Zanieczyszczenia dwutlenkiem węgla - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Menu

Polecamy

  • Jedna z metod wykorzystania śmieci może być nieco dziwna, ale jeśli przyjrzeć się jej bliżej, może okazać się, że nowe rozwiązanie może …

  • W terminie od 1 do 21 grudnia 2009 r. odbył się nabór wniosków o dofinansowanie dla Działania 4.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i…

  • Nawet na otwartych przestrzeniach oddychanie świeżym powietrzem może stanowić poważny problem. Wskutek zanieczyszczenia nasze środowisko…

Zanieczyszczenia dwutlenkiem węgla

Środowisko Poza niesłychanie groźnym dla środowiska i powodującym nadmierne zatrucie środowiska dwutlenkiem węgla równie groźny dla życia jest dwutlenek siarki. Dwutlenek siarki działa on zabójczo szczególnie na rośliny, a gdy połączy się z wodą zawartą w powietrzu doprowadza do tworzenia kwaśnych deszczy. Te z kolei nadmiernie niszczą roślinność, zakwaszają glebę, oraz wpływają na powstanie korozji metali oraz na wietrzenie budowli i skał. Tysiące hektarów lasów w Sudetach, a szczególnie na terenie lasów Izerskich i w Karkonoszach na skutek złego działania na nie dwutlenku siarki oraz właśnie kwaśnych deszczy ulega zniszczeniu doprowadzając do dużego zatrucia środowiska. Głównym sprawcą zatrucia środowiska jest przemysł elektroenergetyczny, który wytwarza energię ze spalania zasiarczonego węgla brunatnego. Na terenach bezleśnych występuje więcej zanieczyszczeń powietrza, a zwłaszcza dwutlenku węgla. Na skutek tego, że drzewa pochłaniają różne szkodliwe dla organizmów związki chemiczne, ponadto zajmują się też produkcją tlenu. Dlatego wokół wielkich zakładów i okręgów przemysłowych zanieczyszczających środowisko tworzona jest tzw. leśna sfera ochronna, polegającą na tym, że sadzi się w zwartym pasie wokół nich drzewa, przez co dba się o życie na naszej planecie i ochronę środowiska. Stężenie dwutlenku węgla w atmosferze uległo znacznemu zwiększeniu w ciągu ostatnich 100 lat z 280 do 350 części na milion. Dwutlenek węgla jest pobierany przez rośliny, i następnie zamieniany w cząsteczki węglowodanów. Każdy nadmiar niezwiązanego węgla następnie jest wydostawany na zewnątrz przez aparaty szparkowe. Dwutlenek węgla następnie gromadzony jest w dolnych warstwach atmosfery, co następnie powoduje wzrost średniej temperatury powietrza. Co z kolei jest powodem topnienia lodowców oraz tego, że podnosi się poziom wód morskich. Zmieniają się przy tym warunki życia roślin i zwierząt, powodując przy tym efekt cieplarniany. Aby skutki efektu cieplarnianego nie były mocno dokuczliwe ważne jest żebyśmy pamiętali o tym, że należy oszczędzać energię, co w rezultacie ograniczy nie tylko nasze wydatki, ale również zużycie węgla, przez co zmniejszy wzrost stężenia dwutlenku węgla i będziemy działać bardziej ekologicznie. Utrzymujące się nad terenami szczególnie wielkich miast oraz okręgów przemysłowych zanieczyszczenia powietrza nazwane są smogiem. Smog z kolei jest szkodliwy dla ludzi, zwierząt i roślin, powodując nawet uszkodzenia dla budynków. W ciągu jednego roku w 1952 w Londynie na skutek wiszącego w powietrzu smogu zmarło ponad cztery tysiące osób. Zmiany w biosferze dokonują się w wyniku zwiększonej ekspansji rolnictwa na tereny nieuprawiane do tej pory, czyli tak zwane dzikie. W rolnictwie, natomiast dużym kłopotem są szkodniki, które niszczą zbiory i zmniejszają tym samym zaopatrzenie ludności w żywność. W związku z tym używa się pestycydu, jednak ich używanie musi być bardzo kontrolowane gdyż niszczą one zarówno szkodniki, ale również pożyteczne rośliny i zwierzęta oraz źle wpływają na człowieka. Pestycydy mogą powodować prawdziwe katastrofy, którymi w ostatnich latach był gwałtowny spadek liczebności sokoła wędrownego w Europie. Dziś liczba sokołów wędrownych ulega zwiększeniu poprzez wymuszony przez człowieka powrót sokoła w miejsca gdzie niegdyś występował. Przykładem może być para sokołów wędrownych na Pałacu Kultury w Warszawie. Na szczęście stosowanie szkodliwych pestycydów zostało zabronione w wielu krajach Europy.

Tagi: węgiel,zanieczyszczenie,proces | Podział strony