Array zwierzęta - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Polecamy

  • Ludzie potrzebują teraz energii, skoncentrowanej na jak najmniejszej powierzchni, by zastąpić kończące się kopalne źródła energii. Takie…

  • Od czasów naszych prehistorycznych przodków upłynęło 1800 lat, nim liczba ludności osiągnęła miliard, by osiągnąć 2 miliardy, wystarczył…

  • Inwestycje Poza znaną inwestycją w budowę instalacji biomasowej w Wałczu firma zajmuje się budową jeszcze innych inwestycji z uwagi na o…

zwierzęta

Parki narodowe
Na terenie parku narodowego ochroną objęta jest cała przyroda oraz walory krajobrazowe. Park narodowy tworzy się, po to by zachować różnorodność biologiczną, oraz różnorodność zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej oraz zachować wszystkie walory krajobrazowe, by przywrócić właściwy stan zasobów i składników przyrody oraz odtworzyć zniekształcone siedliska przyrodnicze, siedliska roślinne, siedliska zwierząt lub siedliska grzybów, przez co w znacznym stopniu zająć się ochroną przyrody i podejściem ekologicznym do życia na naszej planecie. Ponadto każdy park narodowy posiada obszary cechujące się różnym stopniem ochrony przyrody, zarówno ścisłej, jak i czynnej i krajobrazowej. Pierwsza z nich, ścisła cechuje się brakiem ingerencji w naturalne procesy, druga, czyli czynna dopuszcza, by wykonywano pewne zabiegi ochronne, którymi mogą być usuwanie drzew zacieniających stanowisko cennego gatunku rośliny, natomiast ochrona krajobrazowa polega na tym, że prowadzona jest gospodarka rolna, leśna lub rybacka w sposób uwzględniający potrzeby przedmiotu ochrony. Dodatkowo na obszarach, które graniczą z parkiem wyznaczona zostaje otulina parku ...

Segregacja odpadow
W naszych domach nadal jest tylko jeden kosz. Nie ważne czy to z braku miejsca czy wygody. Z jednej strony to nie chce się segregować odpadów lecz z drugiej strony to bardzo pomaga w jego przetwarzaniu. Życie w czystym społeczeństwie jest znacznie przyjemniejsze. Coraz więcej jest śmieci na chodnika i coraz więcej szkła wala się, przez to stwarzając niebezpieczeństwo związane se skaleczeniem czy z przebiciem opony w samochodzie czy w rowerze. W innych państwach można zauważyć że jest dużo czyściej niż w naszej ukochanej Polsce. Myślę że nasza polityka skupia się na niewłaściwych celach. Wracając jednak do tematu segregacji. Trzy kosze na śmieci to trochę kłopotliwa rzecz. Tym bardziej że nie na wszystkich osiedlach mamy kosze służące do segregowania śmieci. Na pewno ludzie by częściej segregowali odpady gdyby nie mieli wyjścia. To znaczy gdyby nie mieli normalnego kosza pod ręką. Wtedy musieli by mniej więcej dzielić odpady na szkło, plastik i makulaturę. ...

Środowisko - szkoła
Środowisko - jest to przedmiot jakiego się uczymy w podstawówce. Niestety większość z nas z wiekiem zapomina że powinno się dbać o nasza planetę. Ochrona środowiska jest szczególnie ważnym aspektem biorąc pod uwagę fakt że coraz większe są zanieczyszczenia i powoli nastaje globalne ocieplenie. Każdy myśli o sobie lecz fajnie było by pomyśleć o naszych potomkach i dzieciach naszych dzieci. Każdy wyrzucony papierek na ziemie rozkłada się bardzo dużo czasu. Z czasem następuje zatrucie środowiska i gleb. Rośliny mają problem z rozwojem i zamierają. Jak wiadomo to rośliny wytwarzają tlen na naszej planecie i istotną rzeczą jest dbać o nie aby było ich jak najwięcej. Trzeba rozważnie wycinać lasy ponieważ to one dają nam poczucie bezpieczeństwa i wolności. Mało kto nie lubi przejść się do lasu. Śpiew ptaków i świeższe powietrze dobrze nam robi i zmusza do optymistycznego myślenia. Planeta się stopniowo wyniszcza, niestety może spełnić się wizja jaką nie raz widzieliśmy ...

Podział strony