Ekologia i gospodarstwo domowe - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Menu

Polecamy

  • Planeta Ziemia jest jedynym miejscem w którym wszystko jest zespolone i harmonijnie dobrane. Zarówno założenia jaki i klimat odpowiadają…

  • Ze względu na to, że pestycydy były w drugiej połowie dwudziestego wieku stosowane naprawdę w bardzo szerokim zakresie, z czego należy n…

  • W terminie od 1 do 21 grudnia 2009 r. odbył się nabór wniosków o dofinansowanie dla Działania 4.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i…

Ekologia i gospodarstwo domowe

Środowisko Gospodarstwo domowe bardzo często postrzegane jest jako nic nie znaczące w skali globalnej. Co więcej postrzegane jest jako mało znaczące nawet w skali lokalnej. Jest to mocno błędne pojęcie, ponieważ złożenie setek gospodarstw domowych pozwala na otrzymanie ogromnej liczby osób. Idąc dalej tym tropem otrzymujemy ogromną ilość zużytej wody, odprowadzenia ścieków, wyprodukowanych opadów i tak dalej. Z powyższego jasno wynika, iż polityka prowadzenia nawet jednego gospodarstwa domowego ma istotny wpływ na ujęcie całościowe czy to regionu czy w skalach bardziej globalnych. W takim ujęciu warto spojrzeć na pewną kwestię, która w zakresie gospodarstw domowych bardzo rzadko jest brana pod uwagę. Chodzi w tym momencie o taki aspekt jak ekologia. Tak jak napisano powyżej, gospodarstwo domowe generuje pewne ilości nieczystości, odpadów jak i zużywa energię zarówno cieplną jak i elektryczną. Jak widać złożenie wielu gospodarstw domowych, którym słowo ekologia oraz zagadnienia typu ochrona środowiska są obce powoduje, iż ogólny rozrachunek jest bardzo poważny jak i wprowadza dość dużo kłopotu. Jak powszechnie wiadomo ochrona środowiska winna być uwzględniana w każdym możliwym miejscu i w każdym możliwym rozrachunku. Także pojedyncze gospodarstwo domowe winno pamiętać o takich wyznacznikach, ponieważ zaniedbania przekładają się na nas samych. Nasza planeta ma ograniczoną wytrzymałość i w momencie kiedy ekologia nie będzie dla nas tematem na tyle ważnym, aby chronić nasza planetę dojdzie do stanu, kiedy sami zniszczymy swoje środowisko życia. Dodatkowo pozbawimy się miejsc wypoczynku, źródeł naturalnego pożywienia i tak dalej. Zasady związane z ochroną środowiska są dla gospodarstwa domowego bardzo proste i jasne. Oczywiście czasami nie zdajemy sobie sprawy z pewnych rzeczy, przykładowo świecąca się żarówka nie zanieczyszcza powietrza, jednakże niepotrzebnie marnowana energia elektryczna to już obciążenie dla elektrownia, a to owocuje już emisją szkodliwych substancji. Takie rozumowanie obecne jest także w przypadku energii cieplnej, ponieważ grzejące kaloryfery na maksimum możliwości i otwarte długo okna to kolejny typowy przykład na fakt, iż marnowana jest energia, do produkcji które należało prowadzić cykle technologiczne, zwiększające zatrucie środowiska. Ekologia i pokrewne dziedziny nauki podkreślają, iż zatrucie środowiska można rozpocząć redukować już na etapie jednostek, co bardzo jasno i konkretnie przedstawione zostało na przykładzie pojedynczego gospodarstwa domowego. Ochrona środowiska powinna uwzględniać także praktyki producentów. Powinno się kłaść nacisk na opakowania zwrotne, ponieważ jest to z ogromnym pożytkiem dla środowiska, ale także i dla konsumentów, ponieważ nie muszą za każdym razem pokrywać wliczonych w cenę kosztów opakowania. Temat kończy się na bardzo dużych zakładach, gdzie winno implementować technologie zużywające jak najmniejsze ilości energii w każdej postaci jak i generować jak najmniejsze ilości związane z zanieczyszczeniami i nieczystościami.

Tagi: energia,gospodarstwo,środowisko | Podział strony