Array zanieczyszczenie - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Polecamy

  • Każdy rolnik dobrze zdaje sobie sprawę że pewne działania mogą przynieś szkodę w dziedzinie rolnictwa a z mniejszym zaufaniem czeka się …

  • Nowatorskie konstrukcje samolotów pasażerskich, wykorzystujące doświadczenia z okresu zimnej wojny, zmniejszają emisję substancji trując…

  • Niepewna sytuacja na rynku, a szczególnie na rynku paliw, co się z tym wiąże rosnące ceny za energię oraz zmiany w społeczeństwie na myś…

zanieczyszczenie

Co powoduje zatrucie wody
Bardzo niebezpieczne dla naszego życia i zdrowia, wpływające na duże zatrucie środowiska, w tym głównie wód są węglowodory aromatyczne rolne. Są one spłukiwane z pól, są to głównie nawozy sztuczne i środki ochrony roślin a także ścieki z intensywnej hodowli zwierząt. Kolejno dużą szkodliwością dla całej planety wykazują się metale ciężkie. Dostają się one do wód wraz ze ściekami przemysłowymi, z odpadami, przyjmują przy tym zdolność kumulowania się w osadach dennych, są ponadto niezwykle toksyczne dla organizmów również dla człowieka. Metale ciężkie mogą powodować trwałe i nieodwracalne uszkodzenia różnych narządów w tym ...

Czy ścieki są szkodliwe dla zdrowia człowieka
Zanim wyjaśnimy, jaki wpływ mają ścieki na zatrucie środowiska na naszej planecie należy najpierw wyjaśnić, co to są ścieki, jest to, więc mieszanina zarówno zużytej wody jak i różnego rodzaju substancji płynnych, ale nie tylko, mogą to być też substancje stałe, gazowe, radioaktywne oraz ciepło usuwane z terenów miast i zakładów przemysłowych. Ścieki ogólnie rzecz biorąc zawierają przede wszystkim wodę, a jej ilość dochodzi nawet do 99,9%. Wynika z tego, że same zanieczyszczenia zawierają w istocie niewielki procent substancji szkodliwych dla zdrowia i życia organizmów. W zależności od tego skąd pochodzą ścieki, ...

Zanieczyszczenia dwutlenkiem węgla
Poza niesłychanie groźnym dla środowiska i powodującym nadmierne zatrucie środowiska dwutlenkiem węgla równie groźny dla życia jest dwutlenek siarki. Dwutlenek siarki działa on zabójczo szczególnie na rośliny, a gdy połączy się z wodą zawartą w powietrzu doprowadza do tworzenia kwaśnych deszczy. Te z kolei nadmiernie niszczą roślinność, zakwaszają glebę, oraz wpływają na powstanie korozji metali oraz na wietrzenie budowli i skał. Tysiące hektarów lasów w Sudetach, a szczególnie na terenie lasów Izerskich i w Karkonoszach na skutek złego działania na nie dwutlenku siarki oraz właśnie kwaśnych deszczy ulega zniszczeniu doprowadzając do dużego ...

Elementy przyjazne dla środowiska
Nauka i osoby które poświęcają jej swoje życie nie jest wstanie zapewnić człowiekowi godziwych warunków życia. Badania nad rozwojem naszego istnienia i czystego powietrza są zawsze probierzem tego jak niedoskonały jest człowiek jak wiele jeszcze musi się nauczyć by dobrze lub w miarę odpowiednie dziać na korzyść drugiego człowieka. Ostatnimi czasy zanotowano niesłychane zaskakujące zjawisko. Na powierzchnie ziemi dociera zdecydowanie mniej światła słonecznego niż w ostatnim pięćdziesięcioleciu. Co może być powodem takiego stanu rzeczy? Na pewno jest to spowodowane gaśnięciem gwiazdy zapewniającej nam to światło. Powodem okazują się zanieczyszczenia jakie unoszą się ...

Kwaśne deszcze
Kwaśne deszcze, czyli opady atmosferyczne czy i w jaki sposób wpływają na naszą planetę. Zanim zaczniemy mówić o tym jak kwaśne deszcze są szkodliwe dla środowiska, należy przedtem opowiedzieć, co to są i jak powstają kwaśne deszcze. Zaczynając od samego początku należy powiedzieć, że przyczyną wszystkiego złego jest ropa naftowa i węgiel. To podczas spalania zarówno ropy naftowej jak i węgla wydobywają i co gorsza wydzielają się do atmosfery gazy, a najgorsze z nich to przede wszystkim tlenek azotu oraz dwutlenek siarki. Te niesłychanie niebezpieczne i szkodliwe związki są na bieżąco wysyłane ...

Jak ważna jest woda w życiu człowieka
Dawno temu, gdy większość ludzi prowadziła koczowniczy tryb życia, problem zanieczyszczenia wód nie istniał w ogóle, gdyż wody wykazują znaczną zdolność do samooczyszczania. Jednak wraz z tym, jak zwiększyło się zaludnienie, rozwój przemysłu i równocześnie zrzut zanieczyszczeń bezpośrednio do wód powierzchniowych sytuacja ulegała znacząco zmianie. Ilość wprowadzanych ścieków uległa gwałtownemu zwiększeniu, tak, że naturalne procesy oczyszczania nie spełniały swojej roli, a zatrucie środowiska na naszej planecie zaczęło przyjmować coraz to większe znaczenie. Jakość wód powierzchownych i gruntowych znacząco pogorszyła się, doprowadzając tym samym nawet w niektórych krajach do epidemii cholery i tyfusu. ...

