Array - Środowisko i jego ochrona | Oszczędzam wodę

Polecamy

  • Coraz bardziej modne i co najważniejsze zgodne z trendami ekologii jest segregowanie śmieci. Inaczej zwane recyklingiem stało się jedną …

  • Jak co pół roku do końca stycznia 2010 r., jeżeli jesteś podmiotem korzystającym gospodarczo ze środowiska, jesteś zobowiązany do tego, …

  • Problemem dużych aglomeracji miejskich jest problem żywności oraz wody. Mega miasta są niczym olbrzymie studnie bez dna, które nie sposó…

Środowisko Coraz więcej osób jest zmartwionych emisją spalin do atmosfery, spowodowaną spalaniem paliw kopalnych i pragną oni przynajmniej ograniczyć ich emisję, co pozytywnie wpłynie na przyszłe pokolenia i jest to z pewnością sposób na zahamowanie efektu cieplarnianego. Elektrownia słoneczna to tak samo, jakby z dróg usunąć 90 tysięcy samochodów. Rząd australijski inwestuje spore kwoty w przedsięwzięcie, związane z budową ekologicznej elektrowni, ale do końca przedsięwzięcia potrzeba jeszcze sporo czasu. Jedni chcą wykorzystać słońce, inni szukają źródeł na dnie oceanu. W laboratorium w Teksasie badane są potencjalne źródła niewyczerpalnej energii. Sądzono, ze ta substancja istnieje nie tylko w kosmosie, ale taką substancję niedawno znaleziono na ziemi. Niektórzy uważają, że kiedy skończy się ropa i gaz, to hydrat gazowy da nam szansę na przyszłość. Hydrat gazowy jest to związek zamarzniętego metanu i wody. Jest go bardzo dużo na księżycach Jowisza. Naukowca oceniają, że złoża hydratu na ziemi są większe, niż zasoby węgla, gazu i ropy razem wzięte, trzeba je tylko znaleźć, zatem trwają poszukiwania tych złóż, które nadają się do eksploatacji. Najlepiej jest go szukać głęboko pod wodą, gdzie ciśnienie jest wysokie, a temperatura niska i takie warunki można znaleźć w Zatoce Meksykańskiej na głębokości jednego kilometra. Zadanie wcale nie jest proste, gdyż ani statek, ani nurkowie nie nurkują tak głęboko. Ciśnienie na tej głębokości wynosi około 90 atmosfer, a temperatura zaledwie 5 stopni Celsjusza. Poszukiwania prowadzone są w specjalnych kapsułach, wyposażonych w echosondy, bo w innych warunkach nie ma najmniejszych szans. Na dnie morza w Zatoce Meksykańskiej jest wiele uskoków i przez te szczeliny ulatniają się gazy z wnętrza ziemi. Z zasady dno oceaniczne jest płaskie i muliste, jednakowej barwy, ale tam, gdzie ulatniają się gazy, można mówić o oazie. Metan powstaje z materii organicznej, rozkładającej się pod powierzchnią, zatem niektóre gazy mogą pochodzić nawet z epoki dinozaurów. Jeśli uda się zebrać metan, może się zamienić w hydrat gazowy. Ciśnienie jest 80 razy większe, niż na powierzchni, a temperatura kilka stopni powyżej temperatury zamarzania, więc gaz zmienia się w kryształki, jeśli podejmie się próbę zebrania go do probówki – będzie to czysty hydrat gazowy, nasze potencjalne źródło energii, kiedy skończy się gaz oraz ropa. Zawsze w pobliżu źródeł muszą być złoża hydratu, nierzadko ukryte w skalach węglanowych. Na morskim dnie są idealne warunki, aby zaszła reakcja, bo hydrat to połączenie związków chemicznych i wody. Na takich głębokościach metan jest skompresowany 60 razy bardziej, niż na powierzchni. Złoże, znalezione na dnie w Zatoce Meksykańskiej może zapewnić energię na rok średniemu miastu, jeżeli uda się go zebrać, jednak jest to zaledwie wierzchołek góry lodowej. W Zatoce Meksykańskiej noże być go na tyle dużo, by zasilać przez kilkanaście lat cale Stany Zjednoczone. Miejsca zasobne w hydrat znaleziono na Atlantyku i Pacyfiku, a według niektórych naukowców złóż jest tak dużo, że mogą zasilać całą ziemię przez 3 tysiące lat.

Tagi: ziemia,temperatura,ekologia | Podział strony