Array świat - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Polecamy

  • Cichy wróg który podstępnie atakuje nasz układ oddechowy, nasze serce i zagraża naszemu życiu jest cały czas na wolności. Wszystko uchod…

  • Zagadnienia związane z pozyskiwaniem energii są już mocno długowiekowe. Jednakże dopiero nastanie wieku dwudziestego to właściwy rozkwit…

  • Chociaż znamy obliczenia, to nie wiemy, jak dzisiejsza emisja gazów cieplarnianych wpłynie na temperaturę na ziemi za jakieś 40 lat, nie…

świat

Człowiek a środowisko
Człowiek nie może żyć bez środowiska naturalnego. Jest mu niezbędne do życia, zatem powinno być tak, że dla człowieka środowisko naturalne powinno być prawie że świętością, kiedyś tak rzeczywiście było. Kiedyś poszczególne elementy natury były kultem. Dziś w świecie współczesnym tak niestety nie jest, środowisko nie jest traktowane z należytym szacunkiem. Ludzie są częścią przyrody, świat tworzą ludzi, i natura, która niestety jest w coraz gorszym stanie. To świat przyrody daje miejsce odpoczynku, relaksu, sportu, pięknych widoków, ale też miejsce pracy, mieszkania, daje schronienie zwierzętom. Człowiek niszcząc stopniowo naturalne środowisko, niszczy ludzkość. ...

Najcenniejszy dar natury
Niedostatek wody staje się od pewnego czasu przyczyną konfliktów na całym świecie: na Bliskim Wschodzie i niektórych obszarach zachodniej części Stanów Zjednoczonych trwają spory o dostęp do wody. W świecie, w którym liczba jego mieszkańców stale rośnie, rośnie zapotrzebowanie na wodę, a podobne konflikty będą się nasilać. Według opinii ekspertów, w Polowie XXI wieku na terenach przygranicznych może dojść spotęgowania sporów o życiodajny płyn. Główną przyczyną braku wody są ogromne miasta, których zapotrzebowanie nieustannie rośnie. Stale rozwijające się miasta muszą sięgać po nią coraz dalej, co oznacza jeszcze większe zużycie energii i ...

Ochrona gatunkowa przyrody
Życie człowieka nie może istnieć bez przyrody. Niestety coraz więcej w przyrodzie jest zanieczyszczeń. Dlatego część zwierząt jak i roślin należało objąć ochroną prawną, dlatego iż grozi ich wyginięciem. Istota ochrony gatunkowej jest zakaz specjalnego i umyślnego niszczenia, ścinania, zrywania w całości w nawet w części roślinności poddanej ochronie, sprzedaży, kupna, przenoszenia lub wywożenia w całości lub części roślin należących do gatunków wymienionych w rozporządzeniu Ministra ochrony Środowiska. Ochrana taka ma przede wszystkim na celu zachowanie roślin jak i zwierząt dziko rosnących. Są dwie metody ochrony roślin, ochrona ścisła i częściowa. Ochrona ...

Ogromne zanieczyszczenia
Idąc górską ścieżką podziwiamy ze wszystkich stron to co napawa nasze oczy radością, piękno przyrody górzyste miejsca sycą nas swoim majestatem, lasy i rzeki też posiadają swój zachwycający urok. Ale to zachwycenie szybko znika. Dlaczego? Ponieważ po drodze znajduje się pełno śmieci, puszki, butelki jest tego tak dużo że człowieka ogarnia przerażenie. Bardzo smutny widok. To świadczy że niektórzy turyści nie mają dobrego wychowania i nie mają na względzie dobra naszej planety. Nasze środowisko tak je spostrzegamy takie też mamy oznaki jego działania. Nie możemy się oszukiwać i nie pomogą nam żadne ...

Organizacje ochrony przyrody
Ochrona przyrody jest na tyle istotna, że tworzone są różne organizacje, które zrzeszają ludzi chętnych pomóc naturze. Istnieje wiele organizacji międzynarodowych, które współpracują z wieloma ważnymi osobistościami chcąc pomóc ochronie środowiska. Do z takich organizacji należy Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i jej Zasobów. Obejmuje swoim zasięgiem wszystkie części świata. Do jej członków zalicza się rządy lub instytucje państwowe poszczególnych krajów jak i również organizacje pozarządowe. Najważniejszym zadaniem Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i jej Zasobów jest popieranie działalności zmierzającej do ochrony przyrody i zasobów naturalnych. Praca tej organizacji dotyczy ochrony obszarów zachowanych w ...

Rozważania o życiu
Naukowcy nieustannie obserwują formy przystosowania życia na ziemi. W mroźnej tundrze i na bezwodnej pustyni można spotkać niezwykle odporne organizmy, nazywane ekstremofilami. Stworzenia te można znaleźć w najbardziej nieprawdopodobnych miejscach i warunkach, przypominających wręcz marsjańskie, a nie ziemskie. Jedne z organizmów żyją pod kamieniami, a co ciekawe, te cyjanobakterie posiadają zdolność fotosyntezy, a zatem do życia potrzebne im światło i woda, a pod kamieniami znajdują schronienie przed skwarem, ale żyją tylko tam, gdzie dociera światło, a wystarczy im tylko 1% docierającego światła słonecznego. Jest to doskonały przykład przystosowania do egzystencji w miejscu, ...

Walki ekologów
Zatrucie środowiska wciąż daje się we znaki. Z jednej strony nawołuje się do ekologicznego życia, wychodzenia ze złych nawyków, zachęca się do recyklingu, oszczędzania prądu, wody, najlepiej wszystkiego co się da, a z drugiej strony... No właśnie. Ekolodzy starają się, by chociaż trochę ten świat naprawić, albo chociaż powstrzymać o złego wpływu na środowisko. Oni walczą, podobno cały świat z nimi, a jak przychodzi co do czego, to wtedy wyjawia się ta druga strona... Przykład. Jakiś kraj na świecie, dowolny. Mamy tam jakiś element przyrody, chronione gatunki, nienaruszone lasy, piękno i zdrowie ...

Podział strony