Dwunasta Konferencja Klimatyczna - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Menu

Polecamy

  • Jak co pół roku do końca stycznia 2010 r., jeżeli jesteś podmiotem korzystającym gospodarczo ze środowiska, jesteś zobowiązany do tego, …

  • Każdy z nas w mniejszym czy większym stopniu korzysta z paliw, którym głównym budulcem czy sadnikiem jest węgiel. Kiedy jeździmy pojazda…

  • Dawno temu, gdy większość ludzi prowadziła koczowniczy tryb życia, problem zanieczyszczenia wód nie istniał w ogóle, gdyż wody wykazują …

Dwunasta Konferencja Klimatyczna

Środowisko XII Konferencja Klimatyczna odbyła się na indonezyjskiej wyspie Bali rozpoczęła się pod nazwą Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej i Konferencji Członków Protokołu z Kioto. Uczestnicy tej konferencji mają przyjąć mandat balijski, zawarto w nim zakres, treść i kalendarz negocjacji, które będą doprowadzać do porozumienia przy powstrzymaniu zmian klimatu. Chodzi o zasady, jakie będą obowiązywały na nasze planecie po 2012 r., kiedy to przestanie obowiązywać Protokół. Przez dwa tygodnie przedstawiciele ponad 180 państw, czyli około dziesięć tysięcy osób, będzie pracować nad rozwiązaniami, które pozwolą na przyjęcie nowego dokumentu, w którym zawarto ważne kwestie dotyczące ochrony środowiska i zmniejszenia zatrucia środowiska naturalnego. Konferencji tej przewodniczył indonezyjski minister środowiska, którym był Rachmat Witoelar. Podczas konferencji na Bali uczestnicy będą także debatować o tym, jaki istnieją możliwości wsparcia finansowego dla krajów rozwijających się przez kraje już rozwinięte i bogate w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych, przez co zmniejszy się zatrucie środowiska. Możliwości takie daje protokół z Kioto, przewidziano w nim różne mechanizmy takiego wsparcia, są to między innymi system Projektów Wspólnego Wdrożenia oraz ekologiczne Mechanizmy Czystego Rozwoju. Cała planeta, na której żyjemy jest zgodna, na przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu i wszyscy chcą jak najszybciej ograniczyć emisje gazów cieplarnianych do atmosfery, przez co działać na rzecz ochrony środowiska. Problem jest jednak w krajach rozwijających się, jednocześnie największych emitentach dwutlenku węgla, są nimi Chiny, Indie, Brazylia, państwa te nie chcą zgodzić się na nałożenie żadnych ograniczeń, chyba, że przyznana zostanie im konkretna pomoc finansowa. Dyskusje na Bali dotyczyły udziału lasów w procesie, który polega na łagodzeniu zmian klimatycznych oraz możliwościach powstrzymania wycinki lasów na naszej planecie. Konferencja ta była podsumowaniem dwunasto miesięcznej debaty dotyczącej klimatu, ochrony środowiska i ogólnie pojętej ekologii. Z raportu Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu ONZ wynika, że nadmierne ocieplenie klimatu, na które ludzie są narażeni jest wynikiem działalności człowieka, dlatego przy dalszej emisji gazów w takim tempie jak obecnie, średnia temperatura na naszej planecie wzrośnie o 3 stopnie Celcjusza. Podkreślono wówczas, że kraje, które rozwijają się są szczególnie bezbronne wobec skutków, jakie niosą za sobą zmiany klimatu, są to między innymi wzrost poziomu morza, burze oraz wylewające rzeki. Nie jest to tylko problem ochrony środowiska, jest to również problem dotyczący rozwoju gospodarczego. Zmiany w klimacie będą miały większe znaczenie implikacje dla rozwoju gospodarczego, bezpieczeństwa żywnościowego oraz dla życia osób, które są najbiedniejsze na świecie. Konferencja na Bali nie zakończy jednak negocjacji dotyczących zagadnień post Kioto, przyniesie natomiast przełom do dalszych rozmów, tak, aby ostatecznie ustalić nowe zasady dla ogólnie przyjętej ochrony środowiska i ekologii.

Tagi: klimat,planeta,środowisko | Podział strony