych znacząco pogorszyła się, doprowadzając tym samym nawet w niektórych krajach do epidemii cholery i tyfusu. ...

Jak zawalczyć o dotacje na wsparcie systemu zarządzania środowiskowego
W terminie od 1 do 21 grudnia 2009 r. odbył się nabór wniosków o dofinansowanie dla Działania 4.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, jest to działanie o Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego, w ramach Priorytetu IV Programu, czyli Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do restrykcyjnych wymogów ochrony środowiska i przeciwdziałaniu zatruciu środowiska. W ramach tych dotacji każdy będzie mógł pokryć koszty wdrażania systemów zarządzania środowiskowego, które są objęte certyfikacją oraz są również certyfikowane eko-znakami. Organizatorem wyżej wymienionego konkursu jest NFOŚiGW, które jest Instytucją Wdrażającą dla IV priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Celem Działania 4.1 ...

Kontrola z Inspekcji Ochrony Środowiska
Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz racjonalne użytkowanie zasobów przyrody należy do jednych z elementów kontroli z Inspekcji Ochrony Środowiska. Elementem takiej kontroli jest również kontrola eksploatacji instalacji i urządzeń wpływających na ochronę środowiska przed zanieczyszczeniem, oraz wpływających na zmniejszenie zatrucia środowiska. Kontrolą objęte jest też przestrzeganie decyzji ustalających warunki użytkowania środowiska, oraz wydawanie decyzji odnośnie wstrzymania oddania do użytku obiektu budowlanego, lub zespołu obiektów, które nie spełniają wymagań ochrony środowiska i nie są zgodne z ekologią. Kontrolowany jest też udział w przekazywaniu do użytków obiektów lub instalacji, które realizowane są, ...

Znane w Polsce metody oczyszczania ścieków
Wobec sytuacji, przed jaką stanęła Polska, a mianowicie dużego zanieczyszczenia wód, coraz większa ilość zrzucanych do nich ścieków musi zostać oczyszczana. Stosuje się cztero stopniowy system oczyszczania. Pierwszy stopień zwany mechanicznym, polega na tym, że rozdrabnia się, cedzeni, filtruje, poddaje sedymentacji, czyli opadania zanieczyszczeń na dno, wiruje się, poddaje flotacji, czyli wypływaniu zanieczyszczeń na powierzchnie wody w postaci piany. Do tych zabiegów służą zwykle takie urządzenia, jak kraty i sita, służące do oddzielenia się wleczonych ciał stałych, piaskowniki, w których opadają cząstki ciała stałego o małych wymiarach, odtłuszczalniki oraz specjalne urządzenia służące ...

Mieszkanie idealne
Czasami człowiek może dochodzić do takiego przekonania czy jasnego wniosku i że ziemia pomału przestaje się nadawać na mieszkanie dla rodzaju ludzkiego. Nie można znaleźć sobie odpowiedniego miejsca ponieważ wszędzie dostrzega się zanieczyszczenie które nie tylko wywołują jaka niechęć do miejsca na ziemi ale są też zdewastowane i przynoszą zadowolenia ani satysfakcji. Ziemia jest naszym domem i powinien każdy człowiek mocno cenić. Mieszkamy na niej i pracujemy, spędzamy czas wolny i poświęcamy jej czas na turystykę by oglądać i cieszyć się je dobrodziejstwami. Ale nie zawsze tak przecież jest. Nie dbamy też ...

Moda
Tak naprawdę w ostatnich czasach, można zresztą powiedzieć nawet, że na szczęście, różnego rodzaju działania, które mają na celu zagadnienie jakim jest ochrona środowiska stają się coraz tp bardziej popularne, dzięki zwieszonej świadomości społecznej dotyczącej tego ważnego zagadnienia. Doprowadziło to nawet do powstania swego rodzaju subkultury, której założenia to ekologia i nasza planeta, a konkretniej oczywiście możliwie jak najskuteczniejsze i jak najbardziej efektywne dbanie o nią. Jeżeli chodzi o tę właśnie nowo powstałą subkulturę społeczną propagującą ochronę środowiska naturalnego, to tworzą ją tak naprawdę w zdecydowanej większości ludzie naprawdę świetnie wykształceni, którzy ...

