Array Energia z reakcji termojądrowej - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Polecamy

  • Siły, działające wewnątrz Cimie zmieniały dawniej kontynenty, dzieliły je, tworzyły nowe. Pod oceanem otwierały się głębokie rowy, dlate…

  • Niedostatek wody staje się od pewnego czasu przyczyną konfliktów na całym świecie: na Bliskim Wschodzie i niektórych obszarach zachodnie…

  • Jedna z metod wykorzystania śmieci może być nieco dziwna, ale jeśli przyjrzeć się jej bliżej, może okazać się, że nowe rozwiązanie może …

Energia z reakcji termojądrowej

Środowisko Mając pełną świadomość, że źródła dotychczasowej energii są już na wyczerpaniu i starczą na zaledwie kilkadziesiąt lat, nie możemy siedzieć z założonymi rękami. Aby zapobiec zmianom klimatu w przyszłości musimy zacząć konkretnie działać już dziś. Dzięki turbinom, napędzanym silą wiatru Holandia może stać się samowystarczalna pod względem zapotrzebowania na energię, ale jest wiele regionów znacznie mniej wietrznych, które także potrzebują czystą energię. Część naukowców stawia na słońce, jednak nie chodzi im o okiełznanie jego energii, a o sztuczne jej wytworzenie. Warto wiedzieć, że słońce ma średnicę sto razy większą, niż Ziemia, będące wielką kulą czystej energii. W każdej sekundzie słońce produkuje dość energii, by zasilać naszą całą planetę przez milion lat. Energię słońca generują reakcje termojądrowe, a my wcale nie musimy pokonywać 180 milionów kilometrów, żeby z niej korzystać, naukowcy potrafią te reakcje odtworzyć na Ziemi. Reakcja termojądrowa może być dla nas źródłem energii przez długi czas. Naukowcy poddają badaniu te reakcje, które mogą dostarczyć taniej oraz czystej energii. W 1945 roku świat poznał silę rozszczepionych atomów, a dziś rozszczepia się atomy we wszystkich elektrowniach jądrowych, ale problemem są odpadki radioaktywne, jest też ryzyko wypadku, który może spowodować skażenie ziemi i powietrza. Elektrownia termojądrowa nie produkowałaby odpadów, gdyż używa się tu czystego i powszechnie dostępnego paliwa. W tym przypadku nie dokonuje się rozszczepiania atomów, a ich syntezy i w tym procesie uran czy pluton nie są potrzebne, ponieważ paliwem jest wodór. Atomy wodoru rozgrzewane są do temperatury 150 milionów stopni i jest to temperatura dziesięć razy wyższa, niż w jądrze słońca. W takim środowisku atomy zmieniają się w plazmę, a potem następuje ich synteza. Energia jest uwalniana, kiedy jądra atomowe z ładunkami dodatnimi pokonają naturalne odpychanie i jest to sposób milion razy bardziej wydajny, niż obecne elektrownie jądrowe i trylion razy bardziej wydajny, niż spalanie paliw kopalnych. Sama technologia jest bezpieczna, ale urządzenie jest drogie i trzeba wykonać kilkaset sprawdzeń, żeby nie popsuć sprzętu. Maszyna do wytwarzania energii umieszczona jest za warstwą betonu i stali. Cale eksperymentalne przedsięwzięcie monitorowane jest przez kamerę. W reakcji energia powstaje w taki sam sposób, jak w gwieździe, ale to reakcja termojądrowa, a paliwo takie na pewno się nie skończy. Dzięki zastosowaniu reakcji termojądrowej z jednej wanny wody można wytworzyć tyle energii, która zaspokoi wszystkie potrzeby jednego człowieka na 30 lat. Reakcja zasilana jest wodorem, więc nie ma dużego ryzyka, jednak badania w tej dziedzinie są cały czas w fazie eksperymentalnej. Według naukowców komercyjne elektrownie termojądrowe powstaną dopiero za 30 lat. Jest to strategia długoterminowa, która nie rozwiąże problemów energetycznych w ciągu jednego dnia, ale jest całkowicie realna. Być może naukowcy, poszukujący dziś nowych źródeł energii zabezpieczą przyszłość naszej populacji i jej rosnące zapotrzebowanie na energię.

Tagi: energia,nukowiec,ziemia | Podział strony