Array węgiel - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Polecamy

  • Zanim wyjaśnimy, jaki wpływ mają ścieki na zatrucie środowiska na naszej planecie należy najpierw wyjaśnić, co to są ścieki, jest to, wi…

  • Dzięki temu, że w latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku naprawdę w znaczny sposób wzrosła świadomość społeczna dotyczące tematu ja…

  • Bardzo niebezpieczne dla naszego życia i zdrowia, wpływające na duże zatrucie środowiska, w tym głównie wód są węglowodory aromatyczne r…

węgiel

Czarne złoto z odpadów
Kłopot ze śmieciami polega także na tym, że na wysypiska trafiają także substancje organiczne w postaci resztek pożywienia, które podczas rozkładu wytwarzają metan, przedostający się do atmosfery, uważany za bardzo niebezpieczny gaz cieplarniany, 23 razy silniejszy, niż dwutlenek węgla. Gdyby naukowcy wiedzieli, w jaki sposób można się go pozbyć z wysypisk, efekt byłby porównywalny z wyłączeniem z ruchu 350 tysięcy pojazdów. Czarne złoto z odpadów - dawny sposób może zmniejszyć ilość śmieci, ograniczyć emisję dwutlenku węgla, jednocześnie ożywiając zniszczoną planetę. Naukowcom z Australii udało się znaleźć sposób, by wykorzystać organiczne odpady do ...

Czy smog jest groźny dla zdrowia człowieka
Już dawno zwolennicy ekologii i ochrony środowiska orzekli, że należy walczyć ze smogiem. Powstawanie smogu jest większe w obszarach położonych w obniżeniach, rozróżnia się smog fotochemiczny i smog kwaśny. Smog fotochemiczny, zwany inaczej utleniającym, jest tworzony w czasie silnego nasłonecznienia w wyniku przemian, które występują w dużym stężeniu tlenków azotu, oraz węglowodorów i innych składników spalin. Ze związków tych następnie powstają rodniki, które z kolei ulegają przemianom chemicznym i następnie tworzą toksyczne związki. Składnikami tego typu smogu są również ozon, tlenki węgla, tlenki azotu, aldehyd, oraz węglowodory aromatyczne. Drugi rodzaj smogu, smog ...

Czyste i ekologiczne
To od energii zależy nasz styl życia, a zła wiadomość dla nas to taka, że węgiel, ropa i gaz się kończą, ale dobrą wiadomością jest to, że można je zastąpić. Człowiek korzysta z sil natury w nowy sposób i tak na przykład jest z wiatrem. Świat potrzebuje energii i musimy wykorzystać wszystkie jej źródła. Podobnie ma się sytuacja z promieniami słonecznymi, które jest czyste i ekologiczne, zatem może być to nasza przyszłość. Szalejącymi przypływami można wytworzyć więcej energii, niż posiadają obecnie cale Stany Zjednoczone. Swoją moc posiadają także kryształy z dna oceanu. ...

Zanieczyszczenia dwutlenkiem węgla
Poza niesłychanie groźnym dla środowiska i powodującym nadmierne zatrucie środowiska dwutlenkiem węgla równie groźny dla życia jest dwutlenek siarki. Dwutlenek siarki działa on zabójczo szczególnie na rośliny, a gdy połączy się z wodą zawartą w powietrzu doprowadza do tworzenia kwaśnych deszczy. Te z kolei nadmiernie niszczą roślinność, zakwaszają glebę, oraz wpływają na powstanie korozji metali oraz na wietrzenie budowli i skał. Tysiące hektarów lasów w Sudetach, a szczególnie na terenie lasów Izerskich i w Karkonoszach na skutek złego działania na nie dwutlenku siarki oraz właśnie kwaśnych deszczy ulega zniszczeniu doprowadzając do dużego ...