Nasza czystość
Sprawy publiczne dotyczące naszych przyszłych warunków nie powinny przechodzić kolo nas ale muszą nas żywo interesować. Prawie każdy człowiek w swoim domu posiada telewizor, kuchenkę mikrofalową ,osobisty komputer, mamy rzeczy które są naszym marzeniem i dostarczają nam rozmaitych korzyści. Sprawiają nasze doczesne życie jak niekiedy specjaliści od tego tematu mówią. Ale tak naprawdę pomimo tego że technika się rozwinęła na niebotyczną skale to człowiek, taki zwyczajny jest jakby w niewoli tego wszystkiego. Gdzie się podziało czyste powietrze, żywność która jest zdrowa dla naszego organizmu, czysta nie chlorowana woda. Coraz to częściej się ...

Nasze poczucie obowiązku
Aby wiedzieć co przyniesie przyszłość w temacie środowiska naturalnego naszej planety trzeba się się zastanowić jaką mamy przeszłość w tej dziedzinie. Środowisko jest na końcu drogi to już nawet nie rozdroże ale koniec. Historia obchodzenia się z problemem zanieczyszczenia naszego globu zazwyczaj jest niedoceniana inwestycją jaka tylko rozdrażnia kraje czy państwa mające problem w dogadania się. Chociaż na pochwale zasługuje postęp to i tak najczęściej jest to usuwanie objawów choroby na jaka cierpi nasza planeta a nie przyczyn tego problemu. To tak jak dom jeżeli ma spróchniała konstrukcje dachową, zwykłe pomalowanie ścian ...

Ochrona przyrody w Polsce
Ochrona przyrody na terenie Polski ma bardzo długie tradycje. W wieku X zaczęto ochraniać nadmiernie zniszczone lasy oraz przede wszystkim zajęto się ochroną starych i okazałych egzemplarzy dębów i cisów. Za czasów Zygmunta Starego zajęto się natomiast ochroną także zwierząt, między innymi sokoła, łabędzia i bobra. W okresie rozbiorów Stanisław Staszic wskazywał na unikatowość charakteru przyrody Tatr oraz apelował o to, by objęto je ochroną, nie ze względów użytkowych, ale właśnie na ich dużą wartość przyrodniczą. Pierwsze obszary chronione zostały natomiast ustanowione pod koniec XIX wieku, natomiast w połowie XX wieku utworzono ...

Odnawialne źródła energii
Odnawialne źródła energii, zwane często "zieloną energią", były znane człowiekowi już w starożytności, stosowano wówczas m.in. siłę wiatru, energię wody, oraz używano biomasę. We wstępie należy zaznaczyć, że zachwiana została równowaga pomiędzy racjonalnym wykorzystywaniem zasobów, jakie nam daje przyroda a nagłym zapotrzebowaniem na energię Elektryczną, oraz na surowce energetyczne. Ważne jest również, aby znać czynniki powodujące ocieplenie klimatu oraz wiedzieć jak duży jest obecnie wzrost ilości emisji gazów cieplarnianych, a w szczególności CO2 w atmosferze. Do czasu Konferencji klimatycznej w Kioto, która odbyła się w 1997 roku, odnawialne źródła energii w Polsce ...

