Array Czy smog jest groźny dla zdrowia człowieka - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Menu

Buty są dla Ciebie ważnym elementem garderoby? Fajne-buty.com.pl to odpowiednia strona dla maniaków butów.

Polecamy

  • Każdy rolnik dobrze zdaje sobie sprawę że pewne działania mogą przynieś szkodę w dziedzinie rolnictwa a z mniejszym zaufaniem czeka się …

  • Zaskakujący jest fakt, że jedynie Stany Zjednoczone i Australia nie podpisały protokółu z Kioto, a lobby naftowe mogło zmienić oficjalny…

  • Każdy człowiek który chce sobie zapewnić jakąś wygodę życia dochodzi do wniosku ze ciepło jest ważnym elementem. Tak praktycznie to ciep…

Czy smog jest groźny dla zdrowia człowieka

Środowisko Już dawno zwolennicy ekologii i ochrony środowiska orzekli, że należy walczyć ze smogiem. Powstawanie smogu jest większe w obszarach położonych w obniżeniach, rozróżnia się smog fotochemiczny i smog kwaśny. Smog fotochemiczny, zwany inaczej utleniającym, jest tworzony w czasie silnego nasłonecznienia w wyniku przemian, które występują w dużym stężeniu tlenków azotu, oraz węglowodorów i innych składników spalin. Ze związków tych następnie powstają rodniki, które z kolei ulegają przemianom chemicznym i następnie tworzą toksyczne związki. Składnikami tego typu smogu są również ozon, tlenki węgla, tlenki azotu, aldehyd, oraz węglowodory aromatyczne. Drugi rodzaj smogu, smog kwaśny, zwany inaczej mgłą przemysłową, powstaje w wilgotnym powietrzu, które wykazuje silne zanieczyszczenie gazami kwaśnymi oraz pyłem węglowym. Smog, ze względu na to, że koncentrują się w nim agresywne czynniki chemiczne, powoduje znaczne zatrucie środowiska na naszej planecie i stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt, wywołując również choroby roślin niszczenie materiałów. Ten rodzaj smogu po raz pierwszy zaobserwowano w roku 1930 na terenie Belgii, oraz w roku 1953, kiedy to w ciągu siedmiu dni wskutek smogu zmarło aż ponad cztery tysiące osób. W Polsce również smog kwaśny występuje, głównie w Krakowie i niektórych miastach Górnego Śląska. Ze smogiem silnie związany jest efekt cieplarniany, czyli wzrost średniej temperatury przy powierzchni Ziemi, który wywołują zmiany bilansu energetycznego promieniowania słonecznego, które jest pochłaniane przez Ziemię i zmiany promieniowania, które jest wysyłane przez Ziemię. Zarówno gazy jak i pyły, które zatruwają środowisko zatrzymują część promieniowania, które emitowane jest przez powierzchnię Ziemi, w związku z tym następuje wzrost temperatury. W ciągu ostatnich dwustu lat człowiek wywarł istotny wpływ na ogólny skład atmosfery. Przede wszystkim chodzi o to, że zwiększyła się o około dwudziestu pięciu procent ogólnej zawartość dwutlenku węgla w atmosferze, co spowodowało znaczne i nieodwracalne zatrucie środowiska i zagrożenie dla wszelkiego życia na naszej planecie. Stało się to głównie na skutek uprzemysławiania i zurbanizowania a także w skutek ogromnego rozwoju motoryzacji. Najważniejszy gaz atmosferyczny, który przyczynia się do powstawania efektu cieplarnianego to dwutlenek węgla, oraz w mniejszym stopniu metan, tlenek azotu, ozon i freon. W wyniku efektu cieplarnianego w następnym stuleciu na skutek tego, że zaczną topnieć lody, poziom wód morskich wzrośnie o około metr, zalewając większość rzek, zalane zostaną również wyspy na atlantyckim wybrzeżu USA, pod woda zostanie część Chin, oraz wyspy na Oceanie Indyjskim i Spokojnym. Podstawowym objawem efektu cieplarnianego będą cieplejsze zimy, a lata mogą stać się tak upalne, że aż niebezpieczne dla życia, zaostrzone zostaną susze, a z kolei opady deszczu będą prowadziły do nieustających powodzi. Nie jest jeszcze za późno, by na tym etapie zacząć dbać o ochronę środowiska, by w jak największym stopniu zminimalizować skutki zatrucia środowiska.

Tagi: węgiel,środowisko,planeta | Podział strony