Gospodarka odpadami wczoraj i dziś - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Menu

Polecamy

  • Firmy motoryzacyjne są coraz bliższe produkcji masowej pojazdów, zasilanych ogniwami wodorowymi, co może napawać optymizmem. Pozostanie …

  • Coraz bardziej modne i co najważniejsze zgodne z trendami ekologii jest segregowanie śmieci. Inaczej zwane recyklingiem stało się jedną …

  • W dniu 5 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Środowiska, obchodzony jest on już w ponad 100 krajach, a początek miał miejsce w roku 1972. …

Gospodarka odpadami wczoraj i dziś

Środowisko O odpadach komunalnych pisano i mówiono, już od prawie 150 lat, ponieważ od tego czasu datuje sie pierwsze próby segregacji odpadów komunalnych. Obecnie w Polsce wytwarza się 350 kg odpadów na jedną osobę rocznie, a im bogatsze państwo, tym ich więcej, i tak na przykład w USA wytwarza się nawet 800 kg na osobę rocznie. Jak widać wszyscy zarówno Polacy, jak i mieszkańcy ameryki stoimy przed wielkim problemem zagospodarowania odpadów. Naukowcy z całego świata, a nawet przeciętni jego obywatele wiedzą, że planetę, na której żyjemy można zniszczyć i to nie tylko atomem, ale można doprowadzić do zatrucia środowiska i degradacji naszej planety także nieprzemyślaną działalnością gospodarczą człowieka. Jakie są, więc technologie gospodarki odpadami w najbogatszych krajach, które w swoisty sposób prowadzą do ochrony środowiska. Jeżeli weźmiemy na przykład Niemcy, Danie, Austrie, dowiemy się, że mieszkańcy tych krajów zobowiązani są do segregacji odpadów komunalnych. Najczęściej polegającej na tym, że już w swoich domach prywatnych dzielone są odpady na kilka grup, wynoszone są następnie do oznakowanych kontenerów, a tak zwana frakcja drobna, którą są odpady higieniczne, część odpadów organicznych, a nawet niektóre opakowania trafiają do spalarni. Spalarnie są kosztownymi inwestycjami, a sam proces spalania potrzebuje dużej ilości energii dostarczonej z zewnątrz. Podczas spalania odpadów powstaje energia, którą można z kolei następnie wykorzystywać, ale nie rekompensuje to jednak tej energii pobranej, a dodatkowo, co gorsza powstają różnorodne spaliny, które także należy w późniejszym procesie oczyścić, aby poprzez komin nie dostały sie do atmosfery. Jeżeli spalanie nie jest tanie, a segregowanie śmieci przez mieszkańców niezbyt dokładne, to wymyślono z kolei technologię podziału odpadów na dwie frakcje mokrą i suchą. Frakcja sucha to są wszystkie opakowania, które ludzie wkładają do jednego worka, a z kolei reszta odpadów jest wysypywana do kontenerów. Są znane jeszcze inne technologie gospodarowania odpadami w sposób ekologiczny, takie jak na przykład zgazowywanie. Obecne technologie zgazowywania są znacznie droższe niż technologie spalania. W Polsce podjęto już próby zbudowania takiej maszyny do zgazowywania do jednolitych strumieni odpadów i już coraz częściej zaczyna sie mówić, że będzie to zgazowywanie tańsze i znacznie bezpieczniejsze środowiskowo niż spalanie. Jest również znana technologia plazmowa. Naukowcy jednogłośnie twierdzą, że jest to najbardziej zaawansowane rozwiązanie, ale barierą nie do pokonania są z kolei koszty tego procesu, stąd zastosowanie tej metody na świecie jest minimalne i dotyczy tylko grupy odpadów bardzo niebezpiecznych. Segregacja odpadów komunalnych to bardzo prosty, innowacyjny i niesłychanie odważny sposób odbioru i segregacji odpadów. Mieszkańcy powinni podzielić swoje odpady na trzy grupy, na surowce wtórne i niebezpieczne, odpady organiczne oraz na odpady higieniczne. Segregacja odpadów komunalnych to dbałość o ochronę środowiska naturalnego, oraz likwidacja zatrucia środowiska.

Tagi: odpady,energia,technologia | Podział strony