Array tlen - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Polecamy

  • Kto wie, czy w przyszłości nie zaczniemy utylizować śmieci w sposób, którego wcześniej nigdy nie praktykowano. Możliwe, iż zaczniemy szu…

  • Jedna z metod wykorzystania śmieci może być nieco dziwna, ale jeśli przyjrzeć się jej bliżej, może okazać się, że nowe rozwiązanie może …

  • Inwestycje Poza znaną inwestycją w budowę instalacji biomasowej w Wałczu firma zajmuje się budową jeszcze innych inwestycji z uwagi na o…

tlen

Przykład budynku termo modernizacyjnego
Ważną informacją jest fakt, iż możliwe jest ubieganie się o premię termo modernizacyjną, która przyznawana jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Jest to kredyt dla modernizacji istniejących budynków, który następnie jest umarzany w 25%, w przypadku, gdy osiągnięte zostaną zamierzone oszczędności energii. Można się o niego starać w szesnastu polskich bankach, mówi o tym Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termo-modernizacyjnych (Dz. U. Nr 162). Jednym zdaniem domy pasywne to domy przyszłości. Poza zwiększeniem kosztów początkowych, które są jedynym minusem, tego typu budownictwo ma same plusy. W Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych, inwestorzy zrozumieją tę zasadę, może, więc już też czas na nas. Budynki zgodne ze standardem budownictwa pasywnego, certyfikowane są przez Instytut Budownictwa Pasywnego Darmstadt muszą przy tym spełniać szereg wymogów energetycznych i ekologicznych. Celem takiej certyfikacji jest osiągnięcie nie tylko wysokiej jakości technicznej budynku, ale również komfortu jego użytkowników przy jak najmniejszym zatruciu środowiska i minimalnym zużyciu energii, przez co wpływa się na ochronę środowiska na naszej planecie. W budownictwie pasywnym ekologia łączy się z ekonomią oraz z jakością. Pierwszy budynek pasywny wybudowano w Niemczech w 1991 roku w miejscowości Darmstadt. Największy budynek pasywny natomiast powstał w 2002 roku w Ulm , nazywa się Energon. Powierzchnia użytkowa tego budynku wynosi około 7000 m2. Jest to pięciopiętrowa budowla stanowiąca przestrzeń życia i pracy dla ponad 420 osób. Projekt wspierało nie tylko miasto Ulm, ...

Samooczyszczenie się wód
Proces samooczyszczania wód jest naturalnym procesem, zachodzącym stale w przyrodzie. Polega na opadaniu na dno zawiesin, rozkładzie zanieczyszczeń organicznych na mineralne odpowiednimi mikroorganizmami, a następnie pobieraniu w postaci soli mineralnych przez rośliny. Dzięki temu, im dalej od źródła zanieczyszczenia, tym bardziej woda jest czysta i mniejsze zatrucie środowiska naturalnego. Zakres samooczyszczania wody to zawartość tlenu w wodzie dostarczonego z powietrza, jak i dostarczonego przez rośliny, które obecne są w wodzie. Woda, która płynie szybkim nurtem, dzięki większej zawartości tlenu, charakteryzuje się większymi możliwościami samooczyszczania w porównaniu z wodami, które płyną wolno, lub z wodami stojącymi. Wody, które są silnie zanieczyszczone nie mają zdolności do samooczyszczania się i część lub wszystkie nagromadzone zanieczyszczenia docierają w rezultacie do mórz i oceanów. Powodują tam skażenia różnych organizmów, z których część jest ważnym źródłem wyżywienia ludzi. I to właśnie na etapie rzek powinno się prowadzić ochronę środowiska na szeroką skalę i szeroko rozwiniętą edukację ekologiczną. Można zająć się również eutrofizacją, czyli wzrostem żyzności wód, czyli procesem stopniowego wzbogacania zbiornika wodnego w substancje pokarmowe na skutek wzmożonego dopływu tych substancji do wód. Głównym źródłem składników są ścieki i nawozy a także szeroko rozwinięty przemysł. Eutrofizacja prowadzi w rezultacie do zachwiania równowagi ekologicznej na naszej planecie, obserwuje się ponadto bujny wzrost danej roślinności wodnej, zbyt intensywną aktywność drobnoustrojów, które zużywają duże ilości tlenu. Skutkiem tego jest obserwacja wzmożonego deficytu tlenowego i zahamowania rozkładu ...

Podział strony