Array system - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Polecamy

  • Jest taka gmina w Polsce, która niezaprzeczalnie zasługuje na miano gminy ekologicznej, jest to wiejska Gmina Trzebiechów niedaleko Sule…

  • Nawet na otwartych przestrzeniach oddychanie świeżym powietrzem może stanowić poważny problem. Wskutek zanieczyszczenia nasze środowisko…

  • Niedostatek wody staje się od pewnego czasu przyczyną konfliktów na całym świecie: na Bliskim Wschodzie i niektórych obszarach zachodnie…

system

Jak zawalczyć o dotacje na wsparcie systemu zarządzania środowiskowego
W terminie od 1 do 21 grudnia 2009 r. odbył się nabór wniosków o dofinansowanie dla Działania 4.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, jest to działanie o Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego, w ramach Priorytetu IV Programu, czyli Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do restrykcyjnych wymogów ochrony środowiska i przeciwdziałaniu zatruciu środowiska. W ramach tych dotacji każdy będzie mógł pokryć koszty wdrażania systemów zarządzania środowiskowego, które są objęte certyfikacją oraz są również certyfikowane eko-znakami. Organizatorem wyżej wymienionego konkursu jest NFOŚiGW, które jest Instytucją Wdrażającą dla IV priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Celem Działania 4.1 jest to, by rozpowszechnić systemy zarządzania środowiskowego, które objęte są certyfikacją oraz wdrożyć certyfikowane eko-znaków, i wzbudzić podejście ekologiczne. Wsparcie udzielane będzie na następujące działania, które muszą być działaniami nie-inwestycyjnymi, a jest to wprowadzenie systemów zarządzania środowiskowego ISO 14001, wprowadzenie systemu EMAS, oraz wprowadzenie certyfikowanych eko-znaków, które przyznawane będą w oparciu o ekologiczne kryteria atestacji przy dbałości o naszą planetę. Pożądany projekt musi wpisywać się w ogólny cel działania oraz dostosować do osi priorytetowej, której zadanie polega na ograniczeniu negatywnego wpływu istniejącej działalności przemysłowej na środowisko oraz dostosowaniu wielu przedsiębiorstw do wymogów prawa unijnego. Pojedynczy projekt może być dofinansowany maksymalnie do 50% wartości wydatków kwalifikowanych, maksymalnie do 400 000 zł. na projekt. W przypadku wniosków, które złożone zostaną przez małe i średnie przedsiębiorstwa z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, śląskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego i zachodniopomorskiego wartość całkowita projektu nie może być niższa niż osiem milionów złotych. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach Działania 4.1 nie muszą mieć wypełnionej aplikacji w Generatorze Wniosków. Wniosek należy wypełnić na podstawie zamieszczonego na stronie internetowej dokumentu w formacie Word. Prócz danych formalnych należy podać również tytuł projektu, cel projektu, opis projektu, źródła finansowania, oraz dane osoby upoważnionej do kontaktu. Wnioski o dofinansowanie należy złożyć w Kancelarii NFOŚiGW, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, osobiście lub za pośrednictwem firmy świadczącej usługi pocztowe lub kurierskie. Do wniosku należy dołączyć wszystkie wymagane załączniki. Ich lista dostępna jest na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kryteria oceny projektów są takie: złożenie wniosku w terminie, sporządzeniu wniosku na obowiązującym formularzu, wypełnieniu go w języku polskim, gdy zachodzi zgodność okresu realizacji z okresem programowym, oraz gdy wniosek jest kompletny wraz z wymaganym kompletem załączników, oraz gdy wykonawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie, gdy projekt kwalifikuje się do objęcia pomocą publiczną. ...

Podział strony