Array - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Polecamy

  • Na skutek wielu protestów ludności na terenie Anglii zrezygnowano z budowy 80% farm wiatrowych, a miały one zaspokajać 10% krajowego zap…