Energia ze słońca
Jak wykazały badania oraz dokładnie obliczenia, przeprowadzone przez naukowców, energia słoneczna może zostać poskromiona, jednak podstawową wadą tego systemu jest bardzo wysoka cena takiego przedsięwzięcia i to przede wszystkim cena stała się główną przeszkodą do rozpowszechnienia tego typu działań na szeroką skalę. Dobrej jakości krzem jest niezwykle drogi, koszty instalacji paneli słonecznych także są bardzo wysokie, dlatego naukowcy starają się obniżyć cenę paneli słonecznych. Dzięki nanotechnologii będzie można wykorzystać nowe i tańsze od krzemu materiały. Podjęto próby zastąpienia krzemu węglem, a jest to jeden z najczęściej spotykanych i najtańszych pierwiastków we wszechświecie. ...

Futurystyczne wizje
Namawianie ludności dużych miast, aby przesiedli się ze swoich prywatnych samochodów do ekologicznych pojazdów, zasilanych biogazem może przynieść raczej marne efekty. Ludzie, jadący swoim własnym samochodem czują się w pewnym stopniu całkowicie niezależni, więc nadal komunikacja miejska będzie powolna, droga oraz zawodna. Gdybyśmy jednak wszyscy postanowili przesiąść się do pojazdów, napędzanych biogazem, będzie można mówić, iż sukces przedsięwzięcia jest wymarzony. Futurystyczna wizja przyszłości mówi, iż w przyszłości będziemy korzystać z pojazdów komunikacji miejskiej, napędzanych paliwami ekologicznymi. Jeżeli uda się tradycyjne pojazdy zastąpić tradycyjnymi, ilość dwutlenku węgla zmniejszy się o 80%, a sukces ...

Inwestycje
Inwestycje Poza znaną inwestycją w budowę instalacji biomasowej w Wałczu firma zajmuje się budową jeszcze innych inwestycji z uwagi na ochronę środowiska naturalnego i dbałości o naszą planetę. Warto podkreślić, że zdolności produkcyjne wspomnianej instalacji w Wałczu to 20.000 ton węgla drzewnego rocznie a także moc elektryczna elektrociepłowni na poziomie ok. 7,4 MWe. Pełne zdolności produkcyjne instalacja osiągnęła już w 2009 roku. Instalacja ta zajmuje się produkcją energii elektrycznej oraz produkcją węgla drzewnego z wykorzystaniem drewna sosnowego, odpadów drzewnych i słomy. Jest to największa instalacji z zakresu źródeł odnawialnych w sektorze biomasowym. ...

Wpływ zanieczyszczenia środowiska na organizmy żywe
Wszystkie organizmy na Ziemi, żyjące obok siebie mieszkają w bardzo wielu różniących się między sobą miejscach. Te wszystkie miejsca zwane siedliskami składają się na ekosystem, który ciągle się zmienia. Wewnątrz tego systemu organizmy żywe rosną, rozmnażają się, a następnie giną. Prawdopodobnie najważniejszym elementem środowiska jest klimat, ma on ogromny wpływ na to by prawidłowo rozwijały się wszystkie istoty żyjące na Ziemi. Na początku swojego życia na Ziemi człowiek pierwotny zajmował się głównie wędrowaniem i życiem w harmonii z przyrodą. Wtedy też wszystkie ekosystemy na ziemi funkcjonowały prawidłowo, zgodnie z naturą. Krążyła w ...

Naglące potrzeby ludzkości
W Polowie XXI stulecia, według naukowców ludzie w miastach będą zużywać pięciokrotnie więcej energii ze źródeł kopalnych, niż ma to miejsce obecnie, a musimy pamiętać, że źródła te są już na wyczerpaniu, zwiększy się także zapotrzebowanie na wodę oraz inne bogactwa naturalne, by zaspokoić pragnienie i inne potrzeby. Jest wiele nowatorskich pomysłów, dzięki którym można w dużym stopniu zmniejszyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery, ale trzeba wybrać ten najlepszy, który będzie mógł być powszechnie stosowany na całym świecie. Poważnym problemem jest transport, a co za tym idzie uzależnienie od ropy naftowej, której ...

