Array technologia - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Polecamy

  • Na skutek wielu protestów ludności na terenie Anglii zrezygnowano z budowy 80% farm wiatrowych, a miały one zaspokajać 10% krajowego zap…

  • Jedna z metod wykorzystania śmieci może być nieco dziwna, ale jeśli przyjrzeć się jej bliżej, może okazać się, że nowe rozwiązanie może …

  • Na wsparcie tego przemysłu przeznacza się w latach 2007-2013 ponad 91 milionów euro. Pieniądze te są dostępne w ramach Działania 10.3 Ro…

technologia

Ciepło ze ścieków - Środowisko oraz ochrona środowiska czyli co robić aby ziemia nie umarła
Kto wie, czy w przyszłości nie zaczniemy utylizować śmieci w sposób, którego wcześniej nigdy nie praktykowano. Możliwe, iż zaczniemy szukać najbardziej wartościowych odpadów pośród najmniej prawdopodobnych produktów. Aby miasta nie zaburzały równowagi środowiska konieczne będzie przetwarzanie odpadów, które do tej pory stanowiły niezwykle uciążliwy problem. Pod każdym z miast płyną strumienie cennego paliwa, olbrzymie źródło nigdy niekończącej się energii, a co ciekawe, nie jest to żadne nowo odkryte paliwo kopalne, czy najnowsze osiągnięcie technologiczne, ale to zwykle ścieki. Produkujemy ogromne ich ilości, a do oczyszczalni trafiają tryliony litrów. Ich temperatura wynosi średnio ...

Gospodarka odpadami wczoraj i dziś
O odpadach komunalnych pisano i mówiono, już od prawie 150 lat, ponieważ od tego czasu datuje sie pierwsze próby segregacji odpadów komunalnych. Obecnie w Polsce wytwarza się 350 kg odpadów na jedną osobę rocznie, a im bogatsze państwo, tym ich więcej, i tak na przykład w USA wytwarza się nawet 800 kg na osobę rocznie. Jak widać wszyscy zarówno Polacy, jak i mieszkańcy ameryki stoimy przed wielkim problemem zagospodarowania odpadów. Naukowcy z całego świata, a nawet przeciętni jego obywatele wiedzą, że planetę, na której żyjemy można zniszczyć i to nie tylko atomem, ...

Paliwa a transport
Jeżeli transport będzie się rozwijał w takim samym tempie, jak obecnie, samochody, ciężarówki oraz samoloty zatrują ostatecznie cały świat. Naukowcy nieustannie sprawdzają skuteczność najnowszych technologii i wynalazków naukowych. Naukowcy ostrzegają, iż mieszkańcy wielkomiejskich metropolii będą wytwarzać pięciokrotnie więcej dwutlenku węgla, co bez wątpienia przyczyni się do ocieplenia klimatu. Jest to bardzo poważny problem dla wszystkich dziedzin nauki i gospodarki, ale nauka zna już sposoby uporania się z tym problemem. Po ulicach miast przyszłości będzie jeździło 4,5 miliona pojazdów, a podróżowanie samolotami będzie siedmiokrotnie popularniejsze, niż dzisiaj. Na całym świecie jest miliard samochodów, ...

Proekologiczne pomysły
Brak świeżej wody był przyczyną niejednego jak do tej pory konfliktu, ale w przyszłości sytuacja może się pogorszyć. Kolejnym problemem jest żywność: do polowy wieku produkty będą transportowane na odległości kilku tysięcy kilometrów, co pochłonie masę energii. Warto tu nadmienić, że współczesne środki transportu zasilane są energią, powstającą w wyniku spalania paliw kopalnych, w ślad za czym idzie emisja dwutlenku węgla. Jest kilka nowych technologii, chociażby chłodzenie żywności falami dźwiękowymi, interesujące są także systemy utylizacji wody. Sporym zainteresowaniem cieszy się także produkcja biogazów z krowich odchodów, jednak większość nowatorskich pomysłów uważanych jest ...

Termomodernizacja
Niepewna sytuacja na rynku, a szczególnie na rynku paliw, co się z tym wiąże rosnące ceny za energię oraz zmiany w społeczeństwie na myślenie ekologiczne sprawiają, iż coraz częściej stosuje się źródła odnawialne i coraz częściej prowadzi się starania do takiego gospodarowania energią, by w jak największym stopniu ją oszczędzać. Jedną z najistotniejszych gałęzi przemysłu, dla której późniejsze zmniejszenie zużycia energii ma ogromne znaczenie jest niezaprzeczalnie budownictwo. Zmniejszenie kosztów energetycznych budynku pomoże nam we właściwym dbaniu o ochronę środowiska oraz zmniejszaniu zatrucia środowiska. Na etapie projektu i budowania domu najłatwiej jest zmniejszyć ...

Podział strony