Odpady w środowisku
Odpady w środowisku to naprawdę duży problem, jest ich coraz więcej, to ludzie je produkują i to ludzie nie wiedzą w jaki sposób sobie z tym poradzić, są co prawda jakieś działania podejmowane przez człowieka, aby zredukować je chociaż w jakiejś części. Są różne rodzaje odpadów w środowisku, te które poddają się rozkładowi biologicznemu i te, które nie rozkładają się. Odpady rozkładające się można właściwie zagospodarować, na przykład produktami oczyszczalni ścieków, może to mieć duże znacznie ekonomiczne. Są kraje, w których silnie zagęszczony osad z oczyszczalni ścieków stosuje się jako opał. Bywa ...

Opakowania ekologiczne
Zanim na dobre zajmiemy się problemem opakowań, z których część powoduje zatrucie środowiska musimy wiedzieć, że opakowanie to materiał konstrukcyjny, który ma za zadanie zabezpieczenie towaru zarówno w trakcie transportu jak i przechowywania, a także umożliwienie użytkowania danego produktu. W aspekcie towaroznawczym opakowania mają przypisaną funkcję techniczną, zapewniającą dystrybucję i konsumpcję towaru oraz chroniącą produkty przed działaniem czynników zewnętrznych, oraz posiadają funkcję ekonomiczną, która ujmuje koszty produkcji opakowań oraz posiadają funkcję marketingową, mającą związek z estetyką projektowania formy i kształtu, jak również jest odpowiedzialna za kształtowanie decyzji klientów o zakupie danych produktów. ...

Organizacje ochrony przyrody
Ochrona przyrody jest na tyle istotna, że tworzone są różne organizacje, które zrzeszają ludzi chętnych pomóc naturze. Istnieje wiele organizacji międzynarodowych, które współpracują z wieloma ważnymi osobistościami chcąc pomóc ochronie środowiska. Do z takich organizacji należy Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i jej Zasobów. Obejmuje swoim zasięgiem wszystkie części świata. Do jej członków zalicza się rządy lub instytucje państwowe poszczególnych krajów jak i również organizacje pozarządowe. Najważniejszym zadaniem Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i jej Zasobów jest popieranie działalności zmierzającej do ochrony przyrody i zasobów naturalnych. Praca tej organizacji dotyczy ochrony obszarów zachowanych w ...

Pestycydy
Każdy rolnik dobrze zdaje sobie sprawę że pewne działania mogą przynieś szkodę w dziedzinie rolnictwa a z mniejszym zaufaniem czeka się na pozytywne rezultaty. Chodzi o zastosowanie pestycydów. Na początku jest założenie że tego rodzaju związki będą korzystnie wpływać na ilości plonów a zarazem zmniejszać zachorowalność gleby. Wytraca się szkodniki, chwasty czy inne robactwo a zbiory będą wolne od zanieczyszczeń. Ale to tylko ludzkie założenie które okazuje się bardzo wielkim błędem. Zazwyczaj występują trudności negatywne dla naszego życia. Odkryto na podstawie wnikliwych badań że chwasty i owady uodparniają się na kolejne związki ...

Podział organizacji ekologicznych
Różnego rodzaju organizacje, które mają na celu temat jakim jest szeroko rozumianą ochrona środowiska mogą się dzielić na kilka podstawowych grup. Po pierwsze mogą to być organizacje o zasięgu globalnym, a także regionalnym, państwowym albo jedynie o zasięgu lokalnym. Tego rodzaju organizacje ekologiczne mogą być prowadzone na przykład przez rządy, albo też przez różnego rodzaju prywatne organizacje stworzone przez samych obywateli. Niektóre tego rodzaju organizacje mające na celu temat jakim jest oczywiście ekologia i mniejsze zatrucie środowiska zajmują się także wytaczaniem różnego rodzaju procesów sądowych w celach ochrony środowiska naturalnego, natomiast inne ...