Jakie związki powodują największe zatrucie powietrza
Jeżeli chodzi o dwutlenek siarki, musimy wiedzieć, że jest to bezbarwny, silnie toksyczny gaz o duszącym zapachu. Cechuje go wolne rozprzestrzenianie się w atmosferze ze względu na duży ciężar właściwy, który wynosi 2,93 kg/m3. Dwutlenek siarki powstaje przy spalaniu zanieczyszczonych siarką paliw stałych i płynnych szczególnie w silnikach spalinowych, powstaje również w elektrociepłowniach i elektrowniach cieplnych. Największy udział w emisji dwutlenku siarki jest w wyniku działania przemysłu paliwowo-energetycznego. Dwutlenek siarki może utrzymywać się w powietrzu nawet przez cztery dni i w tym czasie przemieszcza się na bardzo duże odległości. W powietrzu dwutlenek ...

Odnawialne źródła energii
Odnawialne źródła energii, zwane często "zieloną energią", były znane człowiekowi już w starożytności, stosowano wówczas m.in. siłę wiatru, energię wody, oraz używano biomasę. We wstępie należy zaznaczyć, że zachwiana została równowaga pomiędzy racjonalnym wykorzystywaniem zasobów, jakie nam daje przyroda a nagłym zapotrzebowaniem na energię Elektryczną, oraz na surowce energetyczne. Ważne jest również, aby znać czynniki powodujące ocieplenie klimatu oraz wiedzieć jak duży jest obecnie wzrost ilości emisji gazów cieplarnianych, a w szczególności CO2 w atmosferze. Do czasu Konferencji klimatycznej w Kioto, która odbyła się w 1997 roku, odnawialne źródła energii w Polsce ...

Paliwa a transport
Jeżeli transport będzie się rozwijał w takim samym tempie, jak obecnie, samochody, ciężarówki oraz samoloty zatrują ostatecznie cały świat. Naukowcy nieustannie sprawdzają skuteczność najnowszych technologii i wynalazków naukowych. Naukowcy ostrzegają, iż mieszkańcy wielkomiejskich metropolii będą wytwarzać pięciokrotnie więcej dwutlenku węgla, co bez wątpienia przyczyni się do ocieplenia klimatu. Jest to bardzo poważny problem dla wszystkich dziedzin nauki i gospodarki, ale nauka zna już sposoby uporania się z tym problemem. Po ulicach miast przyszłości będzie jeździło 4,5 miliona pojazdów, a podróżowanie samolotami będzie siedmiokrotnie popularniejsze, niż dzisiaj. Na całym świecie jest miliard samochodów, ...

Pasażerskie samoloty przyszłości
Nowatorskie konstrukcje samolotów pasażerskich, wykorzystujące doświadczenia z okresu zimnej wojny, zmniejszają emisję substancji trujących, jednak kształt opływowego bombowca nie odpowiada samolotowi pasażerskiemu: brak miejsca dla pasażerów oraz problem przeciążenia podczas lotu, które wytrzymują jedynie przeszkoleni piloci. Zatem projekt taki okazał się być zbyt nowatorski, dlatego naukowcy postanowili wykorzystać eksperymentalny projekt NASA, jakim jest samolot transportowy, którego konstrukcja polega na złączonych skrzydłach. Skrzydła, zadarte do góry zapewniają stabilność podczas lotu, a będąc jednocześnie integralną częścią kadłuba dają więcej powierzchni ładunkowej. Przed naukowcami jest jeszcze niezwykle długa droga, by połączyć tradycyjny samolot pasażerski z ...

Problematyka transportu
Problemem dużych aglomeracji miejskich jest problem żywności oraz wody. Mega miasta są niczym olbrzymie studnie bez dna, które nie sposób wypełnić, ale i w tej kwestii tworzy się nowe technologie, mające zaradzić temu problemowi, zwłaszcza, że ilość mieszkańców miast ciągle rośnie i nie przewiduje się tendencji spadkowych. I w tej dziedzinie potrzeba nam wielkich rewolucyjnych metod. Miasta zużywają o wiele więcej energii, niż wsie, co oznacza wzrost emisji dwutlenku węgla do atmosfery, a co za tym idzie, nasilanie się globalnego ocieplenia. Przewidywania naukowców nie są zbyt optymistyczne dla miast: w Polowie XXI ...