Znane w Polsce metody oczyszczania ścieków
Wobec sytuacji, przed jaką stanęła Polska, a mianowicie dużego zanieczyszczenia wód, coraz większa ilość zrzucanych do nich ścieków musi zostać oczyszczana. Stosuje się cztero stopniowy system oczyszczania. Pierwszy stopień zwany mechanicznym, polega na tym, że rozdrabnia się, cedzeni, filtruje, poddaje sedymentacji, czyli opadania zanieczyszczeń na dno, wiruje się, poddaje flotacji, czyli wypływaniu zanieczyszczeń na powierzchnie wody w postaci piany. Do tych zabiegów służą zwykle takie urządzenia, jak kraty i sita, służące do oddzielenia się wleczonych ciał stałych, piaskowniki, w których opadają cząstki ciała stałego o małych wymiarach, odtłuszczalniki oraz specjalne urządzenia służące ...

Skutki skażenia
Wyeliminowanie chemicznych zanieczyszczeń często przerasta ludzkie możliwości. Władze też nie są wstanie dopilnować aby potencjalni truciciele czy zanieczyszczacie naszego cennego powietrza, byli złapani i ukarani. Jeżeli nawet takie działania mają miejsce to i tak to co zostało skażone pozostaje nieodwracalnie zniszczone. Substancje które są wydalane przez przedsiębiorstwa oddziałując nie tylko na lokalną grupę mieszkańców ale silne działania są widoczne też na mieszkańcach sąsiednich państw. Tak było chociażby przy wybuchu elektrowni jądrowej w Czarnobylu skutki jakie ponoszą osoby z tamtego okresu utrzymują się jeszcze do dzisiaj i niewątpliwie będzie się o nich mówić ...

Smog
Cichy wróg który podstępnie atakuje nasz układ oddechowy, nasze serce i zagraża naszemu życiu jest cały czas na wolności. Wszystko uchodzi mu płazem. Chociaż zauważalny i dominujący zachowuje się jakby był objęty ochrona, lub specjalnymi względami. O kogo chodzi? To smog!! Gęsta warstwa zanieczyszczeń unoszących się nad miastami i wielkimi metropoliami. Przyczyną takiego stanu rzeczy są miliardy samochodów które emitują do atmosfery gazy i cząsteczki zanieczyszczeń atakujące nasze układy odpornościowe. Do tego stanu swoje części dokładają fabryki i ogromne piece. Wszystko to jest nad głowami ludności. Meksyk jako stolica i jako największe ...

Świerze powietrze
Nawet na otwartych przestrzeniach oddychanie świeżym powietrzem może stanowić poważny problem. Wskutek zanieczyszczenia nasze środowisko jest już ponadto wyeksploatowane i nie ma sił się regenerować. Gdy człowiek wyjdzie z dusznego pokoju, łyk świeżego powietrza potrafi orzeźwić i dodać potrzebnej energii. Ale takie dobrodziejstwo jest już rzadkością ponieważ ludzie niekiedy nie zdają sobie nawet sprawy jak bardzo jest nasze powietrze zanieczyszczone. Mimo to ze atmosfera niesie ze sobą poważne niebezpieczeństwa ludzie cicho przechodzą i obojętnie spoglądają na problem naszego systemu ekologicznego. Skażenia spowodowane wybuchami eksperymentalnymi takimi jak testowanie broni i coraz to bardziej ...

Wspólne dobro
Środowisko naturalne człowieka jest dobrem o które trzeba dbać. Każdy człowiek korzystający powinien zdawać sobie sprawę że zanieczyszczenie środowiska rozrasta się i cały czas oddziałuje negatywnie na człowieka. Osłabia system odpornościowy człowieka zarówno młodego jak i starego. W miarę naszego rozwoju system z jakim współdziałamy jest nadwyrężany przez związki i substancje unoszące się w strefie klimatycznej. Wdychanie ich powoduje zatrucie niekiedy całego organizmu. Jest szczególnie niebezpieczne dla matek karmiących piersią i noworodków. I system odpornościowy nie jest aż tak przystosowany do tak groźnych związków. Poza tym bardzo dużą ilość chemikalia dodaje się ...

Czy powietrze jest zanieczyszczone
Ważne jest, by wiedzieć, że procentowa zawartość głównych składników powietrza nie ulega zmianie na wysokości od poziomu morza aż do wysokości osiemdziesięciu kilometrów nad powierzchnią Ziemi. W tym wypadku są wyjątki, są to mianowicie para wodna i aerozole atmosferyczne, które występują głównie w warstwach powietrza znajdujących się bliżej powierzchni Ziemi. Połowa natomiast zawartej w atmosferze pary wodnej występuje poniżej wysokości półtora kilometra. Natomiast powyżej wysokości 80 km powietrze staje się bardziej rozrzedzone, a jego skład zmienia się w wyniku różnych procesów, jakie zachodzą pod wpływem krótkofalowego promieniowania słonecznego a także promieniowania kosmicznego. ...

Podział strony