Forum poświęcone odnawialnym źródłom energii - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Polecamy

  • Mając pełną świadomość, że źródła dotychczasowej energii są już na wyczerpaniu i starczą na zaledwie kilkadziesiąt lat, nie możemy siedz…

  • Zanim wyjaśnimy, jaki wpływ mają ścieki na zatrucie środowiska na naszej planecie należy najpierw wyjaśnić, co to są ścieki, jest to, wi…

  • Wyeliminowanie chemicznych zanieczyszczeń często przerasta ludzkie możliwości. Władze też nie są wstanie dopilnować aby potencjalni truc…

Forum poświęcone odnawialnym źródłom energii

Środowisko W Szwecji otwarto przez następczynię tronu księżniczkę Victoria Bernadotte World Bioenergy, czyli Światowe Forum poświęcone odnawialnym źródłom energii. W Forum uczestniczył również polski wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak. W swym wystąpieniu na Forum, minister gospodarki Pawlak zapowiedział, że premierzy Polski i Szwecji obejmą patronatem ogólnoświatową współpracę w dziedzinie biopaliwa. Wicepremier spotkał się też ze szwedzką wicepremier, która jest również ministrem przemysłu i energetyki panią Maud Olofsson. Szwecja ma duże osiągnięcia, jeżeli chodzi o tworzenie i wykorzystywanie paliw odnawialnych. Polska natomiast utrzymuje w tej dziedzinie dość bliską współpracę ze Szwecją. Dwa lata temu została powołana Szwedzko-Polska Platforma Zrównoważonej Energii (Swedish-Polish Sustainable Energy Platform) w ramach niej współdziałają zarówno szwedzki The International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE) z Lund jak i warszawski Instytut Paliw i Energii Odnawialnej. W czasie Forum zaprezentowane zostały zasady funkcjonowania powstającej w Szwecji elektrociepłowni, która opalana będzie wyłącznie biopaliwem. Rozpocznie pracę w 2010 r., a wytworzenie ciepła utrzyma się na poziomie rocznym około 100 MWh ciepła oraz 50 MWh energii elektrycznej. Jedną trzecią paliwa, które zużywane będzie w powstającej siłowni stanowić ma słoma, co jest rozwiązaniem niesłychanie ekologicznym, znacznie zmniejszającym zatrucie środowiska na naszej planecie. Rocznie spalane będzie w elektrociepłowni około 75 tys. ton słomy. Zdaniem szwedzkich specjalistów, słoma jest doskonałym, lecz niestety wciąż mało docenionym biopaliwem, a przecież o ochronie środowiska mówi się głośno na całym świecie. Milion ton słomy, która zużyta jest w piecach elektrowni pozwala wyprodukować nawet 4 TWh energii. Jeżeli mowa o ekologii o ochronie środowiska warto wspomnieć ciekawostkę, a mianowicie to, że po raz pierwszy wzleciał w powietrze samolot, który zasilany jest przez biopaliwo. Takiego demonstracyjnego lotu dokonały Królewskie Holenderskie Linie Lotnicze KLM, a w przedsięwzięciu wykorzystano do tego samolot Boeing 747. Niestety na razie tylko jeden z silników samolotu Boening działał na mieszance zarówno zrównoważonego biopaliwa jak i tradycyjnego paliwa lotniczego. Od 2007 roku Linie Lotnicze KLM angażują się w prace nad badaniami nad biopaliwem lotniczym, a wraz z Grupą North Sea Petroleum oraz Spring Associates założyły również konsorcjum o nazwie SkyEnergy. Jest to rozwiązanie niezaprzeczalnie zmniejszające zatrucie środowiska na Ziemi, gdyż do przelotów samolotów pasażerskich zużywane są ogromne ilości paliwa, które powodują duże szkody dla środowiska. Doradcą w aspektach ekologicznych dla konsorcjum SkyEnergy będzie Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody. Prezes i dyrektor generalny KLM Peter Hartman, zapowiedział, że jest to ważny krok ku całkowitemu zrównoważonemu lotnictwu i prace badawcze by dbać o ochronę środowiska będą trwały nieprzerwanie. Prace nad rozwojem biopaliwa lotniczego spowodowane są tym, że KLM dąży do działania zgodnego z niezwykle surowymi kryteriami, jeżeli chodzi o finanse, technologie i ekologię.

Tagi: ochrona,praca,środowisko | Podział strony