Proekologiczne pomysły
Brak świeżej wody był przyczyną niejednego jak do tej pory konfliktu, ale w przyszłości sytuacja może się pogorszyć. Kolejnym problemem jest żywność: do polowy wieku produkty będą transportowane na odległości kilku tysięcy kilometrów, co pochłonie masę energii. Warto tu nadmienić, że współczesne środki transportu zasilane są energią, powstającą w wyniku spalania paliw kopalnych, w ślad za czym idzie emisja dwutlenku węgla. Jest kilka nowych technologii, chociażby chłodzenie żywności falami dźwiękowymi, interesujące są także systemy utylizacji wody. Sporym zainteresowaniem cieszy się także produkcja biogazów z krowich odchodów, jednak większość nowatorskich pomysłów uważanych jest ...

Węgiel
Każdy człowiek który chce sobie zapewnić jakąś wygodę życia dochodzi do wniosku ze ciepło jest ważnym elementem. Tak praktycznie to ciepło stanowi też zasadniczy element jeżeli chodzi o ocieplanie pomieszczeń w których przebywamy. Tradycyjnym sposobem na zapewnienie sobie takiego dobra jest wstawienie pieca w którym będziemy palić i w ten sposób ogrzewać pomieszczenie. Najczęściej jednak za opał służy nam węgiel i jako podstawowy czynnik wzrostu nasze zapotrzebowanie na ten kruszec jest coraz to większy. Nie używamy go tylko jako produkt ziemi w wykorzystani do celów domowych ale jest też wydobywany dla określonych ...

Zatrucie środowiska
My, ludzie żyjący na naszej planecie- ziemi, niestety nie jesteśmy jej wdzięczni za to, że daje nam miejsce do życia, pożywienie, wodę, piękne widoki. Dlaczego taki mój wniosek? Po prostu ludzie za bardzo się rozgościli na swojej planecie. Mówią o pięknych krajobrazach, a potem je niszczą budując kolejne elektrownie, tworząc nowe wysypiska śmieci, wycinając lasy i budując budynki mieszkaniowe- aby móc, gdzie mieszkać. Tak działamy bezpośrednio i świadomie na nasza planetę. Niestety niszczymy środowisko tez w inny sposób. Samo to, że jeździmy samochodami sprawia, że przyczyniamy się do takiej rzeczy, jaką jest ...

Ziemia nasz dom
Każdy z nas w mniejszym czy większym stopniu korzysta z paliw, którym głównym budulcem czy sadnikiem jest węgiel. Kiedy jeździmy pojazdami np. samochodami zużywamy paliwo lub olej napędowy. Poza tym prąd który powszechnie jest wykorzystywany powstaje ze spalania gazu, węgla czy oleju. Natomiast do ogrzewania pomieszczeń czy gotowania używamy węgla drzewnego, gazu ziemnego oraz węgla kamiennego. Etapem czy tez rezultatem jest emitowanie różnych związków do naszej atmosfery. Wzrost stężenie dwutlenku węgla jest dzisiaj aż za bardzo niebezpieczny. Gazy cieplarniane absorbują światło słoneczne przez to powiększa się efekt cieplarniany. Dramatyczne podejście do tego ...

Rozważania o zmianach
Naukowcy przewidują, że za pól wieku emisja spalin będzie czterokrotnie wyższa, niż jest obecnie. Wiemy także, że mieszkańcy tych dużych miast są całkowicie uzależnieni od silników spalinowych, a miasta stają się toksycznym więzieniem. Znacznie zwiększyła się liczba zachorowań na alergie, choroby układu oddechowego, zaburzenia odporności organizmu, zwiększyła się także zapadalność na choroby serca. Jak dotąd nie widać wiele, aby rządy różnych państw podejmowały jakieś konkretne działania w celu poprawy losu mieszkańców miast. Ustawowo ograniczana jest emisja dwutlenku węgla do atmosfery, nagłaśnia się konieczność ograniczenia emisji tego cieplarnianego gazu, wiele w mediach mówi ...

Podział strony