Radykalne środki
Dzięki temu, że w latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku naprawdę w znaczny sposób wzrosła świadomość społeczna dotyczące tematu jakim jest ochrona środowiska, sytuacja nieco się polepszyła, choć niestety nie w każdym regionie świata, a rozwój cywilizacyjny nadal wymagał wyniszczania środowiska naturalnego dla celów typowo komercyjnych. W latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia nawet powstał i Indiach specjalny ruch ochrony środowiska o nazwie Chipko, którego członkowie byli naprawdę bardzo zainspirowani filozofią znanego Mahatmy Gandhiego. Członkowie tegoż właśnie ruchu w bardzo radykalny sposób sprzeciwiali się temu, żeby nie wycinano lasów i aby móc je ochronić, słownie i ...

Segregowanie odpadów
Ludzie w rozmaity sposób próbują chronić nasze środowisko naturalne przed nowoczesnymi zagrożeniami. Postępy w produkcji i rozszalała gospodarka nastawiawszy na branie i czerpanie zysków często przytłacza ludzi a o nie zapominają jakie są ich prawdziwe priorytety w życiu. Środowisko w jakim przyszło nam funkcjonować jeszcze nie do końca jest zatrute, chociaż najnowsze badania dowodzą że jesteśmy na skraju, tak jak byśmy dryfowali nad przepaścią. Pocieszające jest chyba to że coraz głośniej się mówi o tego rodzaju problemie. Ochrona środowiska powinna być przedmiotem w szkole i w systemie nauczania młodzieży ale również mogły ...

Sposób rozliczania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska
Jak co pół roku do końca stycznia 2010 r., jeżeli jesteś podmiotem korzystającym gospodarczo ze środowiska, jesteś zobowiązany do tego, by składać zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Rozliczenie za I półrocze 2010 r. należy przedłożyć właściwemu marszałkowi województwa oraz właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska. Rozliczając się należy pamiętać jednak, że od 1 stycznia 2009 r. istotnie zmienił się sposób, w jaki rozlicza się zwłaszcza w zakresie emisji zanieczyszczeń gazowych z mobilnych źródeł emisji. W 2010 roku należy nie tylko uwzględnić nowe stawki opłat za ...

Świerze powietrze
Nawet na otwartych przestrzeniach oddychanie świeżym powietrzem może stanowić poważny problem. Wskutek zanieczyszczenia nasze środowisko jest już ponadto wyeksploatowane i nie ma sił się regenerować. Gdy człowiek wyjdzie z dusznego pokoju, łyk świeżego powietrza potrafi orzeźwić i dodać potrzebnej energii. Ale takie dobrodziejstwo jest już rzadkością ponieważ ludzie niekiedy nie zdają sobie nawet sprawy jak bardzo jest nasze powietrze zanieczyszczone. Mimo to ze atmosfera niesie ze sobą poważne niebezpieczeństwa ludzie cicho przechodzą i obojętnie spoglądają na problem naszego systemu ekologicznego. Skażenia spowodowane wybuchami eksperymentalnymi takimi jak testowanie broni i coraz to bardziej ...

Trendy ludzi młodych
Bardzo ciekawym aspektem dotyczącym zagadnienia jakim jest oczywiście ochrona środowiska, który jest bardzo widoczny szczególnie w zachowaniu wielu młodych ludzi, jest już dość dalekie posunięcie się w terminologii. Po prostu ci właśnie młodzi ludzi wprowadzili w życie nowy termin jakim jest "ekoseksualizm", który tak naprawdę w bardzo wielu aspektach przypomina bardzo ostatnio popularny metroseksualizm. Tak naprawdę to bycie osobą ekoseksualną polega na niczym innym, jak tylko na wyszukiwaniu różnego rodzaju ludzi, którzy dzielą te same poglądy dotyczące oczywiście ogólnego zagadnienia jakim są ekologia oraz bardzo szeroko rozumiana ochrona środowiska. Jest to tak ...

