Firma - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Menu

Polecamy

  • Różnicą w stosunku do tego, jakie istnieją w Polsce formy ochrony przyrody do form w całej Unii Europejskiej jest sposób, w jaki ustala …

  • Nasza planeta Ziemia posiada naturalnego satelitę Księżyc, poza tym jest najbardziej rozpoznaną planetą, i posiadającą najwięcej organiz…

  • O odpadach komunalnych pisano i mówiono, już od prawie 150 lat, ponieważ od tego czasu datuje sie pierwsze próby segregacji odpadów komu…

Firma

Środowisko Firma ta inwestuje w odnawialne źródła energii, a ich wiarygodność potwierdza niezaprzeczalny fakt, że jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zajmują się finansowaniem i współfinansowaniem projektów inwestycyjnych na rynku odnawialnych źródeł energii poprzez wyszukiwanie, oraz ocenę, przygotowanie i realizację inwestycji, które mają na celu produkcje zielonej energii elektrycznej oraz cieplnej w niezwykle zróżnicowanych sektorach, do których należą zarówno energetyka wodna jak i energia z biomasy, oraz technologie biogazowe, energia z odpadów w technologii zgazowywania a także energetyka wiatrowa. Cechują się, więc dbałością o ochronę środowiska, a także zmniejszaniem zatrucia środowiska. Dla swoich klientów świadczą usługi zarówno udziałowca jak i współuczestnika w bardzo nowatorskich przedsięwzięciach technologicznych w całym ogólnie pojętym sektorze odnawialnych źródeł energii, usługi ekspertyz przygotowujących oraz weryfikujących studia wykonalności oraz biznesplany, usługi zarówno generalnego wykonawcy instalacji biogazowych, jak i specjalisty merytorycznego w zakresie prowadzenia badań laboratoryjnych a także wykwalifikowanego doradcy w zakresie innowacyjnych rozwiązań oraz szeroko pojętej ekologii. Działalność inwestycyjna jest prowadzona poprzez zależne spółki celowe, zarówno, jeżeli chodzi o przygotowanie własnych projektów, jak również inwestowanie w spółki celowe, które zajmują się realizacją już wcześniej przygotowanych inwestycji. Wszystkie realizowane przez firmę projekty mają zarówno silny potencjał wzrostowy, który związany jest z dynamicznie rosnącymi potrzebami rynku oraz z potencjał wzrostowy związany z zastosowanymi technologiami. Ich wiedza i doświadczenie umożliwiają powielanie najlepszych rozwiązań. Firma zajmuje się od 2006 roku prowadzeniem prac badawczo-analitycznych w specjalistycznym laboratorium biotechnologicznym. Laboratorium te zajmuje się prowadzeniem badań nad optymalizacją warunków fizyko-chemicznych fermentacji metanowej. W laboratorium pracują wykwalifikowani biotechnolodzy z wieloletnim doświadczeniem w pracy badawczej i analitycznej, wykonując swoje badania z uwzględnieniem dbałości o naszą planetę i ekologii. Badania prowadzone w laboratorium mają charakter aplikacyjny, a rezultaty tych badań są wytycznymi do prowadzenia prawidłowego całego procesu fermentacji metanowej w biogazowniach. Dzięki tym badaniom opracowana przez badaczy technologia produkcji wysokometanowego biogazu jest zarazem skuteczna, niezwykle innowacyjna i optymalna. Wiedza i doświadczenie pracowników laboratorium jest potwierdzone przez realizowane projekty. Jednym z tych projektów jest instalacja biomasowa w Wałczu. Jest budowana przez firmę BBI ZENERIS NFI, oraz z pośrednictwem spółki OZEN Plus Sp. z o. o. Instalacja ta będzie zajmowała się produkcją energii elektrycznej oraz węgla drzewnego z wykorzystaniem drewna, odpadów drzewnych i słomy. Bedzie to jedna z największych instalacji z zakresu źródeł odnawialnych w sektorze biomasowym, i co najważniejsze budowana niezależnie od energetyki konwencjonalnej.

Tagi: firma,źródło,wzrost | Podział strony