Array Jakie są szanse rozwoju energii odnawialnej na Pomorzu - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Polecamy

  • Idea dotycząca w ogóle zagadnienia jakim jest oczywiście ochrona środowiska sięga mniej więcej drugiej połowy dziewiętnastego wieku i na…

  • Niezwykle niebezpieczne dla życia rozbłyski gamma zostały zaobserwowane w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. Początkowo sądzono…

  • Jeżeli transport będzie się rozwijał w takim samym tempie, jak obecnie, samochody, ciężarówki oraz samoloty zatrują ostatecznie cały świ…

Jakie są szanse rozwoju energii odnawialnej na Pomorzu

Środowisko To, jak ważna jest energia odnawialna wie już każdy z nas, jak duże ma znaczenie dla ochrony środowiska na naszej planecie, oraz dla zmniejszenia zatrucia na Ziemi. Jednak jak sprawa energii odnawialnej i jej wykorzystania w życiu codziennym ma się w Województwie Pomorskim. Należy zwrócić uwagę, czy są tam na tyle korzystne warunki geograficzne by sprzyjać rozwojowi odnawialnych źródeł energii na tym terenie. Niewątpliwie korzystne nasłonecznienie jest to jeden z walorów województwa, można go wykorzystać do produkcji energii cieplnej oraz energii elektrycznej. Średnia roczna suma nasłonecznienia dla całego województwa wynosi około 1600 godzin, jest to porównywalne z warunkami w niektórych krajach Europy Środkowej. Niewątpliwie korzystne jest też położenie geograficzne, sprzyja to lokalizacji elektrowni wiatrowych. Jak wiadomo trzy czwarte obszarów Polski zaliczanych jest do rejonów o niewątpliwie korzystnych warunkach wietrznych, natomiast pięć procent obszarów w województwie to rejon o wybitnie korzystnych warunkach wietrznych., w tym teren Pomorza Środkowego i Pobrzeża Bałtyckiego. Największym potencjałem, jeżeli chodzi o produkcję energii odnawialnej jest energia biomasy. Obecnie w województwie pomorskim pracuje kilka systemów ciepłowniczych, które wykorzystują słomę, jako paliwo, oraz kilka systemów zasilanych odpadami drzewnymi. Trwałość kotłów, wykorzystujących do opalania słomę jest dużo większa od kotłów węglowych, ponieważ w słomie występują mniejsze ilości siarki niż w węglu, kotły te ponadto wpływają na mniejsze zatrucie środowiska, przez co chronią środowisko w stopniu dużo większym. Zainteresowanie drewnem i jego odpadami, jako paliwem energetycznym, jest duże gdyż łatwo jest go pozyskać oraz stosunkowo niskie koszty eksploatacji takiej instalacji. Wielkość biomasy drzewnej wzrasta, a przemawiają za tym informacje, że pozostawia się w lasach ponad siedem milionów m3 niewykorzystanych odpadów drzewnych rocznie, oraz informacje o coraz większym obszarze terenów rolniczych niewykorzystywanych gospodarczo, na którym można by założyć Eko-plantacje. Na terenie województwa istnieją także przepompownie oraz elektrownie wodne, oraz innego rodzaju instalacje, które wykorzystują jako paliwo biogaz. W województwie pomorskim działają również zespoły prądotwórcze oraz kotły grzewcze przy oczyszczalniach ścieków. Działają również zespoły prądotwórcze i ciepłownicze na wysypiskach odpadów. Widać jak wielki jest nakład województwa pomorskiego w ekologię. Bo przecież, to od rządzących lokalnie dużo zależy, czy nasza planeta będzie czysta, czy ochrona środowiska stanie się dla Polski sprawą priorytetową. Oczywiście wiadomo, że nie można całkowicie zastąpić źródeł nieodnawialnych w pozyskiwaniu energii, jednak warto dążyć do zwiększenia udziału w tym procesie źródeł odnawialnych. Możemy być pewni, że przyszłe pokolenia będą wdzięczne nam za działania na rzecz ochrony środowiska. Bo w tej chwili jest to ostatni moment na to, by podjąć jakieś decyzje odnośnie zmniejszenia zatrucia środowiska.

Tagi: Polska,środowisko,energia | Podział strony