Uprawnienia Inspekcji Ochrony Środowiska
Inspekcja Ochrony Środowiska ma prawo ustalać sposób gromadzenia i przetwarzania danych oraz zakres i sposób przekazywania informacji o środowisku i jego ochronie na obszarze danego województwa, może opracowywać i wdrażać metody analityczne i badawcze oraz kontrolne i pomiarowe, może również oceniać, jakość powietrza i obserwować zmiany w ramach PMŚ. Inspekcja Ochrony Środowiska ma prawo również prowadzić okresowe badań kontrolne dotyczące jakości wód powierzchniowych i podziemnych, oraz dokonywać co 4 lata oceny stopnia eutrofizacji śródlądowych wód powierzchniowych, morskich wód wewnętrznych i wód przybrzeżnych, przez co wpływa się na eliminację zatrucia środowiska na naszej ...

Woda zanieczyszczona
Problem zanieczyszczenia środowiska jest też widoczny w stanie jezior, rzek i dopływów. Rzeki niejednokrotnie przeistaczają się pędzące ścieki którymi nikt się nie zajmuje. Nawet niekiedy ludziom do głowy nie przychodzi ze wylewanie ścieków do zbiorników wodnych tak naprawdę nie stwarza żadnego rozwiązania wymakania ścieków domowych. Pogarsza jedynie sytuacje naszego ekosystemy zamieniając jezioro czy też strumień rzeczny w jedno wielkie bagno, które później trudno będzie usunąć. Szkocja i Dania pod tym względem są w czołówce takiego postępowania. Te państwa pod tym właśnie względem można powiedzieć że umierają. Nawet cieśnina pomiędzy Szwecją a Dania ...

Wspaniałe miejsce
Planeta Ziemia jest jedynym miejscem w którym wszystko jest zespolone i harmonijnie dobrane. Zarówno założenia jaki i klimat odpowiadają człowiekowi i stwarzają idealne warunki do prawidłowego i zdrowego funkcjonowania. Ziemia jest jak perła we wszechświecie. Każdy człowiek może cieszyć się jej dobrodziejstwami ale spoczywa też na nim obowiązek dbania o nią i wystrzegania się wszystkiego co mogło by ją zanieczyszczać czy doprowadzać do ruiny. Niekiedy ludzie twierdza że ziemia sama ulegnie degradacji ponieważ takie jest jej przeznaczenie. Oczywiście nie jest rzeczą właściwa obdarzać zaufaniem tego typu wypowiedzi. Osoby które nie chcą się ...

Wymiar zanieczyszczenia
Zanieczyszczenie środowiska ma równy wymiar i różne znaczenie. Jest jednak rzeczą bardzo widoczną że coraz to bardziej wpływa na życie lub jego utratę. Czy jest to tylko niewinna zabawa klimatyczna nie niosąca za sobą zmian na gorsze i skutków zanoszących człowieczeństwo na skraj drogi. Zanieczyszczenie w sferze naszego powietrza oraz zanieczyszczenie wód gruntowych ,rzecznych przyczynia się tez do zmian jakie mogą po sobie następować w błyskawicznym tępię. W ostatnim czasie coraz głośniej mówi się o zanieczyszczeniu hałasem przez dźwięki emitowane od pojazdów poruszających się po drogach również przemysł nie przestrzega wykazanego decybelowego ...

Zmiany w przemieszczaniu odpadów.
Podstawowym aktem prawnym, który reguluje zasady trans-granicznego przemieszczania odpadów jest rozporządzenie wydane przez Radę Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej nr 259/93. Rozporządzenie to ma bezpośrednie zastosowanie do wszystkich państw członkowskich UE. Weszło również w życie rozporządzenie nr 1013/2006 wydane przez Parlament Europejski i Radę z dnia14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów. Zmiany, które zostały wprowadzone nowym rozporządzeniem, mające istotne znaczenie dla przedsiębiorcy, który zajmuje się przemieszczaniem odpadów, mające również istotne znaczenie dla ochrony środowiska na naszej planecie to skrócenie list odpadów, znikają aż trzy listy odpadów. Inną istotną zmianą jest to, że ...

Podział strony