Array teren - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Menu

Setia.pl, ul. Milusińskich 2, 43-300 Bielsko-Biała, 33 496 84 88, Setia.pl

Polecamy

  • Na stan zdrowia człowieka mają wpływ zmieniające się warunki środowiskowe. W dzisiejszych czasach bardzo ważna dla człowieka jest egzyst…

  • Obecnie na zakrojoną skale trwają działania mające na celu zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się zanieczyszczenia środowiska. Sprawą …

  • Nasze środowisko jest już bardzo zanieczyszczone. Pełno jest śmieci, ciągle powstają nowe wysypiska śmieci. Ludzie nie segregują śmieci …

teren

Ekologiczna gmina
Jest taka gmina w Polsce, która niezaprzeczalnie zasługuje na miano gminy ekologicznej, jest to wiejska Gmina Trzebiechów niedaleko Sulechowa. Niewątpliwie przyciąga turystów nie tylko malowniczymi krajobrazami i pięknymi zabytkami, których jest tu wcale nie mało. Tu z doskonałym skutkiem realizuje się projekty unijne związane nie tylko z ochroną środowiska, ale również z odnawialnymi źródłami energii. Wszystkim radnym oraz wójtowi zależy na oszczędności funduszy poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz ciepła, widać tu wyraźne podejście ekologiczne, oraz wykorzystanie ogólnie dostępnego surowca. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze inwestuje sie w bardziej użyteczne cele, często w zmniejszenie zatrucia środowiska. W gminie zrealizowano trzy inwestycje proekologiczne, z których dwie są już w całości zrealizowane, natomiast trzecia inwestycja jest dopracowywana. Przedsięwzięcia ekologiczne czynią gminę Trzebiechów przodującą wśród gmin powiatu zielonogórskiego w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska i dbałości o ekologię. Przykładem pierwszej takiej Eko-inwestycji, która realizuje cele strategii planowania energetycznego jest modernizacja gminnej kotłowni oraz całego systemu grzewczego. Kotłownia do tej pory opalana była węglem, po modernizacji kocioł węglowy zmieniono na kocioł opalany słomą. Kotłownia zaopatruje w ciepło budynek urzędu gminy, oraz zabytkowy kompleks pałacowy, w którym zlokalizowana jest Gimnazjum, Szkoła Podstawowa oraz hale sportowe. W efekcie, czego wybudowano kotłownie o mocy 1000 kW, która ogrzewa aż trzy obiekty. Długość całego ciepłociągu wynosi trzysta pięćdziesiąt metrów. Kotłownia dysponuje ponadto magazynem paliwa a także mechanicznym systemem podawania paliwa. Po modernizacji kotłowni, rocznie emituje ...

Sekret powstania rzeki Koloradow
Około dwudziestu milionów lat temu płyta oceaniczna zaczęła przesuwać się na północ względem północnoamerykańskiej. Temperatura w pobliżu równiny Kolorado zaczęła rosnąć, a skorupa ziemska zaczęła się rozciągać. Wielkie obszary lądu zdeformowały się: część z nich wypiętrzyła się, część zapadła, na nizinie pojawmy się zbiorniki wodne. Niegdyś poziome warstwy skal są teraz ułożone niemal pionowo, a cały region przechylił się i zapadł. Pradawna historia kanionu zapisana jest w pradawnej wychodni. Samo zapadnięcie się zmieniło topografię terenu. Rzeki mogły zmienić kierunek, gdyż zmienił się cały krajobraz. Jakiś czas po zapadnięciu się terenu powstała nowa rzeka Kolorado o nowym biegu, jednak niełatwo było znaleźć najwcześniejsze ślady tej rzeki. Określenie wieku osadów w postaci otwornic pomoże ustalić wiek rzeki. Skamieliny z okresu kredy sugerują, że rzeka kolorado zaczęła płynąć swoim biegiem co najmniej 4,5 miliona lat temu w dzisiejszym kierunku. Wiedząc, kiedy rzeka Kolorado powstała, naukowcy zaczęli zastanawiać się, w jaki sposób to się stało. U źródła rzeka wydłuża koryto w górę rzeki, kiedy pędząca woda wżyna się w skały. Zjawisko to nosi nazwę erozji wstecznej. Szukając wskazówek naukowcy odkryli w dole rzeki warstwę skal, zwana formacją Barls. Skały te mają około 6 milionów lat, a niektóre wznoszą się na ponad 600 metrów nad poziom morza. Przyglądając się bliżej, naukowcy odkryli morskie skamieliny, co było zjawiskiem niezwykłym. Skamieliny sugerują, że badana warstwa skały powstała pod morzem i to te właśnie skamieliny ...

Podział strony