Array - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Polecamy

  • Proces samooczyszczania wód jest naturalnym procesem, zachodzącym stale w przyrodzie. Polega na opadaniu na dno zawiesin, rozkładzie zan…

  • Na skutek wielu protestów ludności na terenie Anglii zrezygnowano z budowy 80% farm wiatrowych, a miały one zaspokajać 10% krajowego zap…

  • Coraz więcej osób jest zmartwionych emisją spalin do atmosfery, spowodowaną spalaniem paliw kopalnych i pragną oni przynajmniej ogranicz…