Array Organizacja pozarządowa Czas na Las - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Polecamy

  • Tak naprawdę to sposobów na to, żeby móc chronić środowisko naturalne jest naprawdę bardzo wiele i tak naprawdę rzeczywiście każdy człow…

  • Problem zanieczyszczenia środowiska jest też widoczny w stanie jezior, rzek i dopływów. Rzeki niejednokrotnie przeistaczają się pędzące …

  • Człowiek sam zajmuje się regulacją wielkości populacji poprzez odstrzał lub też przez przenoszenie zwierząt w inne odlegle miejsca. Zary…

Organizacja pozarządowa Czas na Las

Środowisko Każda działalność człowieka wiąże się z oddziaływaniem na środowisko naturalne, ponieważ jesteśmy jego elementem, ludzie oddziałują na środowisko poprzez inwestowanie w jego ochronę, ale również poprzez zatruwanie środowiska, co gorsze. Obecnie żyjemy w świecie, w którym liczy sie czas i wygoda, w związku z tym korzystamy coraz częściej z rozmaitych, szybszych urządzeń i środków transportu, potrzebujemy coraz więcej energii i nie patrzymy na zatrucie środowiska. Obecnie, w dobie globalizacji, jedną z głównych aktywności człowieka jest przemieszczanie sie, czyli transport i to zarówno do pracy, na zakupy, na wakacje, a także podróże służbowe oraz wiele, wiele innych. Wymaga to ogromnego nakładu energii, co z kolei powoduje nadmierną emisję gazów cieplarnianych, głównie dwutlenku węgla, przyczyniającego się do globalnych zmian klimatu, które z kolei mogą prowadzić do nieodwracalnych zmian w środowisku, a tym samym stanowi zagrożenie dla życia człowieka. Program Czas na las zainicjowany został i prowadzony jest przez Fundację Aeris Futurojest to innowacyjne na rynku Polskim przedsięwzięcie, które umożliwia firmom, organizacjom, instytucjom a także osobom indywidualnym rekompensatę emisji CO2 poprzez sadzenie drzew, a tym samym włączenie się w praktyczne działania na rzecz ochrony środowiska. Jedno drzewo w ciągu swego życia pochłania około 750 kg dwutlenku węgla, czyli tyle ile zostaje wyemitowane do atmosfery podczas codziennej, dwudziesto kilometrowej podróży samochodem w czasie jednego roku. Kalkulacji emisji dwutlenku węgla można dokonać za pomocą specjalnie do tego celu stworzonego przez Fundacje Kalkulatora CO2, bądź zwracając się do przedstawicieli Fundacji. Możemy tym samym zadbać o naszą planetę dbając o ochronę środowiska. Fundacja zajmuje się sadzeniem określonej liczby drzew w imieniu klienta oraz dzięki współpracy z partnerami otacza fachową opieką każde posadzone drzewo. Klientom przyznawany jest specjalny Certyfikat potwierdzający wkład w przeciwdziałanie globalnym zmianom klimatu oraz w ochronę środowiska i różnorodności biologicznej i krajobrazowej. Fundacja ta dysponuje także ogromną wiedzą w zakresie rekomendacji jak ograniczać ślad klimatyczny dotyczący emisji dwutlenku węgla, szczególnie przy organizacji konferencji, lub podróży. Program Czas na las jest pierwszym krokiem, który jest zarazem najtrudniejszy, ale również niezbędny do zaangażowania biznesu, instytucji, władz, oraz pojedynczych osób na rzecz oceny własnej emisji dwutlenku węgla, a w konsekwencji do jej redukcji, czyli do zmiany sposobów działalności, własnych zachowań i przyzwyczajeń w gospodarowaniu energią. Oznacza to, więc dbałość o ochronę środowiska oraz zmniejszenie zatrucia środowiska. Postępujące w zatrważającym tempie globalne zmiany klimatu, to są nie tylko zagadnienie ekologiczne, ale coraz częściej problemy dotykające całych społeczeństw, którymi są zarówno anomalie pogodowe zagrażające życiu i zdrowiu społeczeństwa, zwiększone ryzyko prowadzenia działalności oraz wyższe ceny w wyniku ograniczenia dostępności surowców, takich jak na przykład woda, oraz wyższe koszty energii i ubezpieczeń, nowe podatki ekologiczne. Warto już dziś zacząć działać z myślą o bezpiecznym jutrze, więc zająć się tym samym ochroną środowiska i dbałością o naszą planetę.

Tagi: środowisko,człowiek,klimat | Podział strony