Dzień Ochrony Środowiska - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Menu

Polecamy

  • W dniu 5 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Środowiska, obchodzony jest on już w ponad 100 krajach, a początek miał miejsce w roku 1972. …

  • Chyba każdy z nas wie że mieszkamy na planecie nazwanej ziemią. Nasz planeta jest bardzo piękna i jedyną w swoim rodzaju planeta. Wiemy …

  • Z reguły termin ekologia jest dla większości ludzi pojęciem bardzo abstrakcyjnym. Nie kojarzy się on z żadnym konstruktywnym działaniem …

Dzień Ochrony Środowiska

Środowisko W dniu 5 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Środowiska, obchodzony jest on już w ponad 100 krajach, a początek miał miejsce w roku 1972. Dzień Środowiska został proklamowany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na Konferencji w Sztokholmie. Odbyła się ona w dniu 5 czerwca 1972 roku. Pomimo tego, że Polska obchodzi ten dzień już od 15 lat, nie zyskał jeszcze takiej renomy i sławy jak Dzień Ziemi. Chociaż proklamuje się na nim te same kwestie, czyli ekologię i ochronę środowiska. Celem akcji jest zwrócenie uwagi Polaków na korzyści płynące z ochrony środowiska w codziennym życiu. I są to zarówno korzyści proekologiczne, czyli te z dobrotliwym wpływem dla środowiska, korzyści społeczne, czyli te dla człowieka i jego zdrowia, oraz korzyści finansowe, czyli te, które wpływają dobroczynnie na nasze portfele. Obchody Dnia Środowiska skierowane są do osób w każdym wieku, zainteresowanie wzbudzają zarówno wśród najmłodszych poprzez młodzież i studentów, aż po ludzi dorosłych. Dużo na takich akcjach informuje się o zanieczyszczeniu środowiska i jaki ma to wpływ na naszą planetę, wywołując wśród słuchaczy dobre nawyki proekologiczne. W programach akcji Światowego Dnia Środowiska często rozdaje się ekologiczne torby na zakupy. Informując przy tym społeczeństwo, jakim zagrożeniem i zanieczyszczeniem są plastykowe torby jednorazowe. Dzień Środowiska obchodzony jest często w formie festynów. Organizuje się wówczas konkursy z nagrodami, okupywane zazwyczaj przez najmłodszych uczestników. Często są również ciekawe doświadczenia i prezentacje dla dzieci z podstawówek i gimnazjum. Są też akcje tematyczne, często dotyczą na przykład wody i jej jakości, powietrza i jego ochrony, gleby i jej wpływu na jakość naszego jedzenia, roślin i zwierząt, ochrony przyrody jej form i metod, oraz chronionych gatunków, ekozakupów, czyli jak kupować bez szkody dla środowiska, odpadów biodegradowalnych, energii odnawialnej, jej źródeł i zasobów, segregacji odpadów, zmian klimatu. Na akcjach promocyjnych zachowania ekologiczne często jest możliwość spotkania się z ambasadorem kampanii „Zamiany klimatu”- Be a changer – którym jest Tomaszem Zubilewiczem. Można wówczas również oddać zużyty sprzęt elektroniczny i inne odpady niebezpieczne i problemowe, a także można otrzymać torby na zakupy przyjazne środowisku. Często takim akcjom towarzyszą happeningi, – czyli przemarsze organizatorów, zaproszonych gości i uczestników festynu. Uczestnicy takich przemarszów promują ochronę środowiska w gospodarstwie domowym, czyli na przykład oszczędzanie energii poprzez gaszenie światła, oszczędzanie wody, oraz robienie przemyślanych zakupów. Na takich akcjach rozdawane są często broszury i ulotki informacyjne. Poprzez efektywność wykonania akcje promujące Światowy Dzień Środowiska służą zwróceniu uwagi na możliwość oszczędzania i ochrony środowiska. Każdy z osób zainteresowanych dowiaduje się, że można to zrobić małym kosztem, poprzez stosowanie prostych zasad w życiu codziennym. Niewymagających od nas nakładów finansowych ani zbytniego wysiłku fizycznego. Happeningi promujące Dzień Środowiska mają również na celu włączenie w „zabawę” przechodniów.

Tagi: energia,ochrona,środowisko | Podział strony